List of fixed-route taxis, minibuses of Kiev [1]

Маршрутки Киева
The version of the list of minibuses №1 The version of the list of minibuses №2
Ul. - Street
Blvd. - boulevard
Ave. - Avenue
Pl. - area
from. - village
City - city
- vein.mass
- railway station
- car station
Use the keyboard shortcut Ctrl + F to search for a keyword on the page!
→ pl. LENINGRADSKAYA - prosp. Leningradskoye - prosp. Vozsoedineniya - Paton bridge - Druzhby Narodov boulevard (c / o Druzhbynarodov) - sq. Moskovskaya - Prospect Goloseevsky - Goloseevskaya sq. - Vasilkovskaya - Prospect Glushkova - KIBTSENTR
51t "CONTRACT AREA" - Konstantinovskaya - Ilinskaya - Bratskaya - Igorevskaya - Naberezhno - Khreshchatitskaya - Naberezhnoe highway - Patona Bridge - Prospect Vozdoedineniya - Leningradskaya sq.
150 "Petrovka" - prosp. Vatutina - Chestnut - Balzac - LAVRUKHINA
150 - d → LAVRUKHINA - Balzac - Chestnut - Prosp. Vatutina - Prospekt Moskovsky - Teligi - Dovzhenko - INDUSTRIAL PIPELINE
151 (aut.101) "PETROVKA" - Prospekt Moskovskiy - Moskovskiy Most - Prospect Vatutina - Prospect Mayakovsky - Zakrevsky - MILOSLAVSKAYA
153 "Petrovka" - Prospect Vatutina - Mayakovsky Avenue - ZAKREVSKOGO (pre-Miłosław)
154 → INDUSTRIAL PUTOPROVOD - Dovzhenko - Teligi - Prospect Moskovsky - Prospect Vatutina - Mayakovsky Avenue - Chestnut - Balzac - Gradinskaya - Radunskaya - LESKIVSKAYA
155 "PETROVKA" - Prospekt Moskovsky - Teligi - Dovzhenko - Lebedeva - Kumacha - Nezhinskaya - Borshchagovskaya - Komarova Ave. - 50th Anniversary of October - Bolshaya Okrugnaya
156 (aut.15) "THE REPUBLICAN STADIUM" - B.Vasilkovskaya - "PALACE OF UKRAINE" - "LYBIDSKAYA" - Central - Ploschad Goloseevskaya - Vasilkovskaya - NEC - Prospect Glushkova - Zabolotnogo - Institute of Microbiology - Lebedev - HOSPITAL1
156 - to (a - 63) "LYBIDSKAYA" - Central - Ploschad Goloseevskaya - Vasilkovskaya - NEC - Prosp. Glushkova - Zabolotnogo - Metrological st. - INSTITUTEORETICAL PHYSICS (Mrs. Feofaniya)
156 - to (a - 61) "LYBIDSKAYA" - Central - Ploschad Goloseevskaya - Vasylkivska - NEC - Prospect Glushkova - Zabolotnogo - Lebedeva - HOSPITAL1
157 "PETROVKA" - Prospekt Moskovsky - Prospect Vatutina - Mayakovsky Avenue - Chestnut - BALZAKA (pre-Miloslavskaya)
157 - д → SEVASTOPOLSKAYAPLOSHCHAD - Dovzhenka - Teligi - Prospect Moskovsky - Prospect Vatutina - Mayakovsky Avenue - Chestnut - BALZAKA (dol.Miloslavskaya)
158 → просп.СВОБОДЫ - просп "Правды" - Гречко - Стеценко - Щусева - Melnikova - Yakira - Belorusskaya - "LUKYANOVSKAYA"
159 → Shevchenko Square - Vyshgorodskaya - Frunze - Podolsky Pass - Ovrutskaya - Herzen - Melnikova - "LUKYANOVSKAYA" - Artema - Lvivska Square - B. Zhitomirskaya - Sophia Square - Sofiya / M.Zhitomirskaya - MAYDAN NEILLE
160 → SIMIRENKO - Kolasa - GeroevKosmosa - Svyatoshinskaya - Prospekt - Tupoleva - Stetsenko - Grechko - Siretskaya - Belitskaya - Frunze - Prospekt Moskovskiy - prospekt Vatutina - MARKET "TRROSHCHINA"
161 → CHERNOBYLSKAYA street - Pobedy avenue / Palladina Avenue, Uborevicha - Bolshaya Okrugnaya - 50th Anniversary of October - Yury - Kolasa - Bul. Rolland - ZHmerensky
164 "OBOLON" - Prospect Obolonsky - Prospekt Moskovsky - Teligi - Melnikova - Artema - Chernovola - Prosp. Vozduhoflotsky - Lukashevicha - "SOUTHERN"
165 (a - 7) → pl. LVIVSKAYA - Vorovskogo - square of the VICTORY
166 "LUKYANOVSKAYA" - Melnikova - Shchusev - Stetsenko - Tupolev - Blucher - MUNICIPAL OFFICE
167 → KRIVONOSA pl. - Uritskogo St. - Solomenskaya - Solomenskaya - Klinichna - BozhkovYar - Nechuy - Levitsky - Mounting - Kirovogradskaya - N.Grinchenko - Baykovaya - Telmana - Antonovicha - "LYBIDSKAYA" - Kudri - bul.Ukrainka - PECHERSKYMOST - "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS"
169 → VISHNEWY - New Road - Prospect Vozduhoflotsky - Zhilyanskaya - PESTELA (U / "UKRAINE")
170 "KHARKOVSKAYA" - Prospekt Bazhana - Svetlaya - s.Bortnichi - s.VISHENKI
171 (trl-3) "PALACE OF SPORTS" - Esplanadnaya - Saksaganskogo - Uritsky - Solomenskaya - Solomenskaya - VOLGOGRAD
172 (а - 3) → USENKO - Leningradskaya Square - Avenue of the Association - Paton Bridge - Druzhby Narodov Blvd. (hour / hour) "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS") - "LYBIDSKAYA" - Central - The Holosiivsky Prospect. - Ploschad Goloseevskaya - Vasilkovskaya - NEC - Prosp. Glushkova - Zabolotnogo - Institute of Microbiology - LEBEDEVA
173 → VO "ELECTRONMASH" - Large district - s.Sofievskaya Borshchagovka - Vishnevy
174 "SVYATOSHIN" - Svyatoshinskaya - Korolyov Avenue - w / dplatformaKIEV - VOLYNSKY
175 "SVYATOSHIN" - Prospekt Pobedy - Bolshaya okrugnaya - s.Sofievskaya Borshchagovka - town of Vishnevy - HUTOPETROVSKIY
175 - to "SVYATOSHIN" - Prospekt Pobedy - Bolshaya okrugnaya - s.Sofievskaya Borshchagovka - town of Vishnevy (dairy plant3)
176 "PALACE UKRAINE" - B.Vasilkovskaya - "LYBIDSKAYA" - Central - Prospect Krasnosvezdny - Sevastopolskaya Square - NarodnogoOpolcheniya - Ernst - Pulyuya - KADETSKYGAI
