Zip codes of Ukraine - Poltava - Velikobagachkovsky area

Misto Іndex
Bagachka Persha 38330
Bayrak 38306
Balaklіya 38344
Balyuki 38323
Білоцерківка 38340
Birki 38342
Velika Bagachka 38300
Gogolev 38310
Dovgalivka 38305
Corneacons 38350
Krasnogorivka 38341
Krotivshchyna 38321
Mar'yansk 38313
Matyashivka 38314
Mihailovka 38312
Mostovіvschina 38351
Ostap'є 38354
Podil 38343
Popov 38352
Radovonivka 38333
Rokita 38353
Semenivka 38331
Stepanivka 38332
Ustiwitz 38315
Shiroka Dolina 38320
Yakimov 38322