This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

List of minibuses, minibuses in Kiev [1]

Маршрутки Киева
Version of the list of minibuses No. 1 Version of the list of minibuses No. 2
st. - Street
Blvd. - boulevard
Ave. - Avenue
Pl. - area
from. - village
g. - city
- housing
- railway station
- bus station
Use the keyboard shortcut Ctrl + F to search for a keyword on the page!
3t → LENINGRADSKAYA Sq. - Reunion Avenue - Paton Bridge - Druzhby Narodov Blvd (railway unit "Druzhbynarodov") - Moskovskaya Sq. - Goloseevsky Avenue - Goloseevskaya Sq. - Vasilkovskaya Avenue - Glushkova Avenue - KIBTSENTR
51t "CONTRACT AREA" - Konstantinovskaya - Ilyinskaya - Bratskaya - Igorevskaya - Naberezhno - Khreschatitskaya - Naberezhnoye Shosse - Paton Bridge - Reunion Avenue - LENINGRADSKAYA SQUARE
150 "PETROVKA" - Vatutina Avenue - Chestnut - Balzac - LAVRUKHINA
150 - d → LAVRUKHINA - Balzaka - Kashtanovaya - Vatutina avenue - Moscow avenue - Teligi - Dovzhenko - INDUSTRIAL PIPELINE
151 (ed. 101) PETROVKA - Moskovsky Avenue - Moscow Bridge - Vatutina Avenue - Mayakovsky Avenue - Zakrevsky - MILOSLAVSKAYA
153 "PETROVKA" - Vatutina avenue - Mayakovsky avenue - ZAKREVSKY (before Miloslavskaya)
154 → INDUSTRIAL PIPELINE - Dovzhenko - Teligi - Moskovsky avenue - Vatutina avenue - Mayakovsky avenue - Kashtanovaya - Balzak - Gradinskaya - Radunskaya - LESKIVSKAYA
155 "PETROVKA" - Moskovsky Avenue - Teligi - Dovzhenko - Lebedev - Kumach - Nezhinskaya - Borshchagovskaya - Komarova Avenue - Avenue of the 50th anniversary of the October Revolution - Big Circuit
156 (aut. 15) "REPUBLICAN STADIUM" - B. Vasilkovskaya - "PALACE OF UKRAINE" - "LYBID" - Central - Goloseevskaya square - Vasilkovskaya - NEC - Glushkov avenue - Zabolotnogo - Institute of microbiology - Lebedev - HOSPITAL1
156 - c (a - 63) "LYBID" - Central - Goloseevskaya square - Vasilkovskaya - NEC - Glushkov avenue - Zabolotnogo - Metrologicheskaya st. - INSTITUTE THEORETICAL PHYSICS (city - "Feofania")
156 - k (a - 61) "LYBID" - Central - Goloseevskaya square - Vasilkovskaya - NEC - Glushkov avenue - Zabolotnogo - Lebedeva - HOSPITAL1
157 "PETROVKA" - Moskovsky avenue - Vatutina avenue - Mayakovsky avenue - Kashtanovaya - BALZAKA (before Miloslavskaya)
157 - d → SEVASTOPOLSKAYA AREA - Dovzhenka - Teligi - Moskovsky avenue - Vatutina avenue - Mayakovsky avenue - Kashtanovaya - BALZAKA (Miloslavskaya village)
158 → Liberty Avenue - Pravda Avenue - Grechko - Stetsenko - Shchuseva - Melnikova - Yakira - Belorusskaya - "LUKYANOVSKAYA"
159 → SHEVCHENKO square - Vyshgorodskaya - Frunze - Podolsky descent - Ovrutskaya - Herzen - Melnikov - "LUKYANOVSKAYA" - Artyom - Lvovskaya square - B. Zhitomirskaya - Sofiyskaya square - Sofia / M.Zhytomyrska - MAIDAN SKIDING
160 → SIMIRENKO - Kolasa - Heroes of Cosmos - Svyatoshinskaya - Victory Avenue - Tupolev - Stetsenko - Grechko - Siretskaya - Belitskaya - Frunze - Moscow Ave. - Vatutina Ave. - TROESHCHINA MARKET
161 → CHERNOBYLSKAYA St. - Victory Avenue / Palladina Avenue, Uborevicha - Big District - Avenue of the 50th anniversary of the October Revolution - Jura - Kolas - Rollan Blvd - ZHMERINSKAYA
164 OBOLON - Obolonsky Avenue - Moskovsky Avenue - Teligi - Melnikov - Artem - Chernovol - Vozdukhlotsky Avenue - Lukashevich - YUZHNY
165 (a - 7) → LVOVSKAYA - Vorovskogo square - WINNING PLACE
166 "LUKYANOVSKAYA" - Melnikova - Shchuseva - Stetsenko - Tupolev - Blucher - CITY STORAGE
167 → Krivonos Square - Uritsky St. - Solomenskaya Square - Solomenskaya - Klinichna - BozhkovYar - Nechuy - Levitsky - Mounters - Kirovogradskaya - N. Grinchenko - Baykovaya - Telman - Antonovich - "LYBID" - Curls - blvd.Ukrainki - PECHERSKIYMOST - "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS"
169 → VYSHNEVYY - Nova Doroga - Vozdukhoflotsky Avenue - Zhilyanskaya - PESTELYA (U / "UKRAINE")
170 "KHARKOVSKAYA" - Bazhana avenue - Bright - s. Bortnichi - s. VISHENKI
171 (trl - 3) "PALACE OF SPORTS" - Esplanadnaya - Saksaganskogo - Uritskogo - Solomenskaya square - Solomenskaya - VOLGOGRAD
172 (a - 3) → USENKO - Leningradskaya Square - Reunion Avenue - Paton Bridge - Druzhby Narodov Blvd. (b / w "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS") - "LYBID" - Central - Goloseevskyprosp. - Goloseevskaya square - Vasilkovskaya - NEC - Glushkov avenue - Zabolotnogo - Institute of microbiology - LEBEDEVA
173 → VO "ELECTRONMASH" - Large district - s. Sofievskaya Borshchagovka - g. Vishnevy
174 "SVYATOSHIN" - Svyatoshinskaya - Korolev Avenue - railway platform KIEV - VOLYNSKY
175 "SVYATOSHIN" - Victory Avenue - Large District - s. Sofievskaya Borshchagovka - Vishnevy - Khutorpetrovsky