177 (a - 71) → USHINSKOGO - bul.Chokolovskiy - prosp.Vozduhoflotsky - Prospect Pobedy - Gonchara - YaroslavivVal - Vladimirskaya - sq. Sofievskaya
178 (а - 108) → LUNACHARSKY (cold store 4) - "LEFT BANK" - Okipnoy - RusanivskaNaberezhnaya - Dneprovskaya embankment - Mooring - Sortuvalnaya - Zdolbunivska - Grigorenko - Akhmatova - REVUTSKOGO - UNIVERSIA "Poznyaki"
179 (а - 31) "POLYTECHNICAL INSTITUTE" - Vasilevskaya - Dovnar - Zapolsky - Degtyaryevskaya - Belorusskaya - Yakira - Melnikova - Pugacheva - Polovetska - Baggovutovskaya - TATARSKAYA
180 → MILOSLAVSKAYA - Balzac - Budishchanskaya - Radunskaya - Leskivska - Balzaka - Saburova - Prospect Mayakovsky - Prospect Vatutina - Moskovskiy Most - Prospekt Geroev Stalingrada - Zalki - Gavro - "OBOLON" - Malinovsky - Lugovaya - Ivashkevich - Prospect of "Pravda" - Prospekt FREEDOM
181 (trl18 + a - 7) → pl. SHEVCHENKO - Vyshgorodskaya - Frunze - PodolskyiSwiss - Ovrutskaya - Melnikova - "LUKYANOVSKAYA" - Artema - pl. Lvivska - Vorovskogo - pl. Pobedy - Saksaganskogo - Comintern -
182 "NIVKI" - Marshal Grechko - Prospect of "Pravda" - Prospect Porika - Prospect FREEDOM
183 "PETROVKA" - Prospekt Moskovsky - Lugovaya - Ivashkevich - Prospect of Pravda - Prospect of Freedom
184 "SHULYAVSKAYA" - Prospekt Pobedy - Irpenskaya - CHERNOBYLSKAYA
185 → TUPOLEVA - Stetsenko - Shchusev - "DOROGOZHICHI" - Teligi - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Blvd.Chokolovsky - Sevastopolskaya pl. - People's Militia - Ernest - KADETSKOGAY
186 "SVYATOSHIN" - Prospekt Pobedy - Tupoleva - STETSENKO
187 "NIVKI" - Prospect Pobedy - Svyatoshinskaya - Kolasa - TULUZI
188 "NIVKI" - Prospekt Pobedy - Bolshaya okrugnaya - SIMIRENKO
189 → VICTORY pl. - Prospect Pobedy - Irpenskaya - CHERNOBYLSKAYA
190 → POLARIC - Malinowski - Prospekt GeroevStalindrada - Prospect Vatutina - Blvd.Perova - MIKITENKO
191 "FORESTRY" - Bratislava - Dreiser - Radunskaya - Budishchanskaya - MILOSLAVSKAYA
192 "PETROVKA" - Prospekt Moskovskiy - Moskovskiy Most - Prospect Vatutina - Prospect Mayakovsky - MILOSLAVSKAYA
192 - d "DOROGOZHICHI" - Teligi - Moskovsky Avenue (hour / hour "Petrovka") - Moskovskiy Most - Prospect Vatutina - Prospekt Mayakovskogo - MILOSLAVSKAYA
193 → Leningradsky Square - Prospect Vozsoedineniya - Paton Bridge - Naddnepryanskoe Highway - KORCHEVATOE
194 "NIVKI" - Prospekt Pobedy - Irpenskaya - CHERNOBYLSKAYA
196 KADETSKYGAI - Ernesta - Vozduhoflotsky - Chernovola - Melnikova - Shchusev - Berlinsky / Grekova - RIGA
197 → bulletin board of VVERADSKOGO (otpopp.Palladina) - "SVYATOSHIN" - Prospect Street (hour / hour) "NIVKI", "BERESTEYSKAYA", "SHULYAVSKAYA", "POLYTECHNICAL INSTITUTE") - pl. Pobedy - Saksaganskogo - Rustaveli / Esplanadnaya - "PALACE OF SPORTS"
198 - pl. Krivonosa - Uritsky - Ploschad Solomenskaya - Solomenskaya - Amosova - INSTITUT.IMOSOVA
199 "PALACE UKRAINE" - B.Vasilkovskaya - "L. Tolstoy" - Tolstoy - Vladimirskaya - Shevchenko Blvd. - Pobedy Avenue (hour / hour) "POLYTECHNICAL INSTITUTE", "SHULYAVSKAYA", "BERESTEYSKAYA", "NIVKI") - Ushakov
200 → TULUZES - Large circumferential - PETROPAVLOVSKAYA MOUNTAIN
200 - д "NIVKI" - The Great Circuit - PETROPAVLOVSKAYA BORROWING
201 "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Lebedev - Kumacha / Garmatnaya, Borshchagovskaya - Prospect Ozadny (hour / day) - Prospect KOROLYOVA
202 "SVYATOSHIN" - Victory - Prospekt Vernadskogo - Prospect Palladina - BULAKHOVSKOGO
203 "SVYATOSHIN" - Svyatoshinskaya - Yuri - to-t "Leipzig"
204 → pl. SHEVCHENKO - Polar - Gaidai - "MINSK"
205 "SVYATOSHIN" - Prospect Street - Prospect Vernadskogo - UBOREVICH
206 (а - 80, trl - 2) "LYBIDSKAYA" - Central - Goloseevskaya sq. - Goloseevsky Ave. - NEC - Glushkova Prospekt - KIBTSENTR
206 - to "LYBIDSKAYA" - Central - sq. Goloseevskaya - prosp. Goloseevsky - NEC - A / S "SOUTH"
208 (а - 56) → pl. HOLOSEEVSKAYA - Vasylkivska - NEC - Prospect Glushkova - Bolshaya okrugnaya - Palladina Avenue - Uborevicha - Chornobylskaya - UNIVERSIA "BELICHI"
209 (а - 38) "PALACE UKRAINE" - B.Vasilkovskaya - "LYBIDSKAYA" - Central - pl. Goloseevskaya - Vasilkovskaya - Lomonosova - Yakubovskogo - Williams ( TERMINALS - 2)
209 - to "LYBIDSKAYA" - Central - sq. Goloseevskaya - Vasilkovskaya - LOMONOSOVA
211 (tr - 33 + a - 3) DVRZ - Prazhskaya - Leningradskaya - prosp. Vossoedineniya - Patona Bridge - Bul. Druzhby Narodiv - Central
212 (а - 1) "LYBIDSKAYA" - Central - Prospect Nauki - Blakitnogo - Rodimtseva - HeroesOborony - Prosp. Goloseevsky - NEC
213 → UNIVERSIA "Poznyaki" - Trostyanetsky - Akhmatova - Kharkov highway - sq. Leningradskaya - prosp. Gagarina - "Chernigov" - Miropolskaya - Bratislava - the market "Troyeshchyna" - Dreiser - Balzac - MILOSLAVSKAYA
214 "KHARKOVSKAYA" - REVUTSKY (dozdolbunovskaya)
