This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

The History of Ukraine - Polonska Vasilenko Natalia: Volume 1

Istory of Ukraine - Polonska Vasileko Natalia

Nivelichnoy pam'yatkoy one of the nayvidnіshih іstorikіv Ukraine Natalіya Fulnoskoi-Vasilenko її dvotomna "Istory of Ukraine" (Munich, 1973-1976 p.). Denmark is one of the most important days of the year, looking at how it works, how specific it is and how it is argued, to the national story of Ukraine.ZMIST


VOLUME 1:
PART OF PERSPHERE: DISTORIC MINUS OF UKRAINE
KAM'YANIY VIK
Paleolit
Mezolit
Neolit
Trypilska culture
ВІК МІДІ ТА БРОНЗИ
Kimmerіytsі
ZALІZNIY VIK
Greek Colonies
Scythies
Bosporan Power
Sarmati
Alani
Otti
RUKH NARODIV Z AZIЇ ON UKRAINIAN STEPPE
Guni
Avari
Bulgaria
Khozari
Eels (madari)
Pechenigi
THE SETTLEMENT OF UKRAINIAN LANDS
Perspectives about the settlement of predkіv Ukrainian tribes
Settlement antiv abo venedіv that їхня greatsіa і powers organіzatsіya
Rozmyschennya slov'yanskih і ukrainskih tribes
Pobut ukrainatsіv perederzhavno ї dobi
Relіgійний світгляд Українців
Firstly ask the sovereign of Ukraine Ukrainians
Nazva "Rus"
PART OF FRIEND: UKRAINSKA DERZHAVA X-XIV CAPITAL
KYIVSKYA POWER
Ear of the Ukrainian Power
Oleg (882-912)
Igor (913–945)
Olga (945–964)
Svyatoslav (964–972)
Yaropolk (972–979)
ROZKVIT DERZHAVI UKRAЇNI RUSI
Svyatov Volodymyr I the Great (980–1015)
Borotba for Kiev
Svyatopolk (1015–1019)
Yaroslav I Mudriy (1019–1054)
Seniorat
Izyaslav І (1054-1068; 1069-1073; 1077-1078)
Svyatoslav II (1073-1076)
Іzyaslav (1077-1078)
Vsevolod (1078-1093)
THE STAMP OF THE ROCKET UKRAINSKOЇ POWER
Svyatopolk-Mikhail (1093-1113)
Volodymyr Monomakh (1113–1125)
Mstislav-Fedir-Harold (1125-1132)
Yaropolk II (1132–1139)
Vyacheslav (1139)
Vsevolod II (1139-11446)
Igor II (1146)
Іzyaslav ІІ (1146-11154)
Yuri Dovgorukiy (1154-1157)
Rostislav І (1158-1167)
Mstislav II (1167–1170)
Svyatoslav III (1175-1194)
Rurik (1194–1215)
VILLAGE LAND
KIEVSKA LAND
POLICE LAND
GALITSKA EARTH
Volodymyr (abo Volodymyrko) (1124-1153)
Yaroslav Osmomysl (1153–1187)
Volodymyr II (1187–1199)
CHERNІGІVSKA EARTH
MUROMA EARTH
NOVGORODSKA EARTH
SMOLENSKA EARTH
TURVO-PINSKA EARTH
TURNING GROUND
VOLINSKA EARTH
Roman (1173–1205)
ROSTOVO-SUZDALSKA EARTH
Andrey (1157–1174)
Vsevolod - "The Great Gnocho" (1177—)
CAUSES ZANEPAD KIЇVSKO RUSI-UKRAЇI
Tatarska Nabal
OF THE UKRAINIAN LANDS OF GALITSK-VOLINSKY PRINCIPLES
Roman (1199-1205)
Danilo (1205–1264) and Vasilko (1206–1269)
Vasilko (1205-1270)
Volodymyr (1270-1289)
Mstislav (1289-1292)
Yuriy I. (1301-1315)
Andriy and Leo II (1308-1323)
Yuriy II Boleslav (1325-1340)