175 - to "SVYATOSHIN" - Victory Avenue - Large District - s. Sofievskaya Borshchagovka - city of Cherry (dairy3)
176 "PALACE OF UKRAINE" - B. Vasilkovskaya - "LYBID" - Central - Krasnozvezdny avenue - Sevastopolskaya square - People’s militia - Ernst - Puluy - KADETSKIY
177 (а - 71) → USHINSKOGO - Chokolovsky Blvd. - Vozdukhoflotsky Avenue - Victory Ave. - Gonchara - YaroslavovVal ​​- Vladimirskaya - Sofievskaya Square
178 (a - 108) → LUNACHAR (refrigeration plant 4) - "LEFT BANK" - Okipnoy - Rusanovskaya Naberezhnaya - Dnieper embankment - Prichalnaya - Sortuvalnaya - Zdolbunovskaya - Grigorenko - Akhmatova - REVUTSKY - UNIVERSES "Poznyaki"
179 (a - 31) POLYTECHNICAL INSTITUTE - Vasilevskaya - Dovnar - Zapolsky - Degtyarevskaya - Belorusskaya - Yakira - Melnikova - Pugacheva - Polovetskaya - Baggovutovskaya - TATAR
180 → MILOSLAVSKAYA - Balzaka - Budishchanskaya - Radunskaya - Leskivskaya - Balzaka - Saburova - Mayakovsky avenue - Vatutina avenue - Moskovsky bridge - Geroyev Stalingrad avenue - Zalki - Gavro - OBOLON - Malinovsky - Lugovaya - Ivashkevich - Pravda Ave. - FREEDOM Avenue
181 (trl18 + a - 7) → SHEVCHENKO square - Vyshgorodskaya - Frunze - Podolskyspusk - Ovrutskaya - Melnikova - "LUKYANOVSKAYA" - Artem - Lvovskaya square - Vorovskogo - Victory square - Saksagansky - Comintern -
182 NIVKI - Marshal Grechko - Pravda Avenue - Porika Avenue - FREEDOM Avenue
183 "PETROVKA" - prospekt Moskovsky - Lugovaya - Ivashkevich - prospekt "Pravdy" - prospekt FREEDOM
184 "SHULYAVSKAYA" - Victory Avenue - Irpen - CHERNOBYL
185 → TUPOLEVA - Stetsenko - Shchuseva - "ROADS" - Teligi - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Blvd. Chokolovsky - Sevastopol Sq. - People's Militia - Ernest - KADETSKY
186 "SVYATOSHIN" - Victory Avenue - Tupolev - STETSENKO
187 NIVKI - Victory Avenue - Svyatoshinskaya - Kolasa - TULUZA
188 "NIVKI" - Victory Avenue - Big District - SIMIRENKO
189 → Victory Square - Victory Avenue - Irpen - Chernobyl
190 → POLARNAYA - Malinovsky - Geroyev Stalingrad Avenue - Vatutina Avenue - Perov Blvd - MIKITENKO
191 "FOREST" - Bratislava - Dreisers - Radunskaya - Budishchanskaya - MILOSLAVSKAYA
192 "PETROVKA" - Moskovsky Avenue - Moscow Bridge - Vatutina Avenue - Mayakovsky Avenue - MILOSLAVSKAYA
192 - d "ROADS" - Teligi - Moscow avenue (b / w "PETROVKA") - Moscow bridge - Vatutina avenue - Mayakovsky avenue - MILOSLAVSKAYA
193 → LENINGRADSKAYA Sq. - Reunion Avenue - Paton Bridge - Naddnipryanskoye Highway - URGENT
194 "NIVKI" - Victory Avenue - Irpen - Chernobyl
196 KADETSKIY GAI - Ernest - Vozdukhoflotsky avenue - Chernovola - Melnikov - Schusev - Berlin / Grekov - RIGA
197 → VERNADSKY Blvd. (offshore of Palladin) - "SVYATOSHIN" - Victory Avenue (b / w NIVKI, BERESTEYSKAYA, SHULYAVSKAYA, POLYTECHNICAL INSTITUTE) - Victory Square - Saksagansky - Rustaveli / Esplanadnaya - "PALACE OF SPORTS"
198 - Krivonos square - Uritsky - Solomenskaya square - Solomenskaya - Amosova - INSTITUTIM.AMOSOVA
199 "PALACE OF UKRAINE" - B. Vasilkovskaya - "L. TOLSTOGO" - Tolstoy - Vladimirskaya - Shevchenko Blvd. - Victory Avenue (b / w POLYTECHNICAL INSTITUTE, SHULYAVSKAYA, BERESTEYSKAYA, NIVKI) - USHAKOVA
200 → TULUZY - Large district - v. PETROPAVLOVSKAYA BORSCHAGOVKA
200 - d "NIVKI" - Large district - v. PETROPAVLOVSKAYA BORSCHAGOVKA
201 "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Lebedeva - Kumacha / Garmatnaya, Borshchagovskaya - Avenue Otradny (h / zDSK - 3) - Avenue KOROLEVA
202 "SVYATOSHIN" - Victory - Vernadsky Avenue - Palladin Avenue - BULAKHOVSKY
203 "SVYATOSHIN" - Svyatoshinskaya - Jura - set "LEIPZIG"
204 → Shevchenko Square - Polyarnaya - Gaidai - MINSK
205 "SVYATOSHIN" - Victory Avenue - Vernadsky Avenue - UBOREVICH
206 (a - 80, trl - 2) "LYBID" - Central - Goloseevskaya square - Goloseevsky avenue - NEC - Glushkova avenue - KIBTSENTR
206 - to "LYBID" - Central - Goloseevskaya square - Goloseevsky avenue - NEC - A / S "SOUTH"
208 (a - 56) → GOLOSEEVSKAYA SQUARE - Vasilkovskaya - NEC - Glushkova Avenue - Great District - Palladin Avenue - Uborevich - Chornobylskaya - BELICHI UNIVERSIONS
209 (a - 38) "PALACE OF UKRAINE" - B. Vasilkovskaya - "LYBID" - Central - Goloseevskaya square - Vasilkovskaya - Lomonosov - Yakubovsky - Williams ( TEREMKI - 2)
209 - to "LYBID" - Central - Goloseevskaya square - Vasilkovskaya - LOMONOSOVA
211 (mp - 33 + a - 3) FERD - Prague - Leningradskaya sq. - Reunion Avenue - Paton Bridge - Druzhby Narodov Blvd. - Central
212 (a - 1) "LYBID" - Central - Avenue of Science - Blakitnogo - Rodimtseva - Heroes of Oboroni - Avenue of Goloseevsky - NEC
213 → UNIVERSES "POSNYAKI" - Trostyanetskaya - Akhmatova - Kharkovskoe highway - Leningradskaya sq. - Gagarina ave. - "CHERNIGOVSKAYA" - Miropolskaya - Bratislava - market "Troieschina" - Dreisers - Balzac - MILOSLAVSKAYA