215 → LUNACHARSKY - "LEFT BANK" - Prospect Brovarsky - Malyshko - Youth - MARKET "FORESTS"
215 - to → RUSANOVSKIESADY - Lunacharsky - "LEFT BANK"
216 "LEFT BANK" - Prospect Brovarsky (hour / night "DARNITSA") - "CHERNIGOVSKAYA" - Miropolskaya - Bratislavskaya - MARKET "TRROSHCHINA"
217 "LUKYANOVSKAYA" - Ovrutskaya - Frunze - Mostitskaya - Uzhviy - Prospect of Freedom
218 "LYBIDSKAYA" - Central - Dobryshlyah - Blakitnogo - Lysogorskaya
219 "CONTRACT AREA" - Mezhigorskaya - Frunze - Vyshgorodskaya - DIAGNOSTIC CENTER
220 "KHARKOVSKAYA" - Prospekt Bazhana - Saperno-Slobodskaya - Prospekt Nauki - prosp. Krasnozvezdny - sq. SEVASTOPOL
221 "Darnitsa" - Bratislavskaya - Mayakovsky Ave. - MILOSLAVSKAYA
222 "LEFT BANK" - Blvd.Perova - Mayakovsky Ave. - SABUROVA
223 "SOUTH" - Lukashevich - prosp.Vozduhoflotsky - Fucika - Umanskaya - railway "Karavaevydachi" - Industrial - "SHULYAVSKAYA" - Dovzhenko - Teligi - "DOROGOZHICHI" - Shchusev - Stetsenko - Blucher - TUPOLEVA
224 "MINSK" - Timoshenko - Prospekt GeroevStalindrada - NORTHERN
225 "KHARKOVSKAYA" - Dekabristov - Verbitsky - Kharkov highway - sq. Leningradskaya - Prospekt Mira - Builders - "DARNITSIA"
225 - d → GRIGORENKO avenue - Mishugi - Rudenko - Vishnyakovskaya - Revutskogo - "KHARKOVSKAYA" - Dekabristov - Verbitsky - Kharkov highway - sq. Leningradskaya - Prospekt Mira - Builders - "DARNITSIA"
226 "NIVKI" - Shcherbakova - Stetsenko - FOREST - WATER (14 - Yalina)
227 → DIAGNOSTIC CENTER - Vyshgorodskaya - Frunze - Teligi - Industrial - Blvd.Chokolovskiy - pl. SEVASTOPOL - PUBLIC FACILITIES
228 → pl. INTERNATIONAL - Shcherbakova - Prospect Pobedy - sq. VICTORY
229 (а - 3) → USENKO - Leningradskaya Square - Avenue of the Association - Paton Bridge - Druzhby Narodov Blvd. (hour / hour) "FRIENDSHIP OF THE PEOPLES") - Central
230 → Prospect PALLADINA - Prospect Pobedy - Shevchenko Blvd - KRESHCHATIK
231 "LEV TOLSTOY" - "UNIVERSITY" - Bul. Shevchenko - Comintern - Uritsky - Solomenskaya sq. - Prosp. Vozduhoflotsky - sq. Sevastopolskaya - "KADETSKOGAY"
232 "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Viborskaya - HeroesSevastopol - prosp. OTRADNY
233 "FOREST" - "Chernigov" - Bratislava - the market "Troyeshchyna" - Zakrevsky - MILOSLAVSKAYA
234 "PETROVKA" - prosp. Vatutina - bul. Perova - Serova
235 "LEFT BANK" - Brovarskohosse - bul.Perova - Mayakovsky Avenue - TSVETAEVA (store "Billa")
236 → LENINGRADSKAYA pl. - Gagarina Avenue - Bratislava - Dreiser - Balzac - village TRUST
237 → Maidan Nezalezhnosti - M.Zhitomirskaya / Sofiyskaya - Sophia square - B.Zhitomirskaya - Lvivska sq. - Artema - "LUKYANOVSKAYA" - Melnikova - Herzen - Ovrutskaya - PodolskyiSwiss - Frunze - Vyshgorodskaya - Shevchenko - Polar - prosp. Rokossovsky - DIAGNOSTIC CENTER
238 (а - 62) → BOTANICAL GARDEN - Bastion - boulevard UBRAINKI - "PECHERSKAYA" - Kutuzov - Moscow - "ARSENAL" - Grushevskogo - pl.Europeanskaya - Podolskiy pass - Sagaidachnogo - "CONTRACT AREA"
239 (а - 17) "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Blvd.Chokolovsky - Prospect Krasnovzvezdny - Central - "LYBIDSKAYA"
240 "FOREST" - Zhukova - VOLKOVA
241 "FORESTRY" - Kyoto - Milutenko - Prospect LESNAYA
242 "NIVKI" - Prospekt Pobeda - The Big Circle - The PRIMARY
242 - d "NIVKI" - Prospekt Pobedy - Bolshaya okrugnaya - Vishnevyi - KGMZ3
243 "HEROES OF DNIPRA" - prosp. Obolonsky - Gavro - Prospekt GeroevStalindrada - Moskovskiy Most - Prospect Vatutina - MARKET "TRROSHCHINA"
244 VINOGRADARY - Prospekt Svobody - Prospekt Pravdy - Frunze - Prospekt Moskovskiy - Moskovskiy Most - Prospect Vatutina - MARKET "TRROSHCHINA"
245 "LEFT-BANK" - Okipnoy - Rusanivska-Abroad - Dnieper embankment - Shumsky
246 "LEFT BANK" - Prospect of Liberators - Blvd.Perova - KARBYSHEVA
247 "PETROVKA" - Prospekt Moskovskiy - prosp.Vatutina - MARKET "TROESHCHINA"
248 "LEFT BANK" - Okipnoy - Enthusiasts - GOTEL "SLAVUTYCH"
249 "LEFT BANK" - Okipnoy - Rusanovskaya-Naberezhnaya - Serafimovich - Bereznyakovskaya - Railway Station "LEVYYBEREG
401 → CHERNOBYLSKAYA - Uborevicha - Palladina Avenue - Bolshaya okrugnaya - Borshchagovskaya - Industrial - Chokolovsky Blvd. - Sevastopolskaya sq. - Prospect Vozdukhoflotsky - Lukashevicha - "SOUTHERN"
402 → NORTHERN - prosp. GeroevStalindrada - Geroev Dnipra - prosp. Obolonsky (hour / hour "MINSK", "OBOLON") - Malinowski - Prospekt GeroevStalindrada / Gavro - K-TR "BRATISLAVA"
404 → VOLGOGRADSKAYA - Golovko - prosp. Krasnovzvezdny - pl. Sevastopolskaya - prosp.Vozduhoflotsky - prospekt Pobedy - pl. Pobedy - bul.Shevchenko - "L. TOLSTOY"
405 → U / "DETSKYMIR" - Youths - Bratislava - Dreiser - MAYAKOVSKOGO prosp. (Pre-Miłosław)
405 - to → ul.MOLOSLAVSKAYA - T.DREISERA - Bratislava - "CHERNIGOVSKAYA"
406 → pl.INTERNATIONAL - Stetsenko - Shchusev - Melnikova - Artema - B. Zhitomirskaya - Mikhaylovskaya - Khreshchatyk - pl. Evropeiskaya - Grushevskogo - "ARSENAL" - January Insurrection - KYIVO - PECHERSKALAVRA