Lyubart-Dmitro (1340-1385)
Vladislav (1372-1378)
VNUTRІSHNIY USTRІY UKRAЇNI-RUSI FOR THE PRINCIPAL DOBI
Political device of Ukrainian lands X — XIII stolit
Sustainable device of Ukrainian-Russian lands XI — KP table
Economical camp is Ukraine-Russia
Torgivlya
The spiritual life
a) Church
b) Osvita
c) Writing
d) Right
d) Art.
PART OF THIRD: THE GREAT LITHUANIA AND THE RUNNING PRINCIPLE
THE GREAT BRITAIN OF THE LITHUANIA AND THE PRINCIPALITY
Lithuanian tribes
Mendovg
Іdiіn (1316–1341)
Olgerd (1341-1377)
THE GREAT LITHUANIA-RUSKA PRINCIPLE OF PRINCIPLES IN BOROTBI MIZH IS NESZELIZHNYSTU Y UNIJU
Yagaylo-Yakiv-Vladislav (1377-1434)
Vitovt (1382-1430)
Svidrigailo Boleslav-Olexander (1430-1440)
Sigmuznt (1431-1440) and Svidrigailo
Kazimir (1440-1492)
Olexander (1492-1506)
The uprising of Prince Mikhail Glinsky (1508)
Flies
LITOVSKO-POLISH VІDNOSINI WITH TATARS
Sigіzmund 1 st Old (1506-1548)
Sigіzmund-August (1544-1572)
UKRAINA PED POLAND
POLICY LAD UKRAINI IN LITHUANIA AND POLISH DEEDS
Evolution of Ukrainian lands in the XV-XVI stolittyakh
Sovereign way
Viyko
SOCIAL SALON OF UKRAIN IN LITHUANIA AND POLISH DOBI
a) Knyazі ta pani
b) peace
c) peasantry
d) Kozatstvo
ECONOMIC STAN UKRAINI IN LITHUANIA AND POLISH DOBI
a) gospoda
b) Trade
THE SPIRIT OF THE LIFE OF UKRAINE IN LITHUANIA AND POLISH DEEDS
a) National Life
b) Church of Life
c) Beresteyska Uniya
d) Ukraine pіslya Beresteyskoi Uni
CULTURE TA OSVITA
a) Shkіlnitstvo
b) Friendly
c) Literature and Writing
RIGHT
1) International Agreements
2) Privileys of appreciation as seen from kіntsya XIV to the middle of the XVI century
3) Zemski statutes
4) Zbіrniki laws
5) Court
MISTETSTVO
a) Architecture
b) R i s b a
c) malaria
d) Graphic
d) Zolotnikarstvo
d) Heraldry and sphragistic
PEDSUMKY
PART OF QUARTER: UKRAINE FOR TRANSMITTED KHMELNICHCHNI
UKRAINE FORWARD HMELNICHCHNI
Kozatsk rebel
Getman Petro Konashevich-Sagaidachny (1616-1622)
Offenders Sagaidachnogo
Bukovina that Transcarpathia
VNUTRІSHNIY LAD IN UKRAINE IN FRONT CHILDREN
Sotsіnalny Mill of Ukraine
a) Magnata
b) nobility
c) the clergy
d) mishma
ґ) Kozatstvo
e) Peasantry
ECONOMIC STAN UKRAЇNI BEFORE THE CHILDREN
Supremacy and trade
THE SPIRIT OF THE LIFE OF UKRAINSKOE DERZHAVI XVII STOLITTYA
a) Orthodox Church
b) Uniatska Tserkva in the XVII century
c) Try "ob'єdnati Russia from Rus"
d) Legal Orthodox Church
) Mohylyanska doba
e) Ukrainian Patriarch
f) Church in Transcarpathian Ukraine
CULTURE TA OSVITA
a) School
b) Friendly
c) Science
d) Literature
ґ) Propids
Well
a) Architecture
b) Christmas
c) malaria
d) pawning
d) Heraldry and sphragistic
PEDSUMKY