214 KHARKIVSKAYA - REVUTSKY (doZdolbunovskaya)
215 → LUNACHAR - "LEFT BANK" - prospekt Brovarsky - Malyshko - Youth - MARKET "FOREST"
215 - to → RUSANOVSKADY - Lunacharsky - "LEFT BANK"
216 "LEFT BANK" - Avenue Brovarsky (b / w "DARNITSA") - CHERNIGOVSKAYA - Miropolskaya - Bratislava - MARKET "TROESHCHINA"
217 "LUKYANOVSKAYA" - Ovrutskaya - Frunze - Mostitskaya - Uzhviy - Avenue of FREEDOM
218 "LYBID" - Central - Dobryshlyakh - Blakitnogo - LYSOGORSKAYA
219 "CONTRACT AREA" - Mezhigorsk - Frunze - Vyshgorod - DIAGNOSTIC CENTER
220 KHARKIVSKAYA - Bazhana avenue - Saperno-Slobodskaya - Science avenue - Krasnozvezdniy avenue - SEVASTOPOLSKAYA
221 "DARNITSA" - Bratislava - Mayakovsky Avenue - MILOSLAVSKAYA
222 "LEFT BANK" - Perov Blvd. - Mayakovsky Avenue - SABUROVA
223 "SOUTH" - Lukashevich - Vozdukhoflotsky avenue - Fuchika - Umanskaya - railway station "Karavaevydachi" - Industrial - "SHULYAVSKAYA" - Dovzhenko - Teligi - "ROADS" - Schuseva - Stetsenko - Blucher - TUPOLEV
224 MINSKAYA - Tymoshenko - Heroes of Stalingrad Avenue - NORTH
225 KHARKIVSKAYA - Decembrists - Verbitsky - Kharkovskoe highway - Leningradskaya sq. - Prospect Mira - Builders - "DARNITSA"
225 - d → avenue GRIGORENKO - Mishugi - Rudenko - Vishnyakovskaya - Revutsky - KHARKIVSKAYA - Decembrists - Verbitsky - Kharkovskoe highway - Leningradskaya sq. - Prospect Mira - Builders - "DARNITSA"
226 NIVKI - Shcherbakova - Stetsenko - FOREST - WATER (14 - Yalin)
227 → DIAGNOSTIC CENTER - Vyshgorodskaya - Frunze - Teligi - Industrialnaya - Blvd. Chokolovsky - pl. SEVASTOPOLSKAYA - PEOPLE'S PAYMENT
228 → square INTERNATIONAL - Scherbakova - Victory Avenue - Victory Square
229 (a - 3) → USENKO - Leningradskaya sq. - Reunion Avenue - Paton Bridge - Druzhby Narodov Blvd. (b / w "FRIENDSHIP OF PEOPLES") - Central
230 → PALLADINA Avenue - Victory Ave. - Shevchenko Blvd. - KHRESCHATIK
231 "LEV TOLSTOY" - "UNIVERSITY" - Shevchenko Blvd - Comintern - Uritsky - Solomenskaya sq. - Vozdukhoflotsky avenue - Sevastopol square - KADETSKIYGAY
232 SHULYAVSKAYA - Industrial - Viborskaya - Heroes of Sevastopol - avenue
233 "FOREST" - "CHERNIGOVSKAYA" - Bratislava - market "Troyeschina" - Zakrevsky - MILOSLAVSKAYA
234 "PETROVKA" - Vatutina avenue - Perov Blvd. - SEROVA
235 "LEFT BANK" - Brovarskoye Shosse - Perov Blvd. - Mayakovsky Prospekt - TSVETAEVA (Bill store)
236 → LENINGRADSKAYA SQUARE - Gagarin Avenue - Bratislavskaya - Dreisery - Balzac - village
237 → THE MAIDAN OF REAL ESTATE - M.Zhitomirskaya / Sofiyskaya - Sofiyskaya square - B.Zhytomyrska - Lvovskaya square - Artem - "LUKYANOVSKAYA" - Melnikova - Herzen - Ovrutskaya - Podolsky descent - Frunze - Vyshgorodskaya - Shevchenko square - Polyarnaya - Rokossovsky avenue - DIAGNOSTIC CENTER
238 (а - 62) → BOTANICAL GARDEN - Bastionnaya - blvd.Ukrainki - "PECHERSKAYA" - Kutuzova - Moscow - "ARSENAL" - Grushevskogo - European square - Podolsky descent - Sagaidachnogo - "CONTRACT AREA"
239 (a - 17) "SHULYAVSKAYA" - Industrial - blvd. Chokolovsky - Krasnozvezdniy avenue - Central - "LYBID"
240 "FOREST" - Zhukova - VOLKOVA
241 LESNAYA - Kyoto - Milyutenko - Forest Lane
242 "NIVKI" - Victory Avenue - The Big District - VISHNEVY
242 - d "NIVKI" - Victory Avenue - Great District - Vishnevyy - KGMZ3
243 "HEROES DNIPRA" - Obolonsky Avenue - Gavro - Heroes Stalingrad Avenue - Moskovsky Bridge - Vatutina Ave. - "Troyeshchina" MARKET
244 GRAPES - Liberty Avenue - Pravdy Avenue - Frunze - Moscow Avenue - Moscow Bridge - Vatutina Ave. - Troyeshchina MARKET
245 "LEFT BANK" - Okipnoy - Rusanovskaya Embankment - Dnieper Embankment - SHUMSKY
246 "LEFT BANK" - Liberation Avenue - Perov Blvd. - KARBYSHEVA
247 "PETROVKA" - Moskovsky Avenue - Vatutina Ave. - "Troyeshchina" MARKET
248 "LEFT BANK" - Okipnoy - Enthusiasts - HOTEL "SLAVUTICH"
249 "LEFT BANK" - Okipnoy - Rusanovskaya embankment - Serafimovich - Bereznyakovskaya - Railway station "LEFT
401 → CHERNOBYLSKAYA - Uborevicha - Palladina Ave. - Big District - Borshchagovskaya - Industrialnaya - Chokolovsky Blvd - Sevastopolskaya Avenue - Vozdukhoflotsky Avenue - Lukashevicha - YUZHNY
402 → NORTH - avenue GeroyevStalingrada - street GeroyevDnipra - avenue Obolonsky (b / w "MINSKAYA", "OBOLON") - Malinovsky - Prospect GeroevStalingrada / Gavro - K-TR "Bratislava"
404 → VOLGOGRADSKAYA - Golovko - Krasnozvezdniy avenue - Sevastopolskaya avenue - Vozdukhoflotsky avenue - Victory avenue - Victory avenue - Shevchenko blvd - "L. TOLSTOY"
405 → U / "CHILDREN'S WORLD" - Youth - Bratislava - Dreiser - Avenue MAYAKOVSKOGO (before Miloslavskaya)