407 "Poznyaki" - Mishugi - Rudenko - Vishnyakovskaya - Revutsky - "KHARKOVSKAYA" - Dekabristov - Verbitsky - Kharkov highway - Yalta - Railway station "Darnitsa"
408 "NOVOBELICHI" - Autumn - Uborevich - Chernobyl - Pushin - Prospect Palladina - Okruzhnaya road - Prospekt 50 years of October
409 → s.Bortnichi - Svetlaya - Kharkivskoshego - pl. Leningradskaya - Prospekt Gagarina - "CHERNIGOVSKAYA"
410 "NIVKI" - Shcherbakova - Stetsenko - "DOROGOZHICHI" - The Teligi - "PETROVKA"
411 → (Trm - 1) SIMIRENKO - Kartvelishvili - 50th Anniversary of October Prospekt - Komarova Avenue - Borshchagovskaya - Zhilyanskaya - Saksaganskogo - Esplanadnaya - "PALACE OF SPORTS"
412 "L. TOLSTOY" - B.Vasilkovskaya (b / w "PALATSUKRAINE") - "LYBIDSKAYA" - Central (Sq. Moskovskaya) - Prospect Nauka - KORCHEVATOE
413 "NIVKI" - Svyatoshinskaya - Heroes of Kosmos - Prospect of 50th Anniversary of October - GnataYury - Kolasa - Bul.Rollana - ZODCHIH
414 → MILOSLAVSKAYA - Radunskaya - Budishchanskaya - Balzaka - Tsvetaeva - Mayakovsky Ave. - Dreiser - Bratislava - Krasnogvardeyskaya - Prospekt Gagarina - SOSYURY
415 → "FORESTRY" MARKET - Miropolskaya - Krasnogvardeiskaya - Prospekt Gagarina - Leningradskaya - Kharkivskoshesse - Svetlaya - BORTNICHI
416 - д → CIBTSENTR - prosp. Glushkova - NEC - Goloseevskiy Ave. - Goloseevskaya. - Central - Blvd.DruzhbyNarodov - Paton Bridge - Prospect Vozdoedineniya - Prospekt Gagarina - Krasnogvardeyskaya - "Chernigov" - Miropolskaya - Bratislava - Extreme - MARKET "TRROSHCHINA" - Dreiser - to-t "FLORENCE"
417 → UBOREVICH - Chernobyl - prospekt Pobedy - "BERESTEYSKAYA" - Degtyarevskaya - "LUKYANOVSKAYA" - Glubochitskaya - Upper / LowerVal - "CONTRACT AREA"
418 → UBOREVICH - Palladina Avenue / Chernobylskaya - Prospect Pobedy - Bolshaya Okrugnaya - 50th Anniversary of October Revolution - Koltsova Blvd. - Simirenko - Korolyov Ave. - BULGAKOVA
419 "TEREMKI - 2" - Yakubovsky - Lomonosov - Vasilkivska - sq. Goloseevskaya - Central - Blvd.DruzhbyNarodov - Paton Bridge - Prospect Vozdoedineniya - Prospekt Gagarina - Krasnogvardeyskaya - "CHERNIGOVSKAYA" - Miropolskaya - Bratislava - Krajnaya - MARKET "TRROSHCHINA"
420 → THE MARKET "VINOGRADARY" (Prospekt Svobody) - Prospect Porika - Prospekt Pravdy - Vyshgorodskaya - Frunze - Podolskyspusk - Ovrutskaya - Melnikova - Chernovola - Prospect Pobedy - Shevchenko Blvd "UNIVERSITY") - "L. TOLSTOY"
421 → SIMIRENKO - Kartvelishvili - 50th Anniversary of October Revolution - Komarova Avenue - Borshchagovskaya - Industrial - Dovzhenko - Teligi - Moskovsky Ave. - "PETROVKA"
422 → REMBAZA - Boryspilskaya - Railway station - Kharkov highway - Leningradskaya square - prosp. Vodsoedineniya - Patona bridge - "DRUZHBYNARODOV" - bul. Druzhby Narodov - "LYBIDSKAYA" - Central - prosp. Nauki - MARSHALSKAYA
423 → FORESTRY MARKET - "CHERNIGOVSKAYA" - Krasnogvardeyskaya - Baku Commissars - Prague - ALMA - ATINSKAYA
425 → MILOSLAVSKAYA - Radunskaya - Balzaca - Dreisera - Bratislava - Krasnotkatskaya - Stroiteley / Prospect Mira - sq. Leningradskaya
427 "PALACE OF SPORT" - Esplanadnaya / Rustaveli - Saksaganskogo - Prospekt Pobedy - Industrial - prosp. OTRADNY (dobul.Lepse)
428 → просп.СВОБОДЫ - просп.Порика - просп "Правды" - Grechko - Stetsenko - Shchusev - "DOROGOZHICHI"
429 → TULUZES - Kolasa - GnataYury - 50th Anniversary of October Revolution - Blvd.Lepse - Vasilenko - Prospectiv - Shevchenko - Leontovich - Khmelnytsky - KHRESCHATIK (TSUM)
432 "CONTRACT AREA" - Konstantinovskaya - Bottom / UpperVal - Glybochitskaya → Tatarskaya - Shmidta - Baggovutovskaya - "LUKYANOVSKAYA" (only the reverse side) - Melnikova - "DOROGOZHICHI" - Grekova - Shamrilo - NOVOUKRAINSKAYA
433 → ZHOLUDEVA - Simirenko - Korolyov Avenue / Bulgakova - Otradny Avenue - Borshchagovskaya - prosp.Vozduhoflotsky - Ploshad - Shevchenko Blvd. - Khmelnitsky / Shevchenko Blvd - Khreshchatik (TSUM)
434 → BALZAKA (fromMiloslavskaya) - Saburova - Mayakovsky Avenue - Dreiser - Bratislava - "CHERNIGOVSKAYA"
435 "POLYTECHNICAL INSTITUTE" - Prospekt Pobedy - Chernovola - Glubochitskaya - V.Val / N.Val - Konstantinovskaya / Mezhigorskaya - "CONTRACT AREA" - Sagaidachnogo - "POCHTOVAYAPLOSHCHAD" - Vladimirskyspusk - pl. Evropeiskaya - Grushevskogo - per. Korpostnoy - BOGOMOLTSA437CHERNOBYLSKAYA (ot Uborevicha) - Pushina - Prospect Palladina - Prospect Pobedy - Shcherbakova - Grechko - Prospekt Radyans'koyUkrainy - Prospekt Svobody - UZHVIY (DoNovostich)
438 → NAUMOVA - Bulakhovskogo - Palladina Avenue - Bolshaya Okrugnaya - 50th Anniversary of October Prospekt - Komarova Avenue - Borshchagovskaya - Industrial - Chokolovsky Blvd. - Vinnitskaya Street - "Zhulyany"
439 VINOGRADARY - Prospect RadyanskayaUkraine - Prospekt Svobody - Porika - Prospect "Pravdy" - Grechko - Stetsenko - Shchusev - Melnikova - Artema - Ploshchad Lvivska - Vorovskogo - VICTORY Sq.
