Notice: Undefined variable: anchor_match in /home/admin/data/www/shram.kiev.ua/mycode/translate/tr_google.php on line 168
The Constitution of Ukraine shram.kiev.ua
Spring came...
Weather + 23 ° Kiev
EUR
 • RUB
 • USD
 • EUR
28.0324 -0.14%
Отправить идею Report Send news idea
Special topic

This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.
 • РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
 • РОЗДІЛ II ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
 • ROZDІL III Vibor. РЕФЕРЕНДУМ
 • РОЗДІЛ IV ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
 • РОЗДІЛ V ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
 • РОЗДІЛ VI КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ІНШІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
 • РОЗДІЛ VII ПРОКУРАТУРА
 • РОЗДІЛ VIII ПРАВОСУДДЯ
 • РОЗДІЛ IХ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
 • РОЗДІЛ Х АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ
 • РОЗДІЛ ХI МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
 • ROZDІL XII KONSTITUTSІYNY COURT UKRAINY
 • РОЗДІЛ ХIII ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
 • РОЗДІЛ XIV ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 • РОЗДІЛ XV ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

  Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей,

  виражаючи суверенну волю народу,

  спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,

  дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,

  піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,

  прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,

  usvіdomlyuyuchi vіdpovіdalnіst before God Vlasnyi sovіstyu, poperednіmi, ninіshnіm that priydeshnіmi pokolіnnyami,

  керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,

  приймає цю Конституцію — Основний Закон України.


  РОЗДІЛ I


  ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ


  Стаття 1.

  Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.


  Statte 2.

  Суверенітет України поширюється на всю її територію.
  Україна є унітарною державою.

  Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.


  Стаття 3.

  Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

  Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Power vіdpovіdaє before Lyudin for their dіyalnіst. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.


  Стаття 4.

  In Ukraїnі іsnuє єdine gromadyanstvo. Pіdstavi nabuttya i pripinennya gromadyanstva Ukraine viznachayutsya law.


  Стаття 5.

  Україна є республікою.

  Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

  Nіhto not Mauger uzurpuvati Reigning Vlad.


  Statte 6.

  Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

  Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.


  Statte 7.

  В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.


  Стаття 8.

  В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

  Конституція України має найвищу юридичну силу. Zakoni that INSHI regulatory pravovі acti priymayutsya on osnovі Konstitutsії Ukraine i povinnі vіdpovіdati їy.

  Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.


  Стаття 9.

  Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

  Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.


  Стаття 10.

  Державною мовою в Україні є українська мова.

  Power zabezpechuє vsebіchny rozvitok i funktsіonuvannya Ukrainian Language access in all areas suspіlnogo Zhittya on vsіy teritorії Ukraine.

  In Ukraїnі garantuєtsya vіlny rozvitok, vikoristannya i Zahist rosіyskoї, іnshih atoms natsіonalnih menshin Ukraine.

  Power spriyaє vivchennyu atoms mіzhnarodnogo spіlkuvannya.

  Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.


  Statte 11.

  Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних менши н України.


  Стаття 12.

  Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.


  Стаття 13.

  Earth її Nadra, atmospheric povіtrya, vodnі that INSHI prirodnі resources SSMSC znahodyatsya in furrows teritorії Ukraine, prirodnі її resources of the continental shelf, viklyuchnoї (morskoї) ekonomіchnoї Zoni Je ob'єktami right vlasnostі Ukrayinsky people. Vid іmenі Ukrayinsky people right vlasnika zdіysnyuyut organic derzhavnoї Vladi is the organic mіstsevogo samovryaduvannya in furrows, viznachenih tsієyu Konstitutsієyu.

  Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

  Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед зак оном.


  Стаття 14.

  Land Je Main natsіonalnim bagatstvom, scho pid Especially receptionists is staying power.

  Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.


  Statte May 1.

  Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

  Zhodna іdeologіya not Mauger yak obov'yazkova viznavatisya powers.

  Цензура заборонена.

  Power garantuє freedom polіtichnoї dіyalnostі not zaboronenoї Konstitutsієyu i laws of Ukraine.


  Statte 16.

  Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи ѕ катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народ у є обов'язком держави.


  Стаття 17.

  Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

  Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

  Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

  Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

  Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
  На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

  На території України не допускається розташування іноземних військових баз.


  Стаття 18.

  Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальнов изнаними принципами і нормами міжнародного права.


  Стаття 19.

  Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

  Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.


  Стаття 20.

  Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

  Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

  Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

  Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

  Державний Гімн України - національний гімн на музику М.Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

  Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Столицею України є місто Київ.  РОЗДІЛ II

  ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

  Стаття 21.

  Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.


  Стаття 22.

  Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

  Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

  При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.


  Стаття 23.

  Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості.


  Стаття 24.

  Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

  Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорон и праці і здоров`я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.


  Стаття 25.

  Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

  Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.


  Стаття 26.

  Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встано вленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

  Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом.


  Стаття 27.

  Кожна людина має невід'ємне право на життя.

  Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави — захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.


  Стаття 28.

  Кожен має право на повагу до його гідності.

  Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

  Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.


  Стаття 29.

  Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

  Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

  У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

  Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

  Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.


  Стаття 30.

  Кожному гарантується недоторканність житла.

  Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

  У невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, пров едення в них огляду і обшуку.


  Стаття 31.

  Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясув ати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.


  Стаття 32.

  Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

  Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

  Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

  Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіган ням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.


  Стаття 33.

  Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюють ся законом.

  Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.


  Стаття 34.

  Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

  Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб і на свій вибір.

  Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших люде й, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.


  Стаття 35.

  Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і риту альні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

  Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа ѕ від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

  Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов 'язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.


  Стаття 36.

  Громадяни України мають право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інши х інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

  Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Членами політичних партій можуть бути лише громадяни України. Обмеження щодо членства у політичних партіях встановлюються виключно цією Конст итуцією і законами України.

  Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об'єднують громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професі йної діяльності. Професійні спілки утворюються без попереднього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Обмеження щодо членства у професійних спілках встановлюються виключно цією Конституцією і законами Україн и.

  Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність чи неналежність до політичних партій або громадських організацій. Усі об'єднання громадян рівні перед законом.


  Стаття 37.

  Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення сувереніт ету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, забороняют ься.

  Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інши х державних установах і організаціях.