405 - to → ul.MILOSLAVSKAYA - T.Draizer - Bratislavska - CHERNIGOVSKAYA
406 → INTERNATIONAL Sq. - Stetsenko - Shchuseva - Melnikova - Artem - B. Zhitomirskaya - Mikhailovskaya - Khreshchatyk - Evropeiskaya Sq. - Grushevskogo - ARSENAL - January Uprising - KIEVO - PECHERSKAYALAVRA
407 "REVIEWS" - Mishugi - Rudenko - Vishnyakovskaya - Revutsky - KHARKIVSKAYA - Decembrists - Verbitsky - Kharkovskoe highway - Yalta - Railway station "DARNITSA"
408 "NOVOBELICHI" - Autumn - Uborevich - Chernobyl - Pushinoy - Palladin Avenue - District Road - Avenue 50th anniversary of the October Revolution
409 → s. BORTNICHI - Svetlaya - Kharkovskoe highway - Leningradskaya sq. - Gagarina ave. - CHERNIGOVSKAYA
410 NIVKI - Shcherbakova - Stetsenko - "ROADS" - Teligi - PETROVKA
411 → (Trm - 1) SIMIRENKO - Kartvelishvili - avenue of the 50th anniversary of the October Revolution - avenue of Komarov - Borshchagovskaya - Zhilyanskaya - Saksaganskogo - Esplanadnaya - "PALACE OF SPORTS"
412 "L. TOLSTOGO" - B. Vasilkovskaya (b / w "PALACUCRAINE") - "LYBID" - Central (Moskovskaya square) - Science Avenue - URGENT
413 "NIVKI" - Svyatoshinskaya - Heroes of Cosmos - avenue of the 50th anniversary of the October Revolution - GnatYury - Kolas - Blvd. Rolland - ARCHITECT
414 → MILOSLAVSKAYA - Radunskaya - Budishchanskaya - Balzak - Tsvetaeva - Mayakovsky Avenue - Dreisers - Bratislavskaya - Krasnogvardeiskaya - Gagarin Avenue - SOSYury
415 → "FOREST" MARKET - Miropolskaya - Krasnogvardeiskaya - Gagarin avenue - Leningradskaya sq. - Kharkovskoe highway - Svetlaya - BORTNICHI
416 - d → KIBTSENTR - avenue Glushkova - NEC - avenue Goloseevsky - Goloseevskaya - Central - DruzhbaNarodov Blvd. - Paton Bridge - Reunion Avenue - Gagarin Avenue - Krasnogvardeiskaya - "Chernihiv" - Miropolskaya - Bratislava - Extreme - MARKET "TROESHCHINA" - Dreisers - set "FLORENCE"
417 → UBOREVICHA - Chernobyl - Victory Avenue - "BERESTEYSKAYA" - Degtyarevskaya - LUKYANOVSKAYA - Glubochitskaya - Upper / Lower Wall - "CONTRACT AREA"
418 → UBOREVICHA - Palladina Avenue / Chernobyl - Pobedy Avenue - Great District - Avenue of the 50th anniversary of the October Revolution - Koltsova Blvd - Simirenko - Korolev Avenue - BULGAKOVA
419 "TEREMKI - 2" - Yakubovsky - Lomonosov - Vasilkovskaya - Goloseevskaya square - Central - DruzhbaNarodov Blvd. - Paton Bridge - Reunion Avenue - Gagarin Avenue - Krasnogvardeiskaya - "CHERNIGOVSKAYA" - Miropolskaya - Bratislavskaya - Extreme - MARKET "TROESHCHINA"
420 → VINOGRADAR MARKET (Svobody avenue) - Porika avenue - Pravdy avenue - Vyshgorodskaya - Frunze - Podolskyspusk - Ovrutskaya - Melnikova - Chernovola - Victory avenue - Shevchenko blvd (b / w "UNIVERSITY") - "L. TOLSTOY"
421 → SIMIRENKO - Kartvelishvili - avenue 50th anniversary of the October Revolution - Komarov avenue - Borshchagovskaya - Industrial - Dovzhenko - Teligi - Moskovsky avenue - PETROVKA
422 → REMBAZA - Borispolskaya - Railway station - Kharkovskoe highway - Leningradskaya sq. - Reunion avenue - Paton bridge - "FRIENDSHIP OF PEOPLES" - blvd.DruzhbyNarodov - "LYBID" - Central - Avenue of Science - MARSHAL
423 → MARKET "FOREST" - CHERNIGOVSKAYA - Krasnogvardeiskaya - Baku Commissars - Prague - ALMA - ATIN
425 → MILOSLAVSKAYA - Radunskaya - Balzaka - Dreisery - Bratislava - Krasnotkatskaya - Builders / Avenue of the World - LENINGRADSKAYA SQUARE
427 "PALACE OF SPORTS" - Esplanadnaya / Rustaveli - Saksaganskogo - Victory Avenue - Industrial - PROSPODNY Avenue (ext. Lepse)
428 → Liberty Avenue - Porika Avenue - Pravda Avenue - Grechko - Stetsenko - Schuseva - "ROADS"
429 → TULUZI - Kolasa - GnataYury - avenue 50th anniversary of the October Revolution - Lepse Blvd - Vasilenko - Victory Ave. - Shevchenko Blvd. - Leontovich - Khmelnitsky - Khreshchatyk (TSUM)
432 "CONTRACT AREA" - Konstantinovskaya - Nizhny / VerkhnyVal - Glybochitskaya → Tatar - Shmidta - Baggovutovskaya - LUKYANOVSKAYA (only the reverse side) - Melnikova - "ROADS" - Grekova - Shamrilo - NEW UKRAINIAN
433 → ZHOLUDEVA - Simirenko - Koroleva / Bulgakova avenue - Otradny avenue - Borshchagovskaya - Vozdukhlotsky avenue - Victory square - Shevchenko blvd - Khmelnitsky / Shevchenko blvd - Khreshchatyk (TSUM)
434 → BALZAKA (from Miloslavskaya) - Saburova - Mayakovsky Avenue - Dreiser - Bratislava - CHERNIGOVSKAYA
435 "POLYTECHNICAL INSTITUTE" - Victory Avenue - Chernovola - Glubochitskaya - V. Val / N. Val - Konstantinovskaya / Mezhigorsk - "CONTRACT AREA" - Sagaidachnogo - "POSTAL AREA" - Vladimirskyy Descent - Evropeyskaya square - Grushevskogo - Krepostniy lane - BOGOMOLTSA 437 CHERNOBYLSKAYA (from Uborevich) - Pushina - Palladina avenue - Victory avenue - Scherbakova - Grechko - Upright Radyoiska Ul.
