This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Accounting area at the budget set - Joha R.T.

Accounting area at the budget set - Joha R.T.

Dzhoga R.T., Svirko S.V., Sinelnik L.M.

D 42 Accounting area in budget set : Pіdruchnik For zag. ed. prof. R.T. Jogi. - K .: KNEU, 2003. - 483; p.

ISBN 966–574–511–5

The focus is set to the programs of the main discipline “Oblich u budgetary establishments”, inclusive up to the beginning of the training plan for bachelor studies in the region of the audit. Nyomu has a lot of knowledge for the necessary students to learn from the field of accountancy of budgetary establishments for the occupational profile

For students, graduates, practical practitioners of financial institutions and budget establishments.ZMIST


Entry
ROZDIL 1.OSNOVI PODDOVI AND ACCOUNTING OBLIKU IN BUDGET INSTALLATIONS
1.1. The role of the accounting area in the management of budgetary installations, its functions and performance
1.2. Accounting balance
1.3. Plan rahunkіv accounting area
1.4. Form accounting area
1.5. Special Organizations of the Accounting Region
ROZDIL 2 OBLIK DOHODІV І VIDATK_V
2.1. System rozporyadnikіv Koshtіv (RK) і zavdannya region of іхніх incomeіv і view
2.2. Warehouse and classifications revenues and types
2.2.1. Klasifіkatsіya income
2.2.2. Klasifіkatsіya vidatkіv
2.3. The order of folding, rozglyadu nd zatverdzhennya koshtorisu income_v і vidatkіv
2.4. Oblіk revenues zagalnogo fund
2.4.1. The procedure of otrimannya asignuvan іz zagalnogo fund budget
2.4.2. Oblіk groshovih koshtіv, vnutrіshnіh rozrahunkіv і revenues zagalnomu fund
2.5. Oblіk revenues special fund
2.6. Oblіk vidatkiv
2.6.1. Oblіk kasovih vidatkіv
2.6.2. Oblіk factual vidatkiv
2.6.3. Control over the form of video views
2.6.4. Oblіk zobov'yazan
ROSDIL 3 OBLIK FINANOVO-ROSRAHUNKIAH OPERATSII
3.1. Principles that form groshovy rozrahunkіv
3.2. Oblik Kasovy operations
3.3. Oblіk operating with ground currency
3.4. Oblіk іnshih Kosht
3.5. Oblіk rozrahunkіv with personalities
3.6. Oblіk rozrahunkіv with ізним debіtorami i lenders
3.6.1. Oblіk rozrahunkіv z v_dshkoduvnya zavdanih zbitkіv
3.6.2. Oblіk rozrahunkіv for payments and taxable up to the budget
3.6.3. Oblіk rozrahunkіv s іshshimi debіtorami i lenders
3.6.4. Oblіk rozrahunkіv in order of the planned payments
3.6.5. Oblіk debit stitched debtorsko that creditor zahorganosti
ROZDIL 4 OBLIK ROZRAKHUNKIV P PAYING PRATSI, INSURED AND STAIRED
4.1. Pratsya th zarobitna fee in the budget establishments that zavdannya їх region.
4.2. Operational area staff
4.3. Oblіk vikristannya robotic hour that virobіtku
4.4. Forms that pay by system
4.5. Narabuvannya zarab_tnoї pay
4.5.1. Pay in advance at the time of the hourly payment
4.5.2. Pay in advance for payment at the same time as payment of fees
4.5.3. Surcharge and surcharge to pay
4.5.4. Narakhuvannya on p_dstavі middle of і zarobіtno ї pay
4.6. Utrimannya іz zarabіtno ї pay pratsіvnikіv
4.7. The order of registration of rozrahunkіn іz praktsіvnikami that viplat zarabіtno I pay
4.8. Synthetic and analitic region in the field of payment of rozrahunkіv
4.9. Oblіk rozrahunkіv zі insurance
4.10. Oblіk rozrahunkіv zі scholarships
ROZDIL 5 OBLIK UNPROFIT ACTIVIV
5.1. Warehouse, classifications, location and heading of non-negotiable assets
5.2. Oblіk nadhodzhennya i naavnostі neoborotnyh active_v
5.3. Oblіk znosu that remont_v neoborotnyh active_v
5.4. Oblіk vibuttya non-negotiable actives
5.5. Inventory of non-negotiable actives
ROZDIL 6 OBLIK ZAPAS_V
6.1. Warehouse, classificatory, localization and development
6.2. Documentation of the operational area of ​​the inventory
6.3. Documentation of the operational area of ​​the interception and storage
6.4. Oblіk reserves in warehouses that yogy zyazok s area of ​​the accountant
6.5. Synthetic area inventory
6.6. Obіk products_ khuruvannnya
6.7. Oblіk medikamіv, perevyazuvalnyh zobob_v i virobіv medichnogo priznachennya
6.7.1. Klasifіkatsіya lіkuvalnyh zobob_v
6.7.2. Oblіk lіkuvalnih vasobiv in pharmacies set
6.7.3. Oblіk lіkuvalnih zobob_v at v_ddilennyah install
6.7.4. Oblіk lіkuvalnih sobov_v accountantі install
6.8. Oblіk malotsіnnih that shvidkoznosuvanih objevіv
6.9. Inventory inventory
ROZDIL 7 OBLIK VIROBNICHICH VITRAT
7.1. Oblіk vitrata naukovo-doslіdnі roboti contracts
7.1.1. Peculiarities of the scientific virobnitstva and the region of Vitrat on the People's Republic of Belarus for contracts with deputies
7.1.2. The order of the state treaties of the treaties and the parties for their vicon
7.1.3. Warehouse and classifica vitrata on NDR
7.1.4. Oblіk vitrata on virobnitstvo that calculus sobvartost NDR
7.1.5. Oblіk rozrahunkіv іz deputies і sp_vvikonavtsyami for Vikonanі NDR
7.2. Oblіk vitrata i i proizktsії virobnichih mastereni
7.3. Oblіk vitrata that products psdsobnih sіlskikh gospodarstv
7.4. Oblіk vitrata і kaklyulyuvnya postlug budget set
7.4.1. Found region Vitrait i kalkulyuvannya poslug
7.4.2. Oblіk vitrata і methodology of calculus service providers
7.4.3. Oblіk vitrata i kalklyuvuvnya medical services
Rozdil 8 OBLIK VLASNOGO KAPITALU
8.1. Vlasny Kapital budget set і zavdannya yogo area.
8.2. Oblіk Fondiv
8.3. Oblіk scored_vikonikonis
Literature