  Заборона діяльності об'єднань громадян здійснюється лише в судовому порядку.


  Стаття 38.

  Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

  Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.


  Стаття 39.

  Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування .

  Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку ѕ з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і сво бод інших людей.


  Стаття 40.

  Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'я зані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.


  Стаття 41.

  Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

  Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

  Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону.

  Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

  Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове від чуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

  Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

  Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.


  Стаття 42.

  Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

  Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

  Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.


  Стаття 43.

  Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

  Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до сусп ільних потреб.

  Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і п ро надзвичайний стан. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

  Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

  Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

  Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.


  Стаття 44.

  Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

  Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров'я, прав і свобод інших людей.

  Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.

  Заборона страйку можлива лише на підставі закону.


  Стаття 45.

  Кожен, хто працює, має право на відпочинок.

  Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

  Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.


  Стаття 46.

  Громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а тако ж у старості та в інших випадках, передбачених законом.

  Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальни х, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

  Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.


  Стаття 47.

  Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

  Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

  Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.


  Стаття 48.

  Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.


  Стаття 49.

  Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

  Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава спр ияє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

  Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.


  Стаття 50.

  Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

  Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.


  Стаття 51.

  Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.

  Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків.

  Сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.


  Стаття 52.

  Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.

  Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.

  Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.


  Стаття 53.

  Кожен має право на освіту.

  Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

  Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічно ї, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

  Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

  Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.


  Стаття 54.

  Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різни ми видами інтелектуальної діяльності.

  Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом.

  Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством.

  Культурна спадщина охороняється законом.

  Держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться за її межами.


  Стаття 55.

  Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

  Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

  Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

  Leather Got right pіslya vikoristannya vsіh natsіonalnih zasobіv Legal Zahist zvertatisya for Zahist svoїh rights i freedoms to vіdpovіdnih mіzhnarodnih SHIPS SET chi to vіdpovіdnih organіv mіzhnarodnih organіzatsіy member abo participant yakih Je UKRAINE.

  Leather Got right whether yakimi not zaboronenimi law zasobami zahischati svoї right Svobody i od i torn down protipravnih encroachment.


  Statte 56.

  Leather Got right on Powers vіdshkoduvannya for rakhunok chi organіv mіstsevogo samovryaduvannya materіalnoї that moralnoї Skoda, zavdanoї illegally rіshennyami, dіyami chi bezdіyalnіstyu organіv derzhavnoї Vladi, organіv mіs trodes samovryaduvannya, їh Posadov i sluzhbovih osіb at zdіysnennі them svoїh povnovazhen.


  Statte 57.

  Cutaneous garantuєtsya right to know right i svoї obov'yazki.

  Zakoni that INSHI regulatory pravovі acti scho i obov'yazki viznachayut rights gromadyan, toil Buti dovedenі to vіdoma population in order vstanovlenomu law.

  Zakoni that INSHI regulatory pravovі acti scho i obov'yazki viznachayut rights gromadyan not dovedenі to vіdoma population in order vstanovlenomu law, Je nechinnimi.


  Statte 58.

  Zakoni that INSHI regulatory pravovі acti not toil zvorotnoї dії in chasі, krіm vipadkіv, if the stench abo pom'yakshuyut skasovuyut vіdpovіdalnіst individuals.

  Nіhto not Mauger vіdpovіdati for dіyannya, SSMSC hour їh vchinennya not viznavalisya law yak pravoporushennya.


  Statte 59.

  Leather Got the right to legal Relief. In vipadkah, peredbachenih law tsya dopomoga nadaєtsya bezoplatnoy. Leather Je vіlnim in viborі zahisnika svoїh rights.

  For zabezpechennya rights Zahist od obvinuvachennya that nadannya pravovoї Relief at virіshennі right at the ships that іnshih Reigning bodies in Ukraїnі dіє Bar.


  Statte 60.

  Nіhto not zobov'yazany vikonuvati clearly zlochinnі rozporyadzhennya chi mandates.

  For vіddannya i vikonannya clearly zlochinnogo rozporyadzhennya chi behest nastaє Yurydychna vіdpovіdalnіst.


  Statte 61.

  Nіhto not Mauger Buti dvіchі prityagneny to yuridichnoї vіdpovіdalnostі one kind of odne th those SAME pravoporushennya.

  Yurydychna vіdpovіdalnіst individuals Got іndivіdualny character.


  Statte 62.

  Osoba vvazhaєtsya nevinuvatoyu in vchinennі zlochinu i do not Mauger Buti pіddana krimіnalnomu retribution, docks її not guilty bude brought legally i vstanovleno obvinuvalnim virokom court.

  Nіhto not zobov'yazany dovoditi his nevinuvatіst in vchinennі zlochinu.

  Obvinuvachennya not Mauger ґruntuvatisya on proof, of possession of illegal Shlyakhov and takozh on stewed. Usі sumnіvi schodo dovedenostі blame on individuals tlumachatsya її korist.

  In razі skasuvannya viroku court yak unjust power vіdshkodovuє materіalnu i moral Skoda, zavdanu bezpіdstavnim zasudzhennyam.


  Statte 63.

  Especially not for Nese vіdpovіdalnostі vіdmovu figure out abo indications Explanation schodo yourself chlenіv sіm'ї chi blizkih rodichіv, colo yakih viznachaєtsya law.

  Pіdozryuvany, obvinuvacheny chi pіdsudny Got right to Zahist.

  Zasudzheny koristuєtsya vsіma Helsinki Human Rights i The Citizen for vinyatkom obmezhen, SSMSC viznachenі law i vstanovlenі virokom court.


  Statte 64.

  Konstitutsіynі right Svobody Helsinki Human i i The Citizen is not shaping can Buti obmezhenі, krіm vipadkіv, peredbachenih Konstitutsієyu Ukraine.

  In the minds voєnnogo abo Nadzvychaina sytuatsia will mozhut vstanovlyuvatisya okremі obmezhennya rights i freedoms іz zaznachennyam line dії Tsikh obmezhen. Do not shaping can Buti obmezhenі right i Liberty, peredbachenі statte 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58 and 5 9 60 6 1 62 63 tsієї Konstitutsії.


  Statte 65.

  Zahist Vіtchizni, Nezalezhnosti that teritorіalnoї tsіlіsnostі Ukraine, shanuvannya її Reigning simvolіv Je obov'yazkom gromadyan Ukraine.