438 → NAUMOVA - Bulakhovsky - Palladin Avenue - Great District - Avenue of the 50th anniversary of the October Revolution - Komarov Avenue - Borshchagovskaya - Industrial - Chokolovsky Blvd - Vinnitskaya St. - Zhulyany MARKET
439 GRAPES - Prospect RadyanskoyUkraine - Prospect Svobody - Porika - prospekt "Pravdy" - Grechko - Stetsenko - Schuseva - Melnikova - Artem - Lvovskaya square - Vorovskogo - Victory square
440 → Palladina avenue - Radgospnaya - Semashko - Deputatskaya - Svyatoshin
442 "POLYTECHNICAL INSTITUTE" - Polytechnic Lane - Borshchagovskaya - Garmatnaya - Victory Avenue (b / w "SHULYAVSKAYA") - "POLYTECHNICAL INSTITUTE"
443 ARSENAL - Moscow - Kutuzov - Schors - Antonovich - Telman - Yamskaya - BIKE
444 "TEREMKI - 1" - Zabolotnogo - Odeskaya square - NEC - Avenue Goloseevsky - Central - "LYBID" - blvd.DruzhbyNarodov - "FRIENDSHIPNARODES" - blvd.Ukrainky - PECHERSKAYA - Kutuzova - Moscow / Suvorova - ARSENAL'NAYA
445 "DARNITSA" - Krasnotkatskaya - Builders - Leningradskaya sq. - Kharkovskoe highway - Trostyanetskaya - Akhmatova - Drahomanova - "REVIEWS"
447 → BAUMANA - Pika - Saratovskaya - Salyutnaya - Tupolev / Shcherbakova - Victory Avenue - Svyatoshin
450 → SOLOMENSKAYA (Institutsahara) - Solomenskaya square - Vozdukhoflotsky avenue - Victory avenue - Victory square - T. Shevchenka boulevard - "UNIVERSITY" - Bessarabskaya sq. - Basseinaya - blvd.Ukrainki - PECHERSKAYA - "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS" - "LYBID" - Antonovich - Fedorov - ProtasovYar - SOLOMENSKAYA
451 → SARATOVSKAYA - Salyutnaya - Shcherbakova - International Square - Grechko - Syretskaya - Belitskaya - Frunze - Konstantinovskaya / Mezhigorsk - "CONTRACT AREA" "w: st =" on "> 453M "CONTRACT AREA" - V. Val / N. Val - Embankment - Meadow - Mezhigorsk - Electricians - FISHING PENINSULA
454 → POTAPOVA (Dnipro market) - Komarova avenue - Industrialnaya - Chokolovsky blvd - Sevastopolskaya avenue - Vozdukhoflotsky avenue - Lukashevich - YUZHNY
455 → SEVASTOPOLSKAYA sq. (People’s volunteer corps) - Chokolovsky blvd. - Industrial - Pobedy ave. - Scherbakova - Marshal Grechka - Pravdy avenue - FREEDOM avenue (children clinic)
457 "LYBID" - Central - Avenue of Science - Strategic Highway - HRABOVSKY
458 → Victory Square (Circus) - "KIEV - PASSENGER" - Uritsky - Solomenskaya square - Solomenskaya - Golovko - Krasnozvezdny avenue - Demievskaya - Kazachaya - Vasilkovskaya - NEC - Glushkova avenue - CIBCENTER
459 "DISCUSSION" - TO THE UNIVERSES OF "KNOWS"
460 "LEFT BANK" - Avenue Brovarsky - Avenue of Liberators - Zaporozhets - Kurnatovsky - Kibalchich - Avenue of Vatutin - Market "Troyeshchina" - Dreiser / Beretti, Avenue of Mayakovsky - BALZAK
461 "SVYATOSHIN" - Svyatoshinskaya - Zhmerynskaya - Rollana - Kolas - GnatYury - Kartvelishvili - Koltsova Blvd - Simirenko - Big District - Glushkova avenue - NEC
463 → NORTH - Heroes of Dnepr - avenue GeroyevStalingrada - Zalki - Gavro - "OBOLON" - Obolonsky Ave. - PETROVKA - Moskovsky Avenue - Teligi - "ROADS" - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrial - INDUSTRIAL BRIDGE
463 - d → NORTH - Heroes of Dnepr - avenue GeroyevStalingrada - Zalki - Gavro - "OBOLON" - Obolonsky Ave. - PETROVKA - Moskovsky Avenue - Teligi - "ROADS" - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Blvd. Chokolovsky - Sevastopol Square - PEOPLE'S PAYMENT
464 LUKYANOVSKAYA - Melnikova - Teligi - Moskovsky Avenue - PETROVKA - Obolonsky Ave. (b / w OBOLON, MINSKAYA) - Tymoshenko - Heroes of Stalingrad Avenue - Heroes of Dnepr - "HEROEVDNIPRA"
466 → EUROPEAN - Grushevsky - "ARSENAL" - Moscow / January Uprising, Slavy square, Suvorov - Kutuzov - "PECHERSKAYA" - blvd.Ukrainki - Pechersky bridge - Kikvidze - Saperno-Slobodskaya - South bridge - Bazhana avenue (b / w "SLAVUTICH", "DISCUSSIONS", "REASONS") - KHARKIV MASSIV (REVUTSKY)
468 "PEREMOGA" (from Avdeenko) - Verkhovitsa - avenue of the 50th anniversary of the October Revolution - Heroes of Cosmos - Zhmerynsky - Svyatoshinsky - Svyatoshin
469 → TULUZY - Kolasa - Jura - Koltsova Blvd - Simirenko - Ostradny Ave. - Chokolovsky Blvd - Sevastopolskaya Square - SOLOMENSKAYA Square
470 → KIEVO - PECHERSKAYALAVRA - Slavy square - ARSENAL - Moscow - Kutuzova - "PECHERSKAYA" - blvd.Ukrainki - "FRIENDSHIPNARODOV" - Blvd.DruzhbyNarodov - Central - Avenue of Sciences - Kitaevskaya - BERRY
471 SHULYAVSKAYA - Industrialnaya st. - Chokolovsky boulevard - Umanskaya - Fuchika - Vozdukhoflotsky avenue - Shevchenko boulevard - Vladimirskaya - Saksaganskogo - Rustaveli / Esplanadnaya - "PALACE OF SPORTS"
472 MINSKAYA - Tymoshenko - Gaidai - Polyarnaya - Vyshgorodskaya - Krasitsky - Svetlitsky - FREEDOM Avenue
475 "PALACE OF UKRAINE" - B. Vasilkovskaya - "LYBID" - blvd.DruzhbyNarodov - FRIENDSHIP OF PEOPLE - Paton Bridge - Reunion Avenue - Bereznyakovskaya - Dneprovskaya Embankment - Bazhan Avenue - "REVIEWS"
476 → NORTH - avenue GeroyevStalingrada - Tymoshenko - MINSKAYA - Avenue Obolonsky - OBOLON - Malinovsky - Le Havre - Zalki - Geroyev Stalingrad Avenue - Moscow bridge - Vatutina Avenue - Perov Blvd. - Kibalchich - Kurnatovsky - Zhmachenko - Builders - DARNITSA