440 → prosp. PALLADINA - Radgospnaya - Semashko - Deputy - "SVYATOSHIN"
442 "POLYTECHNICAL INSTITUTE" - per. Polytechnic - Borshchagovskaya - Garmatnaya - prosp. Pobedy (hour / hour) "SHULYAVSKAYA") - "POLYTECHNICAL INSTITUTE"
443 "ARSENAL" - Moscow - Kutuzov - Shchorsa - Antonovich - Telmana - Yamskaya - BAIKOVAYA
440 "TEREMKI - 1" - Zabolotnogo - pl. Odezskaya - NEC - Goloseevsky Ave. - Central - "LYBIDSKAYA" - a boulevard of Druzhby Narodov - "DRUZHBYNARODOV" - the blvd.Ukrainka - "PECHERSKAYA" - Kutuzov - Moscow / Suvorov - "ARSENAL"
445 "DARNITSA" - Krasnototkatskaya - Builders - Leningradskaya - Kharkovskoe highway - Trostyanetsky - Akhmatova - Dragomanova - "Poznyaki"
447 → BAUMANA - Pica - Saratov - Salyutnaya - Tupoleva / Shcherbakova - Prospect Pobedy - "SVYATOSHIN"
450 → SOLOMENSKOYE (InstitutSakhara) - sq. Solomenskaya - prosp.Vozduhoflotsky - Prospect Pobedy - pl. Pobedy - Blvd.T.Shevchenko - "UNIVERSITY" - pl. Bessarabskaya - Basseynaya - blvd.Ukrainka - "PECHERSKAYA" - "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS" - "LYBIDSKAYA" - Antonovich - Fedorova - ProtasovYar - SOLOMENSKAYA
451 → SARATOVSKAYA - Salyutnaya - Shcherbakova - pl.Internatsionalnaya - Grechko - Syretsky - Belitskaya - Frunze - Konstantinovskaya / Mezhigorskaya - "CONTRACT AREA" "W: st =" on "> 453M "CONTRACT SQUARE" - V.Val / N.Val - Naberezhno-Lugovaya - Mezhigorskaya - Electricians - RYBALSKY PENINSULA
454 → ПОТАПОВА (Market "DNIPRO") - Prospekt Komarova - Industrial - bul.Chokolovsky - pl. Sevastopolskaya - prosp.Vozduhoflotsky - Lukashevicha - "SOUTHERN"
455 → пл.СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ (Народногополполчения) - бул.Чоколовский - Industrial - prospekt Pobedy - Shcherbakova - MarshalGrechka - Prospekt Pravdy - просп. СПВОБОДЫ (children's polyclinic)
457 "LYBIDSKAYA" - Central - Prospect Naujki - Strategic Highway - Grabowski
458 → VICTORY PLACE (Circus) - "KYIV - PASSENGER" - Uritsky - Solomenskaya - Solomenskaya - Golovko - Prospect Krasnozvezdny - Demievskaya - Kazachaya - Vasylkivska - NEC - Prospect Glushkova - KIBTSENTR
459 "OSSORKI" - UNIVERSIA "Poznyaki"
460 "LEFT BANK" - Prospekt Brovarsky - Prospect Osvoboditelej - Zaporozhets - Kurnatovsky - Kibalchicha - Prospect Vatutina - market "Troeschina" - Dreiser / Beretti, Mayakovsky Ave. - BALZAKA
461 "SVYATOSHIN" - Svyatoshinskaya - Zhmerinskaya - Rolland - Kolasa - GnataYury - Kartvelishvili - Koltsova Blvd - Simirenko - Bolshaya Okrugnaya - Glushkova Avenue - NEC
463 → NORTH - Heroes of the Dnieper - Prospekt GeroevStalindrada - Zalki - Gavro - "OBOLON" - prosp. Obolonsky - "PETROVKA" - Prospekt Moskovsky - Teligi - "DOROGOZHICHI" - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrial - INDUSTRIALMOST
463 - д → NORTH - HeroesDnepr - Prospekt GeroevStalindrada - Zalki - Gavro - "OBOLON" - prosp. Obolonsky - "PETROVKA" - Prospekt Moskovsky - Teligi - "DOROGOZHICHI" - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Chokolovsky Blvd. - Sevastopolskaya Square - People's Departments
464 "LUKYANOVSKAYA" - Melnikova - Teligi - Moskovsky Ave. - "PETROVKA" - prosp. Obolonsky (hour / hour "OBOLON", "MINSK") - Tymoshenko - Prospekt GeroevStalindrada - Geroev Dnepra - "HEROEVDNEPRA"
466 → EUROPEANSpl. - Grushevsky - "ARSENAL" - Moscow / January uprising, plosha Slava, Suvorov - Kutuzov - "PECHERSKAYA" - Blvd.Ukrainka - Pecherskiy Most - Kikvidze - Saperno-Slobodskaya - South Bridge - Bazhana Ave (hour / hour "SLAVUTICH", "OOKORKI", "PAGES") - KHARKIV MASSIVE (REVUTSKOGO)
468 "PEREMOGA" (from Avdeneko) - Verkhovitsa - Prospect of the 50th Anniversary of October - Heroes of Kosmos - Zhmerinskaya - Svyatoshinskaya - "SVYATOSHIN"
469 → TULUZI - Kolasa - Yury - bul.Koltsova - Simirenko - prosp. Otradny - bul.Chokolovskiy - pl. Sevastopolskaya - sq. Solomenskaya
470 → KYIVO - PECHERSKAYA LAVRA - pl. Slava - "ARSENAL" - Moscow - Kutuzov - "PECHERSKAYA" - the blvd.Ukrainka - "DRUZHBYNARODOV" - bul. Druzhby Narodiv - Central - prosp. Nauki - Kitaevskaya - Berry
471 "SHULYAVSKAYA" - ul.Industrialnaya - Boulevard Chokolovsky - Umanskaya - Fucika - prosp.Vozduhoflotsky - Shevchenko - Vladimirskaya - Saksaganskogo - Rustaveli / Esplanadnaya - "PALACE OF SPORTS"
472 "MINSK" - Tymoshenko - Gaidai - Polar - Vyshgorodskaya - Krasitsky - Svetlitsky - Prospect FREEDOM
475 "PALACE UKRAINE" - B.Vasilkovskaya - "LYBIDSKAYA" - a boulevard of Druzhby Narodov - "DRUZHBYNARODOV" - Paton Bridge - Avenue of the Association - Bereznyakovskaya - Dneprovskaya Embankment - Bazhana Ave. - "Poznyaki"
476 → NORTHERN - prosp. GeroevStalindrada - Timoshenko - "MINSK" - prosp. Obolonsky - "OBOLON" - Malinovsky - Gavro - Zalka - Prospekt GeroevStalindrada - the bridgeMoskovsky - Prospect Vatutina - Blvd.Perova - Kibalchicha - Kurnatovsky - Zhmachenko - Builders - "Darnitsa"
477 (а - 17) "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Blvd.Chokolovsky - sq. Sevastopolskaya - prosp. Krasnozvezdny - Kirovogradskaya - Iziumskaya - sq. MOSCOW
480 - The Comintern - Shevchenko Blvd - Vladimirskaya - Tolstoy - "L. TOLSTOY" - B.Vasilkovskaya - Saksaganskogo - Esplanadnaya - "PALACE OF SPORT" - Bul.Ukrainka - "PECHERSKAYA" - "DRUZHBYNARODOV" - Bul.DruzhbyNarodov - Paton-Serafimovich Bridge - Shumsky Bridge - BEREZNYAKI
481 "CONTRACT AREA" - Lower / UpperVal - Glubochitskaya - Artema (b / w "LUKYANOVSKAYA") - Melnikova - "DOROGOZHICHI" - Teligi - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrial - railway "Karavaevy Dachi" - bul.Chokolovsky - sq. SEVASTOPOL