  Gromadyani vіdbuvayut vіyskovu vіdpovіdno service to the law.


  Statte 66.

  Leather zobov'yazany not zapodіyuvati Skoda prirodі, kulturnіy spadschinі, vіdshkodovuvati zavdanі zbitki him.


  Statte 67.

  Leather zobov'yazany splachuvati i podatki Zborov in order i rozmіrah, vstanovlenih law.

  Usі gromadyani schorіchno podayut to podatkovih іnspektsіy for mіstsem of residing deklaratsії about the camp that Mainova svіy Gains Year passed in order vstanovlenomu law.


  Statte 68.

  Leather zobov'yazany neuhilno doderzhuvatisya Konstitutsії zakonіv Ukraine that Ukraine is not posyagati the rights i freedoms, honor i gіdnіst іnshih people.

  Ignorance zakonіv not zvіlnyaє od yuridichnoї vіdpovіdalnostі.


  ROZDІL III

  Vibor. REFERENDUM

  Statte 69.

  Narodne voleviyavlennya zdіysnyuєtsya through Vibor referendum that INSHI FORMS bezposerednoї demokratії.


  Statte 70.

  Right to vote in referendums Vibor i toil gromadyani Ukraine, SSMSC dosyagli day їh Venue of vіsіmnadtsyati rokіv.

  Do not toil voting rights gromadyani, yakih viznano nedієzdatnimi court.


  Statte 71.

  Vibor to organіv derzhavnoї Vladi that organіv mіstsevogo samovryaduvannya Yea i vіlnimi vіdbuvayutsya on osnovі zagalnogo, rіvnogo i direct viborchogo right Shlyakhov taєmnogo golosuvannya.

  Vibortsyam garantuєtsya vіlne voleviyavlennya.


  Statte 72.

  Vseukraїnsky referendum priznachaєtsya Supreme Radoyu Ukraine President of Ukraine abo vіdpovіdno to їhnіh povnovazhen, vstanovlenih tsієyu Konstitutsієyu.

  Vseukraїnsky progoloshuєtsya referendum for the people to іnіtsіativoyu vimogu not Mensch yak troh mіlyonіv gromadyan Ukraine, SSMSC toil voting rights minds scho schodo pіdpisi priznachennya referendum zіbrano not Mensch yak at dvoh tretinah areas i do not Mensch yak hundred tisyach pіdpisіv in kozhnіy oblastі.


  Statte 73.

  Viklyuchno vseukraїnskim referendum virіshuyutsya power about zmіnu teritorії Ukraine.


  Statte 74.

  A referendum shall not dopuskaєtsya schodo zakonoproektіv s power podatkіv, Budget that amnіstії.


  ROZDІL IV

  Verkhovna Rada UKRAINY

  Statte 75.

  Єdinim body zakonodavchoї Vlady Ukraїnі Je parliament - Verkhovna Rada of Ukraine.


  Statte 76.

  Konstitutsіyny warehouse Verkhovna Rada of Ukraine ¾ chotirista p'yatdesyat folk deputatіv Ukraine, SSMSC obirayutsya on osnovі zagalnogo, rіvnogo i direct viborchogo right Shlyakhov taєmnogo golosuvannya lines per Vier river Oka.

  People's deputy of Ukraine Mauger Buti The Citizen Ukraine, yaky day viborіv dosyag dvadtsyati a rock, Got the right to vote in the i prozhivaє Ukraїnі protyagom ostannіh p'yati rokіv.

  Do not Mauger Buti obranim to the Verkhovna Rada of Ukraine The Citizen, yaky Got sudimіst for vchinennya umisnogo zlochinu, Yakscho tsya sudimіst not paid i have not znyata vstanovlenomu law.

  Povnovazhennya folk deputatіv Ukraine viznachayutsya Konstitutsієyu that the laws of Ukraine.


  Statte 77.

  Chergovі Vibor to the Verkhovna Rada of Ukraine will stay in vіdbuvayutsya nedіlyu Bereznev fourth rock povnovazhen Verkhovna Rada of Ukraine.

  Pozachergovі Vibor to the Verkhovna Rada of Ukraine by the President of Ukraine priznachayutsya i conductive in perіod shіstdesyati dnіv s day opublіkuvannya rіshennya about dostrokove pripinennya povnovazhen Verkhovna Rada of Ukraine.

  The procedure for conducting viborіv folk deputatіv Ukraine vstanovlyuєtsya law.


  Statte 78.

  Folk Deputies of Ukraine zdіysnyuyut svoї povnovazhennya on postіynіy osnovі.

  Folk Deputies of Ukraine are not mozhut mother іnshogo predstavnitskogo mandate Chi Buti on derzhavnіy sluzhbі.

  Vimogi schodo nesumіsnostі deputatskogo s mandate іnshimi views dіyalnostі vstanovlyuyutsya law.


  Statte 79.

  Before you embark on Posada Folk deputies of Ukraine to the Verkhovna skladayut Radoyu Ukraine Taku oath:

  "I swear vіrnіst Ukraїnі. Zobov'yazuyus usіma svoїmi dіyami boroniti suverenіtet i nezalezhnіst Ukraine, dbati about the benefit Vіtchizni Dobrobut i Ukrayinsky people. I swear doderzhuvatisya Konstitutsії zakonіv Ukraine that Ukraine, vikonuvati svoї obov'yazki in іnteresah usіh spіvvіtchiznikіv ".

  Oath zachituє naystarshy vіkom of People's Deputies of Ukraine before vіdkrittyam pershoї sesії novoobranoї Verkhovna Rada of Ukraine, deputies of pіslya chogo skrіplyuyut oath svoїmi pіdpisami pid її text.

  Vіdmova sklasti oath Got naslіdkom vtratu deputatskogo mandate.

  Povnovazhennya folk deputatіv Ukraine pochinayutsya s time Skladen oath.


  Statte 80.

  People's deputy of Ukraine garantuєtsya deputatska nedotorkannіst.

  Folk Deputies of Ukraine did not carry yuridichnoї vіdpovіdalnostі for results golosuvannya abo vislovlyuvannya in parlamentі that yogo bodies for vinyatkom vіdpovіdalnostі chi image for hardening.