477 (a - 17) "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Blvd. Chokolovsky - sq. Sevastopol - avenue Krasnozvezdniy - Kirovograd - Izyumskaya - sq. MOSKOVSKAYA
480 - Comintern - Shevchenko Blvd - Vladimirskaya - Tolstoy - "L. TOLSTOGO" - B. Vasilkovskaya - Saksagansky - Esplanade - "PALACE OF SPORT" - blvd.Ukrainky - PECHERSKAYA - "FRIENDSHIP OF PEOPLES" - Blvd.DruzhbyNarodov - Paton - Serafimovich - Shumsky - BIRCHES
481 "CONTRACT AREA" - Lower / UpperVal - Glubochitskaya - Artem (b / w "LUKYANOVSKAYA") - Melnikova - "ROADS" - Teligi - Dovzhenko - "SHULYAVSKAYA" - Industrial - railway station "KaravaevyDachi" - Blvd. Chokolovsky - pl. SEVASTOPOLSKAYA
482 → KIBTSENTR - avenue Glushkova - Odessa - Big district - Novadoroga - Avenue Vozdukhoflotsky - Sevastopol Sq. - Chokolovsky bul. - Industrial - "SHULYAVSKAYA" - Dovzhenko - Teligi - "ROADS"
484 "CONTRACT AREA" - Lower / Upper Val - Glubochitskaya - Chornovola - Victory Avenue (b / w "POLYTECHNICAL INSTITUTE", "SHULYAVSKAYA", "BERESTEYSKAYA") - Vasilenko - Lepse - Komarov avenue - Kartvelishvili / Koltsov Blvd - SIMIRENKO
485 MINSKAYA - Tymoshenko - Geroyev Stalingrad avenue - Moscow bridge - Vatutina avenue - Mayakovsky avenue - MILOSLAVSKAYA "w: st =" on "> 486M "PALACE OF UKRAINE" - Predslavinskaya - Lumumba - Chigorina - Curls - "FRIENDSHIP OF PEOPLE" - Druzhby Narodov Blvd. - Paton Bridge - Reunion Avenue - Leningradskaya Square - Kharkovskoe Shosse - TROSTYANETSKAYA
488 "CONTRACT AREA" - V. Val / N. Val - Naberezhno - Lugovaya - Mezhigorsk - Electrics - Moskovsky bridge - Vatutina avenue - Mayakovsky avenue - Kashtanovaya - Balzaka - Gradinskaya - Radunskaya - Budishanskaya - MILOSLAVSKAYA
490 → pl.International - Tupolev - "Svyatoshin" - Svyatoshinskaya - Jurassic - Simirenko - GRIGOROVICH - BARSKY
491d → LOMONOSOVA (Institute of Oncology ) - Vasilkovskaya - Goloseevskaya square - Central - Blvd. Friendship of the People - FRIENDSHIP OF PEOPLES - Kikvidze - "Blow out"
492 → MISHUGI - Bazhana avenue - Dneprovskaya embankment - Paton bridge - Highway embankment - "CONTRACT AREA"
495 "REPUBLICAN STADIUM" - Fedorova - ProtasovYar - Solomenskaya - Solomenskaya square - Vozdukhoflotsky avenue - Chernovola - LUKYANOVSKAYA - Frunze - Pravda Avenue - Liberty Avenue - "GRAPES"
496 → METROLOGICAL - Zabolotnogo - Large district - Novadoroga - Vozdukhoflotsky avenue - Chernovola - Artyom - "LUKYANOVSKAYA"
497 "SVYATOSHIN" - Victory Avenue - Vernadsky Blvd - Palladin Avenue - Podlesnaya - Bulakhovsky - NAUMOVA
499 "TEREMKI - 2" - Odesskaya square - Big district - Novadoroga - Vozdukhoflotsky avenue - Chernovola - Artem - Lukyanovskaya - REGIONAL HOSPITAL
500 "CONTRACT AREA" - Brotherly - "POSTAL AREA" - Naberezhnoye Shosse - Reunion Avenue - Leningradskaya Square - Kharkovskoe Highway - Railway Station - Borispolskaya - REMBAZA
501 → SALUTE - Tupolev - "SVYATOSHIN" - Victory Avenue - The Big District - Koltsov Blvd - Simirenko - GRIGOROVICH - BARSKY
502 → HEROEVSTALINGRAD - Malinovsky - Lugovaya - Ivashkevich avenue - Pravdy avenue - Radyansky avenue; Ukraine - FREEDOM avenue
503 "LEFT BANK" - Raskovoi - Plekhanova - Reunion Avenue - Kharkovskoe Highway - Boryspilskaya - REMBAZA
504 "DARNITSA" - Powder girl - Liberation Avenue - Perov Blvd. - Mayakovsky Avenue - Saburov - Balzac - LAVRUKHINA
505 "PETROVKA" - Moskovsky Avenue - Vatutina Avenue - Kashtanovaya - Balzac - Gradinskaya - BUDISHCHANSKAYA
506 → Shevchenko Square - Polyarnaya - GeroevDnipra - "HEROEVDNIPER" - Geroyev Stalingrad avenue - NORTH
506k → BOGATYRSKAYA - Ozernaya - "HEROEVDNIPER" - Heroes of Dnepr - NORTH
507 SOUTH - Lukashevich - Uritsky - Zhilyanskaya - Antonovich - "LYBID" - Central - Goloseevskaya square - Vasilkovskaya - NEC - Glushkov avenue - Zabolotnogo - "TEREMKI - 1"
508 "SHULYAVSKAYA" - Industrial - Blvd. Chokolovsky - Sevastopolskaya sq. - Krasnozvezdny avenue - Kaysarova - Amurskaya - Vasilkovskaya - Lomonosova - Yakubovsky - "TEREMKI - 2"
509 → LENINGRADSKAYA Sq. - Prospect Mira - Builders - Prospect Liberators - Blvd. Perova - Prospect MAYAKOVSKOGO (before Miloslavskaya)
511 "FAN" - Kikvidze - "FRIENDSHIP BETWEEN NATIONS" - "PECHERSKAYA" - blvd.Ukrainki - Basseinaya - Esplanadnaya - Saksaganskogo - B.Vasilkovskaya - "L. TOLSTOY" - Tolstoy - Vladimirskaya - "UNIVERSITY" - Shevchenko Blvd. - AIRFLOT DISTRICT
514 "CONTRACT AREA" - Mezhigorsk - Elenovskaya - Kostyantinovskaya - Novokostyantinovskaya - frunze - Vishgorodskaya - Osipovsky - Svetlitsky - WIND MOUNTAINS
515 → REVUTSKOGO - Akhmatova - Dragomanova - "POZNYAKI" - Bazhana avenue - South bridge - Saperno-Slobodskaya - Central - Goloseevskaya square - Vasilkovskaya - NEC - Yuzhnaya bus station - Kasiyana - "TEREMKI - 2" (dole.Lyatoshinsky)
516 (tram. 22) → rn "Lesnoy" - ul.Miropolopolskaya - "Chernigovskaya" - Gagarin Ave. - Kharkovskoe Shosse - Privokzalnaya St. - Borispolskaya St. - Rembaza.