482 → KIBTSENTR - prosp. Glushkova - Odesskaya pl. - Large district - New Road - prosp. Vozduhoflotsky - Sevastopolskaya pl. - Chokolovskybul. - Industrial - "SHULYAVSKAYA" - Dovzhenko - Teligi - "DOROGOZHICHI"
484 "CONTRACT AREA" - Lower / UpperVal - Glubochitskaya - Chernovol - Prospect Pobedy (hour / hour) "POLYTECHNICAL INSTITUTE", "SHULYAVSKAYA", "BEREESTEYSKAYA") - Vasilenko - Lepse - Komarova Avenue - Kartvelishvili / Koltsova Blvd. - SIMIRENKO
485 "MINSK" - Tymoshenko - Prospekt GeroevStalindrada - the bridgeMoscow - prosp Vatutina - Prospect Mayakovsky - MILOSLAVSKAYA "W: st =" on "> 486M "PALACE UKRAINE" - Predslavinskaya - Lumumba - Chigorina - Kudri - "DRUZHBYNARODOV" - Druzhby Narodov Blvd. - Paton Bridge - Avenue of the Association - Leningradsky Square - Kharkivske Shosse - TROSTIANETSKAYA
488 "CONTRACT AREA" - V.Val / N.Val - Naberezhno - Lugovaya - Mezhigorskaya - Electricians - Moskovskiy Most - Prospect Vatutina - Mayakovsky Avenue - Chestnut - Balzac - Gradinskaya - Radunskaya - Budishchanskaya - MILOSLAVSKAYA
490 → pl. INTERNATIONAL - Tupolev - "SVYATOSHIN" - Svyatoshinskaya - Yury - Simirenko - GRIGOROVICH - BARSKIY
491д → LOMONOSOVA (Institonkologii) - Vasilkovskaya - Goloseevskaya sq. - Central - bul.DruzhbyNarodov - "FRIJBYNARODOV" - Kikvidze - "BREAKDOWN"
492 → MISHUGI - bazhana Ave. - Dneprovskaya Embankment - Patona Bridge - Naberezhnoe Shosse - "CONTRACT AREA"
495 "REPUBLICAN STADIUM" - Fedorova - ProtasovYar - Solomenskaya - Solomenskaya sq. - prosp. Vozduhoflotsky - Chernovola - "LUKYANOVSKAYA" - Frunze - Prospect of "Pravda" - Prospekt Svobody - "VINOGRADARY"
496 → METROLOGICAL - Zabolotnogo - Bolshaya okrugnaya - New Road - prosp.Vozduhoflotsky - Chornovil - Artema - "LUKYANOVSKAYA"
497 "SVYATOSHIN" - Prospekt - Pobedy - bul Vernadskogo - Prospect Palladina - Podlesnaya - Bulakhovskogo - NAUMOVA
499 "TEREMKI - 2" - Ploschad Odezskaya - Bolshaya okrugnaya - New Road - Prosp. Vozduhoflotsky - Cernovola - Artema - "Lukyanovskaya" - THE REGIONAL HOSPITAL
500 "CONTRACT AREA" - Fraternal - "POSTAGE PLANTS" - Naberezhnoe highway - Ave. Vossoedineniya - Leningradskaya - Kharkivskoshego - Privokzalnaya - Boryspilskaya - REMBAZA
501 → SALUTE - Tupolev - "SVYATOSHIN" - Prospekt Pobedy - Bolshaya okrugnaya - Koltsova Blvd. - Simirenko - GRIGOROVICH - BARSKOGO
502 → prosp. GEROEVSTALINGRADA - Malinovskogo - Lugovaya - Ivashkevich - Prospekt Avenue - Prospect RadyanskoiUkraine - prosp. FREEDOM
503 "LEFT BANK" - Raskovoy - Plekhanov - Prospects of Association - Kharkivskoe highway - Borispolskaya - REMBAZA
504 "DARNITSIA" - Popudrenka - Prospects for Liberators - Perov Blvd. - Mayakovsky Avenue - Saburov - Balzac - LAVRUKHINA
505 "PETROVKA" - Prospekt Moskovskiy - prosp.Vatutina - Chestnut - Balzac - Gradinskaya - Budyshchanskaya
506 → pl. SHEVCHENKO - Polar - Heroes of the Dnieper - "HEROEVDNEPRA" - Prospekt GeroevStalindrada - NORTH
506k → BOGATYRSKAYA - Ozernaya - "HEROEVDNEPRA" - Heroes of Dnipro - NORTHERN
507 "SOUTH" - Lukashevich - Uritsky - Zhilyanskaya - Antonovich - "LYBIDSKAYA" - Central - Ploschad Goloseevskaya - Vasilkovskaya - NEC - Prospect Glushkova - Zabolotnogo - "TEREMKI - 1"
508 "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Blvd.Chokolovskiy - sq. Sevastopolskaya - prosp. Krasnozvezdny - Kaisarova - Amurskaya - Vasilkovskaya - Lomonosova - Yakubovsky - "TEREMKI - 2"
509 → pl. LENINGRADSKAYA - Prospekt Mira - Stroiteley - prosp. Osvoboditeley - bul. Perova - prosp. MAYAKOVSKOGO (pre-Miłosław)
511 "VIDUBICHI" - Kikvidze - "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS" - "PECHERSKAYA" - Bul.Ukrainka - Basseynaya - Esplanadnaya - Saksaganskogo - B.Vasilkovskaya - "L. Tolstoy" - Tolstoy - Vladimirskaya - "UNIVERSITY" - Shevchenko Blvd. - AIR-FLOOD PIPELINE
514 "CONTRACT AREA" - Mezhigorskaya - Yelenovskaya - Kostyantynivska - Novokostyantynivska - Frunze - Vishgorodskaya - Osipovskiy - Svetlitsky - Wind Turbines
515 → REVUTSKOGO - Akhmatova - Dragomanova - "Poznyaki" - Bazhana Avenue - South Bridge - Saperno-Slobodskaya - Central - sq. Goloseevskaya - Vasilkovskaya - NEC - bus station "Yuzhnaya" - Kasiyana - "TEREMKI-2" (dol.Lyatoshinsky)
516 (трам.22) → р-к "Лесной" - ул.Миропольськая - "Chernigov" - Gagarin Ave. - Kharkov highway - Privokzalnaya street - Borispolskaya street - Rembaza.
517 (тр.17 + 7) → ул.Чернобыльская - пр.Победы - Чоколовский бульв. - Sevastopol Sq.
518 (tr.5 + 8) → ul.Belitskaya - Shcherbakova St. - "Nivki" - "Beresteyskaya" - "Shulyavskaya" - "Polytechnic Institute" - Vozduhoflotsky Ave. - Sevastopolskaya Square.
519 (тр.7, авт.106) → ул.Чернобыльская - пр.Победы - "Svyatoshino" - "Nivki" - Shcherbakova St. - Stetsenko St. - Shchusev St. - "Dorogozhichi" - ul.O.Teligi - pr. Moskovsky (KrasnykhKazakov) - "Petrovka" - pr.Vatutina - r-k "Troeschina".
520. → Museum of the World War II - Yannvarsky Uprising Street - "Arsenalnaya" - Moskovskaya street - "Pecherskaya" - boulevard LesiUkrainka - Kikvidze st. - Zheleznodorozhnoyshosse (Bolshaya Vasylkivska street - Shorsa street - LesiUkrainka blvd) - "Lybid".
521 (avt.12) → Московскаяпл. ( ) - ul.Izyumskaya - Kirovohradskaya st. - Matyazhnikov st. - Klinicheskaya st. - ProtasovSvyazh - Institute of Surgery.
522 (avt.106) → M. Petrovka - Vatutina avenue - Kibalchicha st. - Troyeshchyna - Dreiser street - Balzak st. - Dankevich street.