  Folk Deputies of Ukraine is not shaping can Buti without Zgoda Verkhovna Rada of Ukraine to prityagnenі krimіnalnoї vіdpovіdalnostі, zatrimanі chi zaareshtovanі.


  Statte 81.

  Povnovazhennya folk deputatіv Ukraine pripinyayutsya odnochasno s pripinennyam povnovazhen Verkhovna Rada of Ukraine.

  Povnovazhennya people's deputy of Ukraine from pripinyayutsya dostrokovo razі:

  1) hinged povnovazhen for yogo NKVD stated;
  2) dialed zakonnoї Sealy obvinuvalnim virokom schodo Demba;
  3) the court nedієzdatnim viznannya yogo abo bezvіsno vіdsutnіm;
  4) pripinennya yogo abo gromadyanstva viїzdu on postіyne stay per mezhі Ukraine;
  5) smertі.

  іshennya about dostrokove pripinennya povnovazhen people's deputy of Ukraine priymaєtsya bіlshіstyu od konstitutsіynogo depot Verkhovna Rada of Ukraine.

  In razі nevikonannya vimogi schodo nesumіsnostі deputatskogo s mandate іnshimi views dіyalnostі povnovazhennya people's deputy of Ukraine pripinyayutsya dostrokovo on pіdstavі rіshennyam law for the court.


  Statte 82.

  The Verkhovna Rada of Ukraine pratsyuє sesіyno.

  The Verkhovna Rada of Ukraine for Je povnovazhnoyu minds obrannya not Mensch yak dvoh tretin od її konstitutsіynogo warehouse.

  The Verkhovna Rada of Ukraine on zbiraєtsya Perche sesіyu not pіznіshe nіzh on tridtsyaty day pіslya ofіtsіynogo announced rezultatіv viborіv.

  Pershe zasіdannya Verkhovna Rada of Ukraine vіdkrivaє naystarshy vіkom of People's Deputies of Ukraine.

  The order of the robot Verkhovna Rada of Ukraine vstanovlyuєtsya Konstitutsієyu Ukraine is the law about the regulations Verkhovna Rada of Ukraine.


  Statte 83.

  Chergovі sesії Verkhovna Rada of Ukraine Persha pochinayutsya vіvtorka Dire i Perche vіvtorka Veresnya skin rock.

  Pozachergovі sesії Verkhovna Rada of Ukraine, іz zaznachennyam order dennogo, sklikayutsya head Verkhovna Rada of Ukraine on vimogu not Mensch yak tretini folk deputatіv Ukraine od konstitutsіynogo depot Verkhovna Rada of Ukraine on abo vimogu President Ukr aїni.

  In razі Introduction voєnnogo chi Nadzvychaina sytuatsia will Ukraїnі in the Verkhovna Rada of Ukraine in zbiraєtsya dvodenny lines without sklikannya.

  In razі zakіnchennya line povnovazhen Verkhovna Rada of Ukraine pid hour dії voєnnogo chi Nadzvychaina sytuatsia will її povnovazhennya prodovzhuyutsya until the day Perche zasіdannya pershoї sesії Verkhovna Rada of Ukraine, obranoї pіslya skasuvannya voєnnogo chi Nadzvychaina sytuatsia camp before.


  Statte 84.

  Zasіdannya Verkhovna Rada of Ukraine conductive vіdkrito. Close zasіdannya held for rіshennyam bіlshostі od konstitutsіynogo depot Verkhovna Rada of Ukraine.

  Rіshennya Verkhovna Rada of Ukraine on priymayutsya viklyuchno її plenary zasіdannyah Shlyakhov golosuvannya.

  olosuvannya on zasіdannyah Verkhovna Rada of Ukraine zdіysnyuєtsya of People's Deputies of Ukraine NKVD.


  Statte 85.

  Before povnovazhen nalezhit Verkhovna Rada of Ukraine:

  1) Making Change log Konstitutsії to Ukraine in the furrows of the i order peredbachenih rozdіlom XIII tsієї Konstitutsії;
  2) priznachennya vseukraїnskogo referendum s power, viznachenih statte 73 tsієї Konstitutsії;
  3) zakonіv of acceptance;
  4) zatverdzhennya Sovereign budget of Ukraine for Change Adding that to Demba; control vikonannyam Sovereign budget of Ukraine, of acceptance rіshennya zvіtu about schodo yogo vikonannya;
  5) viznachennya ambushes vnutrіshnoї i zovnіshnoї polіtiki;
  6) zatverdzhennya zagalnoderzhavnih program ekonomіchnogo, Naukova-tehnіchnogo, sotsіalnogo, natsіonalno cultural rozvitku, receptionists dovkіllya;
  7) priznachennya viborіv President of Ukraine in line peredbachenі tsієyu Konstitutsієyu;
  8) zasluhovuvannya schorіchnih pozachergovih is the message of the President of Ukraine about vnutrіshnє i zovnіshnє encampment of Ukraine;
  9) announced for the President of Ukraine filed will vіyni i ukladennya world skhvalennya rіshennya the President of Ukraine about vikoristannya Zbroynih Forces of Ukraine that іnshih vіyskovih formuvan in razі zbroynoї agresії proti Ukraine;
  10) the President of Ukraine usunennya s office in order osoblivoї procedure (іmpіchmentu) vstanovlenomu statte 111 tsієї Konstitutsії;
  11) i rozglyad of acceptance rіshennya schodo skhvalennya prog dіyalnostі Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraine;
  12) nadannya Zgoda on priznachennya President of Ukraine Prem'єr-mіnіstra Ukraine;
  13) control over zdіysnennya dіyalnіstyu Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraine vіdpovіdno to tsієї Konstitutsії;
  14) zatverdzhennya rіshen about nadannya pozik With Ukraine i ekonomіchnoї Relief іnozemnim powers that mіzhnarodnim organіzatsіyam and takozh about Obsession With Ukraine od іnozemnih powers bankіv i mіzhnarodnih fіnansovih organіzatsіy pozik not peredbachenih Reigning byud zhetom Ukraine, zdіysnennya control over їh vikoristannyam;
  May 1) priznachennya chi obrannya on Posada, zvіlnennya s posad nadannya Zgoda on priznachennya i s zvіlnennya Posad osіb in vipadkah, peredbachenih tsієyu Konstitutsієyu;
  16) to plant a priznachennya that zvіlnennya Posad s head that іnshih chlenіv Rahunkovoї Chamber;
  17) priznachennya on Posada that zvіlnennya s plant a Upovnovazhenogo Verkhovna Rada of Ukraine s Helsinki Human Rights; zasluhovuvannya yogo schorіchnih dopovіdey about the camp dotrimannya ta Zahist rights i freedoms in Helsinki Human Ukraїnі;
  18) priznachennya on Posada that zvіlnennya s plant a head Natsіonalnogo Bank of Ukraine filed for the President of Ukraine;
  19) priznachennya that zvіlnennya half warehouse For Natsіonalnogo Bank of Ukraine;
  20) Half of the warehouse priznachennya Natsіonalnoї sake of Ukraine s power telebachennya i radіomovlennya;
  21) priznachennya on Posada that pripinennya povnovazhen chlenіv Tsentralnoї viborchoї komіsії filed for the President of Ukraine;
  22) zatverdzhennya zagalnoї structure chiselnostі, viznachennya funktsіy Zbroynih Forces of Ukraine, Ukraine Bezpeka Service, іnshih utvorenih vіdpovіdno to zakonіv vіyskovih formuvan Ukraine and takozh Mіnіsterstva vnutrіshnіh ref Ukraine;
  23) skhvalennya rіshennya about nadannya vіyskovoї Relief іnshim powers, about the direction pіdrozdіlіv Zbroynih Forces of Ukraine to іnshoї powers chi about tolerance pіdrozdіlіv zbroynih forces іnshih teritorіyu powers in Ukraine;
  24) nadannya Zgoda on priznachennya on Plant that zvіlnennya s townsmen President of Ukraine the head of the Antimonopoly komіtetu Ukraine, head Fund sovereign mynah Ukraine, head of the Sovereign komіtetu telebachennya i radіomovlennya Ukraine;
  25) nadannya Zgoda on priznachennya President of Ukraine on Posada Prosecutor General of Ukraine; vislovlennya nedovіri General prokurorovі Ukraine, scho yogo Got naslіdkom vіdstavku s Plant;
  26) priznachennya tretini warehouse Constitutional Court of Ukraine;
  27) obrannya suddіv bezstrokovo;
  28) dostrokove pripinennya povnovazhen Verkhovna Rada Avtonomnoї Respublіki Cream for nayavnostі visnovku Constitutional Court of Ukraine about her torn down Konstitutsії Ukraine abo zakonіv Ukraine; priznachennya pozachergovih viborіv to the Verkhovna Rada of the Republic Avtonomnoї publіki Cream;
  29) utvorennya i lіkvіdatsіya rayonіv, vstanovlennya i zmіna between rayonіv i mіst, vіdnesennya population punktіv to the category mіst, naymenuvannya i pereymenuvannya population punktіv i rayonіv;
  30) priznachennya chergovih that pozachergovih viborіv to organіv mіstsevogo samovryaduvannya;
  31) zatverdzhennya protyagom dvoh dnіv s time zvernennya the President of Ukraine about introduction of ukazіv voєnnogo chi Nadzvychaina sytuatsia will in Ukraїnі abo in okremih її mіstsevostyah, about zagalnu abo chastkovu mobіlіzatsіyu, announced about okremih mіstsevostey zones nadzvich aynoї ekologіchnoї situatsії;
  32) nadannya in vstanovleny law strings Zgoda on obov'yazkovіst mіzhnarodnih dogovorіv Ukraine that denonsatsіya mіzhnarodnih dogovorіv Ukraine;
  33) zdіysnennya parlamentskogo control in the furrows, viznachenih tsієyu Konstitutsієyu;
  34) about the direction of acceptance of rіshennya Request to the President of Ukraine on vimogu People's Deputy of Ukraine, the People groupies deputatіv chi komіtetu Verkhovna Rada of Ukraine, poperedno pіdtrimanu not Mensch yak odnієyu tretinoyu od konstitutsіynogo warehouse Verkhovna Ra di Ukraine;
  35) priznachennya on Posada that zvіlnennya s plant a kerіvnika aparata Verkhovna Rada of Ukraine; zatverdzhennya koshtorisu Verkhovna Rada of Ukraine that structure її aparata;
  36) zatverdzhennya perelіku ob'єktіv right derzhavnoї vlasnostі, scho not pіdlyagayut privatizatsії; viznachennya legal ambush viluchennya ob'єktіv right privatnoї vlasnostі.

  The Verkhovna Rada of Ukraine zdіysnyuє INSHI povnovazhennya, SSMSC vіdpovіdno to Konstitutsії Ukraine vіdnesenі to її vіdannya.


  Statte 86.

  People's deputy of Ukraine Got right to sesії Verkhovna Rada of Ukraine zvernutisya іz Request to organіv Verkhovna Rada of Ukraine, to Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraine to kerіvnikіv іnshih organіv derzhavnoї Vladi that organіv m³ stsevogo samovryaduvannya and takozh to kerіvnikіv of companies, SET i organіzatsіy, roztashovanih on teritorії Ukraine , Square od їh pіdporyadkuvannya i vlasnostі forms.

  Kerіvniki organіv derzhavnoї Vladi that organіv mіstsevogo samovryaduvannya, of companies, SET i organіzatsіy zobov'yazanі povіdomiti people's deputy of Ukraine about the results of rozglyadu yogo Requests.


  Statte 87.

  The Verkhovna Rada of Ukraine for propozitsієyu not Mensch yak odnієї tretini folk deputatіv Ukraine od її konstitutsіynogo warehouse Mauger rozglyanuti power about vіdpovіdalnіst Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraine that priynyati rezolyutsі th nedovіri Kabіnetovі Mіnіstrіv Ukraine bіlshіstyu od konstitutsіynogo depot Verkhovna Rada of Ukraine.

  итання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.


  Стаття 88.

  Верховна Рада України обирає зі свого складу Голову Верховної Ради України, Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України та відкликає їх.

  Голова Верховної Ради України:

  1) веде засідання Верховної Ради України;
  2) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Верховної Ради України;
  3) підписує акти, прийняті Верховною Радою України;
  4) представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав;
  5) організовує роботу апарату Верховної Ради України.

  Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією, у порядку, встановленому законом про регламент Верховної Ради України.


  Стаття 89.

  Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.

  Комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну роботу, готують і попередньо розглядають питання, віднесені до повноважень Верховної Ради України.

  Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань.

  Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, створює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.

  Висновки і пропозиції тимчасових слідчих комісій не є вирішальними для слідства і суду.

  Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.


  Стаття 90.

  Повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

  Президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

  Повноваження Верховної Ради України, що обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені протягом одного року з дня її обра ння.

  Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку повноважень Президента України.


  Стаття 91.

  Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією.


  Стаття 92.

  Виключно законами України визначаються:

  1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; основні обов'язки громадянина;
  2) громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства;
  3) права корінних народів і національних меншин;
  4) порядок застосування мов;
  5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку;
  6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки;
  7) правовий режим власності;
  8) правові засади і гарантії підприємництва; правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання;
  9) засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;
  10) засади регулювання демографічних та міграційних процесів;
  11) засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації;
  12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики;
  13) територіальний устрій України;
  14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації та діяльності адвокатури;
  15) засади місцевого самоврядування;
  16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;
  17) основи національної безпеки, організації Збройних Сил України і забезпечення громадського порядку;
  18) правовий режим державного кордону;
  19) правовий режим воєнного і надзвичайного стану, зон надзвичайної екологічної ситуації;
  20) організація і порядок проведення виборів і референдумів;
  21) організація і порядок діяльності Верховної Ради
  України, статус народних депутатів України;
  22) засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.

  Виключно законами України встановлюються:

  1) Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют н а території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи;
  2) порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;
  3) одиниці ваги, міри і часу; порядок встановлення державних стандартів;
  4) порядок використання і захисту державних символів;
  5) державні нагороди;
  6) військові звання, дипломатичні ранги та інші спеціальні звання;
  7) державні свята;
  8) порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних зон, що мають економічний чи міграційний режим, відмінний від загального.

  Законом України оголошується амністія.


  Стаття 93.

  Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.

  Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.


  Стаття 94.

  Закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.

  Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгл яду.

  У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

  Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов'язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів.

  Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.


  Стаття 95.

  Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.

  Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.

  Держава прагне до збалансованості бюджету України.

  Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені.


  Стаття 96.

  Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин — на інший період.

  Verkhovna Rada Avtonomnoї Respublіki Cream in furrows svoїh povnovazhen priymaє rіshennya she decided to SSMSC Je obov'yazkovimi vikonannya in Avtonomnіy Respublіtsі Cream.

  Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням із Президентом У країни.

  Повноваження, порядок формування і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим визначаються Конституцією України та законами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, віднесених до її компетенції.

  Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України.


  Стаття 137.

  Autonomous Republic Krim zdіysnyuє normative regulyuvannya h power:

  1) сільського господарства і лісів;
  2) меліорації і кар'єрів;
  3) Gromadska robіt, crafts that promislіv; blagodіynitstva;
  4) i mіstobuduvannya zhitlovogo Gospodarstwa;
  5) Tourism, gotelnoї right, yarmarkіv;
  6) muzeїv, bіblіotek, teatrіv, іnshih zakladіv culture, cultural іstoriko zapovіdnikіv;
  7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;
  8) мисливства, рибальства;
  9) санітарної і лікарняної служб.

  W motivіv nevіdpovіdnostі regulatory and legal aktіv Verkhovna Rada Avtonomnoї Respublіki Cream Konstitutsії Ukraine is the law of Ukraine, President of Ukraine Mauger zupiniti dіyu Tsikh regulatory and legal aktіv Verkhovna Rada Avtonomnoї Respublіki Krim s odnochasn zvernennyam them to the Constitutional Court of Ukraine schodo їh konstitutsіynostі.


  Statte 138.

  До відання Автономної Республіки Крим належить:

  1) priznachennya viborіv deputatіv Verkhovna Rada Avtonomnoї Respublіki Krim, zatverdzhennya warehouse viborchoї komіsії Avtonomnoї Respublіki Cream;
  2) організація та проведення місцевих референдумів;
  3) управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;
  4) розроблення, затвердження та виконання бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;
  5) rozroblennya, zatverdzhennya that realіzatsіya program Avtonomnoї Respublіki Krim s power sotsіalno-ekonomіchnogo that cultural rozvitku, ratsіonalnogo prirodokoristuvannya, receptionists dovkіllya ¾ vіdpovіdno to zagalnoderzhavnih programs;
  6) визнання статусу місцевостей як курортів; vstanovlennya zones sanіtarnoї kurortіv receptionists;
  7) Participation in zabezpechennі rights i freedoms gromadyan, natsіonalnoї Zlagoda, spriyannya ohoronі rule of law that gromadskoї BEZPEKA;
  8) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в Автономній Республіці Крим; receptionists i vikoristannya pam'yatok іstorії;
  9) Participation in rozroblennі that realіzatsії Reigning program Povernennya deportovanih narodіv;
  10) Introduction іnіtsіyuvannya Nadzvychaina sytuatsia that will vstanovlennya zones nadzvichaynoї ekologіchnoї situatsії in Avtonomnіy Respublіtsі Cream abo in okremih її mіstsevostyah ;.

  Законами України Автономній Республіці Крим можуть бути делеговані також інші повноваження.


  Стаття 139.

  В Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України, статус якого визначається законом України.


  ROZDІL XI

  MІSTSEVE SAMOVRYADUVANNYA

  Стаття 140.

  Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межа х Конституції і законів України.

  Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

  Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

  Bodies mіstsevogo samovryaduvannya scho predstavlyayut spіlnі Interests teritorіalnih sіl communities, Villages that mіst, Je rayonnі that oblasnі sake.

  Meals organіzatsії upravlіnnya areas in mіstah nalezhit to kompetentsії mіskih pleased.

  Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.


  Стаття 141.

  Prior warehouse sіlskoї, selischnoї, mіskoї for incoming MPs, SSMSC obirayutsya villagers, Villages, Mista at osnovі zagalnogo, rіvnogo, direct viborchogo right Shlyakhov taєmnogo golosuvannya lines per Vier prophets.