517 (bldg. 17 + 7) → Chernobylskaya Str. - Victory Ave - Chokolovsky Blvd. - Sevastopol Sq.
518 (bldg. 5 + 8) → Belitskaya St. - Scherbakova St. - Nyvky - "Beresteyskaya" - "Shuliavskaya" - "Polytechnic Institute" - Air Fleet Ave. - Sevastopol Sq.
519 (bldg. 7, bldg. 106) → Chernobylskaya St. - Victory Ave - "Svyatoshino" - "Nivki" - Scherbakova St. - Stetsenko St. - Schusev St. - "Dorogozhichi" - O. Teligi St. - Moskovsky Ave. (KrasnyKazakov) - "Petrovka" - Vatutina Ave. - district "Troyeshchina".
520. → Museum of WWII - street of the January Uprising - Arsenalnaya - Moskovskaya St. - "Pecherskaya" - LesiUkrainka Blvd. - Kikvidze St. - Railway Highway (BolshayaVasilkovskaya St. - Shchorsa St. - LesiUkrainka Blvd) - "Lybedskaya".
521 (bus 12) → Moskovskaya ( ) - Izumskaya St. - Kirovogradskaya St. - Montazhnikov St. - Klinicheskaya St. - Protasov; Descent - Institute of Thoracic Surgery.
522 (ed.106) → M. Petrovka - Vatutina ave. - Kibalchich St. - rk "Troyeshchina" - Drayzer St. - Balzak St. - Dankevich St..
523 (aut. 38) → Sofievsky Maidan - ul.Vladimirskaya - ul.LvaTolstogo - ul.Gorkogo - M.Lybedska - Goloseevskypr. - Vasilkovskaya St. - Lomonosov St.
524 (tram. 21) "Kontraktova pl." - M. Pochtovaya pl. - Naberezhnoye Shosse - Reunification Ave. - Gagarina Ave. - "Chernihiv" - Miropolskaya St. - Mikitenka St.
525. "Petrovka" - Moskovsky Ave. (KrasnyKazakov) - Frunze St. - Vyshgorodskaya St. - Polar St. - Rokossovsky Ave.
526 (tram. 26 + 8) → M. Lesnaya - Gagarina ave. - Leningradskaya - Kharkovskoe highway - Privokzalnaya St. - Trostyanetskaya St. - Akhmatova St. - Grigorenko St. - M. Poznyaki.
527. → Lviv - Bolshaya Zhytomyrska St. - Mikhailovskaya St. - Khreschatyk St. - Grushevsky St. - "Arsenalnaya" - Yanvarsky Uprising St. - Tsitadelnaya St. - Kutuzov St. - Staronavodnitskaya St. - Druzhby Narodov Blvd. - Reunion Ave. - Gagarin Ave. - Popudrenko St.
528 (tram. 28) →. Leskovskaya St. - Radunskaya St. - Gradinskaya St. - Saburov St. - Zakrevsky St. - Bratislavskaya St. - Miropolskaya St. - "Chernihiv" - Yury Gagarin Ave.
530 (tram. 24) Minskaya - Tymoshenko St. - Lugovaya St. - Pravdy Ave. - Liberty Ave.
531 (bldg. 19) → Kosmonavtov square - Vozdukhoflotsky pr. - Kosior st. - "Lukyanovskaya" - Melnikova St. - "Dorogozhichi" - Olzhich St.
532 (b. 17) → Kosmonavtov sq. - Antonova st. - Air fleet ave. - Victory ave. - Victory ave. - "University" - Shevchenko Blvd - "Lev Tolstoy".
533 (bus 86) → Leningradskaya - Gagarin Ave. - "Chernihiv" - Bratislavskaya St. - Marshal Zhukov St. - Lesnoy Ave.
534 (bld. 14) → M.Vokzalnaya - Kominterna St. - "University" - boulevard T. Shevchenko - boulevard L.Ukrainka - Pecherskaya - "Friendship of Peoples" - Zverinetskaya St.
535 (bus 87) → M. Poznyaki - M. Osokorki - Dnieper embankment - Tychini avenue - Shumsky St. - Bereznyakovskaya St. - Plekhanov St. - M. Raskova St. - "Left Bank".
537 (aut. 32) "Nivki" - Shcherbakova St. - Syretskaya St. - Beletskaya St. - Vyshgorodskaya St. - Polyarnaya St. - Rokossovsky Ave. - Kondratyuk St. - Minsk massif.
538 (tr.31) → Shchusev St. - Vavilov St. - Riga St. - Dorogozhitskaya St. - Melnikov St. - "Lukyanovskaya".
539 (bld. 10) → M.Vokzalnaya - ul.Kominterna - ul.Zhilyanskaya - ul.B. Vasilkovskaya - M.RepublicanStadium - M. Palace of Ukraine - Lybedskaya - Moskovskaya
540 (ed. 47) "Nyvky" - Scherbakova St. - Wilhelm Pika St. - Bauman St. - Library.
541 (tram. 14 + 21) - "Lukyanovskaya" - Belorusskaya St. - Yakira St. - Deggyarevskaya St. - Dovzhenko St. - "Shuliavskaya" - Industrialnaya Str. - Chokolovsky Blvd. - Sevastopolskapl.
542 (ed. 42) → M. Osokorki - Dnieper embankment - Knyazhy Zaton St. - Dragomanov St. - Anna Akhmatova St. - Kharkovskoe Highway - Reunification Avenue - M. Raskova St. - "Left Bank".
543 (aut. 10) "Kharkovskaya" - Dekabristov St. - Kharkov highway - Svetlaya St. - Bortnichi village.
546 (ed. 84) "Friendship of Peoples" - Goloseevskypr. - Vasilkovskaya St. - Glushkova Ave. - Yakubovsky St. - Lyatoshinsky St. - Kreiser St. "Aurora".
548 (aut. 15 + 84) → Bessarabsky - b - rL. Ukraine - Pecherskaya - "Friendship of Peoples" Goloseevskypr. - Vasilkovskaya st. - pr. 40 - anniversary of the October Revolution - NEC - pr. Akademika Glushkova - st. Zabolotnogo - st. Metrological.
549 (Aug 21) Rainbow - Vatutina Ave. - "Petrovka" - Moskovsky Ave. (KrasnyKazakov) - O. Teligi St. - Dorogozhychi - "Shuliavskaya" - Industrialnaya st. - Chokolovskypr. - Sevastopol Sq.