523 (avt.38) → Sofievskoe maidan - ul.Vladimirska - ul.Lva Tolstogo - Gorkogo St. - M.Lybedska - Goloseevskiy. - ul.Vasilkovskaya - ul.Lomonosova.
524 (tram 21) "Kontraktovaya pl" - M.Pochtovaya pl. - Naberezhne highway - pr.Vosedineniya - Gagarina avenue - "Chernigov" - street Mipropolskaya - Mikitenka st.
525. "Petrovka" - pr. Moskovsky (KrasnykhKazakov) - Frunze Street - Vyshgorodskaya Street - Polarnaya Street - Rokossovsky Prospekt.
526 (трам.26 + 8) → M. Lesnaya - пр. Гагарина - Ленинградскаяпл. - Kharkov highway - ul.Privokzalnaya - street Trastyanetskaya - Akhmatova st. - street Grigorenko - M. Poznyaki.
527. → Lvivska pl. - Bolshaya Zhytomyrska Street - Mikhaylovskaya Street - Kreshchatik Street - Grushevsky Street - "Arsenalnaya" - ul.Yanvarskogo Uprising - Tsitadelnaya Street - Kutuzova Street - Stranavodnitskaya Street - Druzhby Narodov Boulevard - pr.Vodsoedineniya - Gagarina Ave. - Popudrenko Street.
528 (tram.28) → .ul.Leskovskaya - Radunskaya Street - Gradina Street - Saburova Street - Zakrevskogo Street - Bratislavskaya Street - Myropolskaya Street - "Chernigov" - pr. Yuriy Gagarin.
530 (tram.24) "Minskaya" - Timoshenko Street - Lugovaya Street - pr.Pravdy - pr. Svobody.
531 (тр.19) → пл.Космонавтов - Воздухофлотский пр. - ул.Косиора - "Lukyanovskaya" - Ulitsa Melnikova - "Dorogozhichi" - Olzhicha Street.
532 (тр.17) → пл.Космонавтов - ул.Антонова - Воздухофлотский пр. - пр.Победы - пл.Победы - "University" - Shevchenko Boulevard - "Lev Tolstoy".
533 (aut. 86) → Leningradskaya pl. - пр. Гагарина - "Chernigov" - Bratislavskaya st. - Marshala Zhukova st. - Lesnoy prospekt.
534 (tr.14) → M.Vokzalnaya - Kominterna street - "University" - Bul.T.Shevchenko - Boulev.L.Ukrainka - "Pecherskaya" - "Friendship of Peoples" - Zverinetskaya street.
535 (avt.87) → M. Poznyaki - M.Osokorki - Dnieper embankment - Tučini Ave. - Shumsky Street - Bereznyakovskaya Street - Plekhanova Street - M.Raskovaya Street - "Left Bank".
537 (avt.32) "Nivki" - Shcherbakova Street - Syretskaya Street - Bieleckaya Street - Vyshgorodskaya Street - Polyarnaya Street - Rokossovsky Prospekt - Kondratyuka Street - MinskyMassiv.
538 (tr.31) → ul.Shuseva - ul.Vavilovyh - Rizhskaya street - Dorogozhitskaya street - Melnikova street - "Lukyanovskaya".
539 (tr.10) → M.Vokzalnaya - Kominterna street - Zhilyanskaya street - B.Vasilkovskaya street - M.RespublikanskyStadion - M.DvoretsUkraine - "Lybid" - Moscow pl.
540 (avt.47) "Nivki" - Str. Shcherbakova - ul.VilgelmaPika - Bauman St. - Library.
541 (tram.14 + 21) - "Lukyanovskaya" - Belorusskaya Street - Yakira Street - Deggyarevskaya Street - Dovzhenko Street - "Shulyavskaya" - ul.Industrialia - Chokolovsky boulevard. - Sevastopol.
542 (avt.42) → M.Osokorki - Dnieper embankment - Knyazhyi st. Zaton - Dragomanova st - Anny Akhmatova st. - Kharkivskoshesse - pr.Vosedineniya - M.Raskova st. "Left Bank".
543 (avt.10) "Kharkov" - Dekabristov st. - Kharkivskoshese - Svetlaya street - Bortnichi settlement.
546 (avt.84) "Friendship of Peoples" - Goloseevsky. - Vasylkivska St. - Glushkov Ave. - Yakubovsky Street - Lyatoshynsky Street - Aurora Street.
548 (avt.15 + 84) → Bessarabian pl. - б - рЛ.Украинки - "Pecherskaya" - "Friendship of Peoples" Holosiivskyi. - ul.Vasilkovskaya - pr.40 - anniversary of October - NEC - Akademika Glushkov Ave. - Zabolotnogo Street - Metrological Street.
549 (av.21) Raduzhny - pr.Vatutina - "Petrovka" - pr. Moskovsky (KrasnykhKazakov) - ul.O.Teligi - "Dorogozhichi" - "Shulyavskaya" - street of Industrial - Chokolovsky. - Sevastopol Sq.
550 (тр.21 + 27 + 30) → Севастопольская пл. - Chokolovsky boulevard. - ul.Industrialnaya - "Shulyavskaya" - "Dorogozhichi" - ul.O.Teligi - pr. Moskovsky (KrasnykhKazakov) - "Petrovka" - pr.Vatutina - pr.Mayakovskogo - ul.Saburova.
551 (тр.27, а.106) → Industrial Warehouse - ul.Industrialnaya - "Shulyavskaya" - "Dorogozhichi" - ul.O.Teligi - "Petrovka" - pr.Vatutina - r-k "Troeschina".
552 (avt.99) → pl.T.Shevchenko - Polar Street - Bogatyrskaya Street - Vatutina Prospect - Troyeshchina District.
553 (трам.27) → M.Dvoretsporta - Esplanadnaya st. - Mechnikovaya st. - M.Klovskaya st. - Grushevskogo street - "Arsenalnaya" - ul.Moskovskaya - pr.Vosedineniya - Leningradskayapl.
554 (avt.69) → M.Respublikansky Stadium - ul.Zhilyanskaya - ulitsa Uritskogo - Vozduhoflotsky Ave. - Chokolovsky Boulevard. - ul.Industrialny - Komarova avenue - avenue of the 50th anniversary of October - ul.Zodchih - Litvinenko-Volgemut Street.
555 (tram.33) → Mayakovsky Pr. - Dreiser Street - Kibalchicha Street - Saburova Street - Troyeshchyna District - Bratislavskaya Street - Miyropolskaya Street - "Chernigov" - ul.Yury Gagarin - Leningradskayapl. - ul.Prazhskaya - ul.Alma - Atinskaya - DVRZ.
556 (avt.9) "Beresteyskaya" - Boulevard Lepse - Boulevard Koltsova - Simirenko st. - ul. Bulgakov.
557 (avt.20) "Lybid" - pr.Nauki - Stolichnoye highway - Novopirogovskaya street - Wrinkled.
558 (avt.85) Wind farms - Svobody avenue - Vyshgorodskaya street - Frunze street - O.Teligi street - "Dorogozhichi" - the street Melnikova - "Lukyanovskaya" - Kosiora street - Pobedy avenue - Saksaganskogo street - Kominterna street - M.Vokzalnaya.
559. "Minsk" - Ave. Timoshenko - ul.Prirechnaya - St. Severnaya - "Heroes of the Dnieper".