  Teritorіalnі Gromada on osnovі zagalnogo, rіvnogo, direct viborchogo right Shlyakhov taєmnogo golosuvannya obirayut lines per Vier Rocky vіdpovіdno sіlskogo, selischnogo that mіskogo head yaky ocholyuє vikonavchy authority for that golovuє on її zasіdannyah.

  Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

  Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.


  Стаття 142.

  Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, район ів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

  Teritorіalnі Gromada sіl, Villages i mіst mozhut ob'єdnuvati on dogovіrnih ambushes ob'єkti komunalnoї vlasnostі and takozh Costa byudzhetіv for vikonannya spіlnih proektіv abo for spіlnogo fіnansuvannya (utrimannya) Communal of companies, organіzatsіy i mustache thanes, stvoryuvati for tsogo i vіdpovіdnі organic service .

  Power bere fate in formuvannі dohodіv byudzhetіv mіstsevogo samovryaduvannya, fіnansovo pіdtrimuє mіstseve samovryaduvannya. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.


  Statte 143.

  Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та ку льтурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; Venue of zabezpechuyut mіstsevih referendumіv that realіzatsіyu їh rezultatіv; utvoryuyut, reorganіzovuyut that lіkvіdovuyut komunalnі pіdpriєmstva, organіzatsії i install and takozh zdіysnyuyut control їh dіyalnіstyu; virіshuyut INSHI power mіstsevogo value vіdnesenі law to їhnoї kompetentsії.

  Обласні та районні ради затверджують програми соціально- економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; zatverdzhuyut rayonnі i oblasnі budget, SSMSC formuyutsya s koshtіv sovereign budget for їh vіdpovі-stand rozpodіlu mіzh teritorіalnimi bulks abo for vikonannya spіlnih proektіv that s koshtіv, zaluchenih on dogovіrnih ambushes s mіstsevih byudzhetіv for realіzatsії spіlnih sotsіalno-ekonomіchnih i cultural programs, that kontrolyuyut їh vikonannya ; virіshuyut i nshі power, vіdnesenі law to їhnoї kompetentsії.

  Bodies mіstsevogo samovryaduvannya mozhut nadavatisya law okremі povnovazhennya organіv vikonavchoї Vladi. Power fіnansuє zdіysnennya Tsikh povnovazhen in Povny obsyazі koshtіv for rakhunok Sovereign budget of Ukraine abo Shlyakhov vіdnesennya mіstsevogo budgets to the law in order vstanovlenomu okremih zagalnoderzhavnih podatkіv, peredaє bodies mіstsevogo samovryaduvannya vіdpovіdnі ob'єkti derzhavnoї vlasnostі.

  Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.


  Statte 144.

  Bodies mіstsevogo samovryaduvannya in furrows povnovazhen, viznachenih law priymayut rіshennya, SSMSC Je obov'yazkovimi to vikonannya on vіdpovіdnіy teritorії.

  Rіshennya organіv mіstsevogo samovryaduvannya s motivіv їh nevіdpovіdnostі Konstitutsії chi zupinyayutsya laws of Ukraine in order vstanovlenomu law s odnochasnim zvernennyam to court.


  Statte 145.

  Rights mіstsevogo samovryaduvannya zahischayutsya ship in order.


  Statte 146.

  Інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом.


  РОЗДІЛ XII

  KONSTITUTSІYNY COURT UKRAINY

  Statte 147.

  Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

  Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України.


  Стаття 148.

  Konstitutsіyny Court of Ukraine skladaєtsya s vіsіmnadtsyati suddіv Constitutional Court of Ukraine.

  President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine that Ukraine z'їzd suddіv priznachayut on shіst suddіv Constitutional Court of Ukraine.

  Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років, проживає в Україні протягом останніх двадцяти років та володіє держ авною мовою.

  Суддя Конституційного Суду України призначається на дев'ять років без права бути призначеним на повторний строк.

  Head of Constitutional Court of Ukraine on obiraєtsya spetsіalnomu plenary zasіdannі Constitutional Court of Ukraine Zi warehouse suddіv Constitutional Court of Ukraine Shlyakhov taєmnogo golosuvannya deprivation one trirіchny lines.


  Statte 149.

  On the Constitutional Court of Ukraine suddіv poshiryuyutsya garantії Nezalezhnosti that nedotorkannostі, pіdstavi schodo zvіlnennya s Posada, peredbachenі statte 126 tsієї Konstitutsії, that vimogi schodo nesumіsnostі, viznachenі in chastinі drugіy stattі 127 tsієї Konstitutsії.


  Стаття 150.

  Before povnovazhen nalezhit Constitutional Court of Ukraine:

  1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):
  zakonіv that іnshih legal aktіv Verkhovna Rada of Ukraine;
  актів Президента України;
  aktіv Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraine;
  Legal aktіv Verkhovna Rada Avtonomnoї Respublіki Cream.
  Ці питання розглядаються за зверненнями: Президента України; не менш як сорока п'яти народних депутатів України; The Supreme Court of Ukraine; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Verkhovna Rada Avtonomnoї Respublіki Cream;
  2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України;

  W power, peredbachenih tsієyu statte, Konstitutsіyny Court of Ukraine uhvalyuє rіshennya, SSMSC Je obov'yazkovimi to vikonannya on teritorії Ukraine, residual i do not shaping can Buti oskarzhenі.


  Statte 151.

  Конституційний Суд України за зверненням Президента України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, щ о вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість.

  За зверненням Верховної Ради України Конституційний Суд України дає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.


  Statte 152.

  Zakoni that INSHI pravovі acti for rіshennyam Constitutional Court of Ukraine viznayutsya nekonstitutsіynimi povnіstyu chi in okremіy chastinі, Yakscho stink not vіdpovіdayut Konstitutsії Ukraine abo Yakscho bula Porush vstanovlena By onstitutsієyu Ukraine procedure їh rozglyadu, uhvalennya abo dialed them chinnostі.

  Laws, INSHI pravovі acti abo їh okremі provisions scho viznanі nekonstitutsіynimi, vtrachayut chinnіst s day uhvalennya Konstitutsіynim Court of Ukraine rіshennya about їh nekonstitutsіynіst. Materіalna chi morally Skoda, zavdana fіzichnim abo Yurydychna ladies Acts i dіyami scho viznanі nekonstitutsіynimi, vіdshkodovuєtsya vstanovlenomu powers in law.