560. "Obolon" - ul.LajoshaGavro - ul.MateZalki - ul.Geroev Stalingrada - Tymoshenko Street - "The Minsk".
561. "Svyatoshino" - Prospect Pobedy - Zhitomir highway - sports complex "Chaika".
562 (avt.42) "Left Bank" - M.Raskovoy str. - pr.Vosedineniya - Kharkovskoe highway - Teplovoznaya street - Talnovskaya street - Nadnepryanskoe highway - M.Osokorki.
563 (tr.110) "Leo Tolstoy" - Basseinaya Street - Esplanadnaya Street - M.Respublican Stadium - B.Vasilkovskaya Street - M.Dvorec "Ukraine" - "Lybid" - pr.DrugybyNarodov - Moscow pl. ( ) - Holosiivskyi. - пр40 - яОктября - Одесскаяпл.
564 (tram.13) → pl. Pobedy - ul.Vorovskogo - ul.Dmitrovskaya - ul. Glubochitskaya - ul.V.Val - "Kontraktovaya pl"
565 (213) → Airport "Kiev" - Vozduhoflotsky Ave. - Sevastopolskaya Square. - Chokolovsky boulevard. - ul.Industrialnaya - "Shulyavskaya" - street Dovzhenko - "Dorogozhichi" - ul.O.Teligi - "Petrovka".
566 (tram.14) "Lukyanovskaya" - Degtyarevskaya street - MykolaiaVasilenko st. - Blvd.Lepse - avenue Otradny.
567. "Vydubychi" - Naddnipryanskoe highway - Stolichnoye highway - Car market "Chapaevka".
568 (tr.9) → Airport "Kiev" - Vozduhoflotsky Ave - "University" - Shevchenko Boulevard - Tereshchenkovskaya Street.
569. "Lybedskaya" - the boulevard of the Druzhby Narodov - Moscow pl. - Naddnepryanskoe highway - Stolichnoye highway - Car market "Chapaevka".
570 (tr.8) "Leo Tolstoy" - ul.Vladimirska - boulevard.T.Shevchenko - "University" - pl. Pobedy - Vozduhoflotsky avenue - Smelyanskaya st. - Donetsk street - Ushinsky st.
571. "Svyatoshino" - Prospect Pobedy - Palladina Ave. - Railway / Nov. Belichi Square.
572 (тр.7 + 7к) → пл.Победы - пр.Победы - "Polytechnical Institute" - "Shulyavskaya" - "Beresteyskaya" - "Nivki" - "Svyatoshino" - pr.Palladina - Novo - Belichi.
572k "Nivki" - "Svyatoshino" - pr.Pobedy - pr.Palladina - Ho-ho - Belichi.
573. → ul.Budischanskaya - Radunskaya Street - Lavrukhina Street - Balzak Street - Saburova Street - Balzak Street - Nikolaev Street - Mayakovsky Ave. - Vatutina Ave. - Moskovsky Ave. (KrasnykhKazakov) - "Petrovka".
574 (tr.16) → ul.Shuseva - Dorogozhitskaya Street - Melnikova Street - "Lukyanovskaya" - Artyom street - MAYDAN NEILE.
575 (tr.5) → Bileckaya Street - Syretskaya Street - Shcherbakova Street - "Nivki" - pr.Pobedy - "Beresteyskaya" - "Shulyavskaya" - "Polytechnic Institute" - pl. Pobedy - "University" - Shevchenko Boulevard - Tereshchenkovskaya Street.
577. → pl. GeroevVOV - Naddnepryanskoe highway - "Vydubichi" - Stolichnoye highway - Chapaevka village - Koncha - Zaspa village.
578 (aut. 70) "Left Bank" - Boulevard Perova - Raduzhnaya street - PetraVershigory street - Rainbow.
580 (avt.46 + 50) "Left Bank" - the Boulevard of Perova - Mayakovskogo avenue - Kashtanovaya st. - Balzak st. (Dol.Miloslavskaya).
581 (avt.31) → ul.Ivashkevich - ul.Vyshgorodskaya - pr.Pravdy - ul.MarshalaGrečko - ul.Shcherbakova - "Nivki" - pr.Pobedy - "Svyatoshino".
582. "Obolon" - Malinovskogo Street - Laiosha Street - Geroev Stalingrada Street - Priozernaya Street.
583. "Nivki" - pr.Pobedy - "Svyatoshino" - The ring road - s.Sofievskaya Borshchagovka.
584 (tr.12) → ul.L. Tolstoy - ul.Vladimirska - Shevchenko Blvd. - B.Vasilkovskaya Street - "Leo Tolstoy" - M.Respublikansky Stadium - M.DvoretsUkraine - "Lybedskaya" - Goloseevsky Avenue - Smolicha Street.
585. → Boyarka - Vishnevoe - The Ring Road - avenue of the 50th anniversary of October - ul.Borschagovskaya - ul.Industrialnaya - "Shulyavskaya" - A.Dovzhenko's street - O.Teligi street - Moskovsky Ave (KrasnykhKazakov) - "Petrovka" - pr.Vatutina - r-k "Troeschina".
586 (tr.6) → pl. T.Shevchenko - Vyshgorodskaya st - Frunze st - Melnikova st - "Lukyanovskaya".
588 (avt.21) "Kontraktova pl" - ul.Elektrykov - pr Vatutina - ul.Mayakovskogo - ul.Saburova - ul.Balzaka.
589. → M. Darnitsa - ul.Stroiteley - Leningradskayapl. - Kharkov highway - ul.Privokzalnaya - ul.Yaltinskaya - street Rossiyskaya - ul.Rossoshanskaya - ul.Borispolskaya.
590 (aut. 106) "Lybid" - the boulevard of the Druzhby Narodov - "Friendship of Peoples" - pr.Vossoedineniya - pr. Juriy Gagarina - "Chernihiv" - ul.Miropolskaya - Bratislava Street - the district of "Troyeshchyna".
592. "Kontraktova pl" - ul. Elektrykov - pr Vatutina - r-k "Troyeshchyna" - ul.Drivera - ul.Zakrevskogo - ul.Saburova - ul.Mayakovskogo.
593 (трам.33) → Railway Station "Darnitsa" - ul.Privokzalnaya - Kharkivskoshese - pr.J.Gagarina - "Chernihiv" - ul.Miropolskaya - Bratislava Street - the district of "Troyeshchyna".
594. → M. Poznyaki - Mishugi st. - Rudenko st. - Vishnyakovskaya st. - Rewutsky st. "Kharkov" - Kharkov highway - Gagarin Ave. - "Chernihiv" - ul.Miropolskaya - Bratislava Street - the district of "Troyeshchyna".
595 (avt.88) → St. Severnaya - Geroev Stalingrada avenue - Electrikov St. - "Kontraktovaya pl"
598 (avt.21k) "Petrovka" - pr.Vatutina - Kashtanovaya st. - Balzak st. - Saburova st. - Mayakovsky avenue - M. Tsvetaeva st.
599 (avt108) "Kharkov" - street of Trastyanetskaya - Akhmatova st. - Prichalnaya st. - Dniprovskaya embankment - Rusanovskaya naberezhnaya - "Left Bank" - ul.Lunacharskogo.
Yandex Maps ← ONLINE →
← MAPS →
Google Maps

Uv. Carriers, if you want to highlight the color, pick up the information above, add or edit the data [ contact form ]