  Стаття 153.

  Порядок організації і діяльності Конституційного Суду України, процедура розгляду ним справ визначаються законом.


  ROZDІL XIII

  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

  Стаття 154.

  The bill about to Making Change log Konstitutsії Ukraine Mauger Buti filed to the Verkhovna Rada of Ukraine by the President of Ukraine abo not Mensch yak tretinoyu folk deputatіv Ukraine od konstitutsіynogo depot Verkhovna Rada of Ukraine.


  Стаття 155.

  Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I "Загальні засади", розділу III "Вибори. Референдум" і розділу XIII "Внесення змін до Конституції України", попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.


  Statte 156.

  Bill about bringing rozdіlu for Change to the I "General ambush," rozdіlu III "Vibor. Referendum "i rozdіlu XIII" Contributions for Change to Konstitutsії Ukraine "podaєtsya to the Verkhovna Rada of Ukraine by the President of Ukraine abo n e Mensch yak EYAD tretinami od konstitutsіynogo depot Verkhovna Rada of Ukraine i, for the minds Yogo of acceptance not Mensch yak EYAD tretinami od konstitutsіynogo depot Verkhovna Rada of Ukraine, zatverdzhuєtsya vseukraїnskim referendum yaky priznachaєtsya President of Ukraine.

  Re-filed the bill about Making Change log to rozdіlіv I, III i XIII tsієї Konstitutsії s one of the first of the power mozhlive deprivation to Verkhovna Rada of Ukraine the following sklikannya.


  Стаття 157.

  Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної ціл існості України.

  Konstitutsіya Ukraine does not Mauger Buti zmіnena in the minds voєnnogo abo Nadzvychaina sytuatsia camp.


  Statte 158.

  The bill about to Making Change log Konstitutsії Ukraine, yaky rozglyadavsya Supreme Radoyu Ukraine, the law is not i CCB priynyaty, Mauger Buti filed to the Verkhovna Rada of Ukraine did not ranіshe nіzh through Year s Day of acceptance rіshe nnya schodo tsogo bill.

  The Verkhovna Rada of Ukraine protyagom line svoїh povnovazhen not Mauger dvіchі zmіnyuvati odnі th Ti samі Konstitutsії position of Ukraine.


  Стаття 159.

  Законопроект про внесення змін до Конституції України розглядається Верховною Радою України за наявності висновку Конституційного Суду України щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 цієї Конст итуції.


  РОЗДІЛ XIV

  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

  Стаття 160.

  Конституція України набуває чинності з дня її прийняття.


  Стаття 161.

  День прийняття Конституції України є державним святом — Днем Конституції України.


  РОЗДІЛ XV

  ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Конституції України.

  2. Верховна Рада України після прийняття Конституції України здійснює повноваження, передбачені цією Конституцією.
  Чергові вибори до Верховної Ради України проводяться у березні 1998 року.

  3. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня 1999 року.

  4. Президент України протягом трьох років після набуття чинності Конституцією України має право видавати схвалені Кабінетом Міністрів України і скріплені підписом Прем'єр-міністра України укази з економічних питань, не врегульованих законами, з одноча сним поданням відповідного законопроекту до Верховної Ради України в порядку, встановленому статтею 93 цієї Конституції.
  Такий указ Президента України вступає в дію, якщо протягом тридцяти календарних днів з дня подання законопроекту (за винятком днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України не прийме закон або не відхилить поданий законопроект більшістю від її конституц ійного складу, і діє до набрання чинності законом, прийнятим Верховною Радою України з цих питань.

  5. Кабінет Міністрів України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності.

  6. Конституційний Суд України формується відповідно до цієї Конституції протягом трьох місяців після набуття нею чинності. До створення Конституційного Суду України тлумачення законів здійснює Верховна Рада України.

  7. Голови місцевих державних адміністрацій після набуття чинності цією Конституцією набувають статусу голів місцевих державних адміністрацій згідно зі статтею 118 цієї Конституції, а після обрання голів відповідних рад складають повноваження голів цих рад.

  8. Сільські, селищні, міські ради та голови цих рад після набуття чинності Конституцією України здійснюють визначені нею повноваження до обрання нового складу цих рад у березні 1998 року.
  Районні та обласні ради, обрані до набуття чинності цією Конституцією, здійснюють визначені нею повноваження до сформування нового складу цих рад відповідно до Конституції України.
  Районні в містах ради та голови цих рад після набуття чинності цією Конституцією здійснюють свої повноваження відповідно до закону.

  9. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства ѕ до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержання м законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

  10. До прийняття законів, що визначають особливості здійснення виконавчої влади в містах Києві та Севастополі відповідно до статті 118 цієї Конституції, виконавчу владу в цих містах здійснюють відповідні державні адміністрації.

  11. Частина перша статті 99 цієї Конституції вводиться в дію після введення національної грошової одиниці - гривні.

  12. Верховний Суд України і Вищий арбітражний суд України здійснюють свої повноваження відповідно до чинного законодавства України до сформування системи судів загальної юрисдикції в Україні відповідно до статті 125 цієї Конституції, але не довше ніж п'ять років.
  Судді всіх судів в Україні, обрані чи призначені до дня набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку, на який вони обрані чи призначені.
  Судді, повноваження яких закінчилися в день набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження протягом одного року.

  13. Протягом п'яти років після набуття чинності цією Конституцією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння особ и.

  14. Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України.  на гору

  Liked? Subscribe to news View RSS !
  You can also support shram.kiev.ua, click:
  If you find an error, highlight the desired text and press Ctrl + Enter, to tell about it.
  If the article was useful to you, support us by clicking the "Like" in any social unit. Thank you in advance!
  Expand / Collapse comments box >>> Expand / Collapse box with comments

  Comments

  Commenting, keep in mind that the content and the tone of your messages can hurt the feelings of real people, show respect and tolerance to his interlocutors, even if you do not share their opinion, your behavior in terms of freedom of speech and anonymity offered by the Internet, is changing not only virtual, but real world. All comments are hidden from the index, spam control.
  Loading ...
  Free Credit Card with a limit of 15,000 USD.