550 (bldg. 21 + 27 + 30) → Sevastopol Sq. - Chokolovsky Blvd. - st.Industrial - "Shuliavskaya" - "Dorogozhichi" - O. Teligi St. - Moskovsky Ave. (KrasnyKazakov) - "Petrovka" - Vatutina Ave. - Mayakovsky Ave. - Saburova St.
551 (b. 27, a.106) → Industrial piping - Industrialnaya street - "Shuliavskaya" - "Dorogozhichi" - O. Teligi St. - "Petrovka" - Vatutina Ave. - district "Troyeshchina".
552 (aut. 99) → T.Shevchenko square - Polar street - Bogatyrskaya street - Vatutina ave. - Troeschina district.
553 (tram. 27) → M. DvoretsSport - Esplanadnaya St. - Mechnikovaya St. - M. Klovskaya - Grushevsky St. - Arsenalnaya - Moskovskaya St. - Reunification Ave. - Leningradskaya
554 (aut. 69) → M. Republican stadium - Zhilyanskaya street - Uritsky street - Vozdukhoflotsky prospect - Chokolovsky blvd. - Industrialnaya St. - Komarova Ave. - October 50th Anniversary Ave. - Zodchikh St. - Litvinenko St. - Volgemut.
555 (tram. 33) → Mayakovsky Ave. - Draizer St. - Kibalchich St. - Saburov St. - "Troieschina" rn - Bratislavskaya St. - Miropolskaya St. - "Chernihiv" - Yury Gagarin St. - Leningradskaya - Prague street - Alma street - Atinskaya - FER.
556 (aut. 9) "Beresteyskaya" - Lepse Blvd. - Koltsova Blvd - Simirenko St. - Bulgakov St.
557 (ed. 20) "Lybedskaya" - Ave. Nauki - Capital Highway - ul.Novopyrogovskaya - Uprooted.
558 (aut. 85) Windmills - Liberty Ave. - Vyshgorodskaya St. - Frunze St. - O. Teligi St. - "Dorogozhichi" - Melnikova St. - "Lukyanovskaya" - Kosior St. - Victory Ave - Saksagansky St. - Komintern St. - M. Vokzalnaya.
559. "Minsk" - Timoshenko Ave. - Prirechnaya St. - Severnaya St. - "Heroes of the Dnieper".
560. Obolon - Laiosh Gavro str. - MateZalki str. - Heroev Stalingrad str. - Timoshenko str. - "Minsk".
561. "Svyatoshino" - Victory Ave. - Zhytomyr Highway - "Chaika" sports complex.
562 (ed. 42) "Left-bank" - M. Raskova St. - Reunification Ave. - Kharkovskoe Shosse - Teplovoznaya St. - Talnovskaya St. - Naddnipryanskoye Shosse - M. Osokorki.
563 (Tr. 110) "Leo Tolstoy" - Basseinaya St. - Esplanadnaya St. - M. Republican stadium - B. Vasilkovskaya St. - M. Palace "Ukraine" - "Lybedskaya" - pr.DruzhbyNarodov - Moskovskaya ( ) - Goloseevskypr. - pr40 - IOctober - Odessa
564 (tram.13) → Victory square - Vorovskogo street - Dmitrovskaya street - Glubochitskaya street - V.Val street - "Kontraktova pl"
565 (213) → Kiev Airport - Air Fleet Ave. - Sevastopol Sq. - Chokolovsky Blvd. - st.Industrial - "Shuliavskaya" - Dovzhenko street - "Dorogozhichi" - O. Teligi St. - "Petrovka".
566 (tram. 14) "Lukyanovskaya" - Degtyarevskaya St. - Mikolay St. Vasilenko - Lepse Blvd. - Otradny Ave.
567. "Vydubychi" - Naddnipryanskoe highway - Capital highway - Car market "Chapaevka".
568 (bldg. 9) → Kiev Airport - Air Fleet Ave. - "University" - Shevchenko Blvd. - Tereschenkovskaya St.
569. "Lybedskaya" - Druzhby Narodov Blvd. - Moskovskaya - Naddnipryansk highway - Capital highway - Car market "Chapaevka".
570 (tr. 8) "Leo Tolstoy" - St. Vladimir - Blvd.T. Shevchenko - "University" - Pobedy sq. - Vozdukhoflotsky pr. - Smelyanskaya st. - Donetsk st. - Ushinsky st.
571. "Svyatoshino" - Victory Ave - Palladin Ave - railway / Novo - Belichi square.
572 (tr. 7 + 7k) → Victory Square - Victory Ave - "Polytechnical Institute" - "Shuliavskaya" - "Beresteyskaya" - Nyvky - "Svyatoshino" - Palladin Ave. - New - Belichi.
572k Nyvky - "Svyatoshino" - Victory Ave - Palladin Ave - Hovo - Squirrel.
573. → Budyshanskaya St. - Radunskaya St. - Lavrukhin St. - Balzak St. - Saburov St. - Balzak St. - Nikolayev St. - Mayakovsky Ave. - Vatutina Ave. - Moskovsky Ave. (KrasnyKazakov) - "Petrovka".
574 (b. 16) → Shchusev St. - Dorogozhitskaya St. - Melnikova St. - "Lukyanovskaya" - Artema str. - MAIDAN TERRITORY.
575 (bldg. 5) → ul.Biletskaya - ul.Syretskaya - ul.Sherbakova - Nyvky - Victory Ave - "Beresteyskaya" - "Shuliavskaya" - "Polytechnic Institute" - Victory Square - "University" - Shevchenko Blvd. - Tereschenkovskaya St.
577. → HeroVOV square - Naddnipryanskoe highway - "Vydubychi" - Capital highway - Chapaevka settlement - Koncha settlement - Zaspa.
578 (aut. 70) "Left-bank" - Perov Blvd - Raduzhnaya St. - Petra Vershigory St. - Rainbow.
580 (aut. 46 + 50) "Left-bank" - Perov Blvd - Mayakovsky Ave. - Kashtanovaya St. - Balzak St. (Miloslavskaya Street).
581 (bus 31) → Ivashkevich St. - Vyshgorodskaya St. - Pravdy Ave. - Marshal Grechko St. - Scherbakova St. - Nyvky - Victory Ave - Svyatoshino.
582. "Obolon" - Malinowski St. - Laiosh Gavro St. - Geroyev Stalingrad Ave. - Priozernaya St.
583. Nyvky - Victory Ave - "Svyatoshino" - Ring Road - s.Sofievskaya Borshchagovka.
584 (bld. 12) → L. Tolstoy street - Vladimir street - Shevchenko boulevard - B. Vasilkovskaya street - "Leo Tolstoy" - M. Republican stadium - M. Palace of Ukraine - "Lybedskaya" - Goloseevsky Ave. - Smolich St.
585. → Boyarka - Vishnevoe - Ring Road - avenue of the 50th anniversary of the October Revolution - Borshchagovskaya St. - Industrialnaya St. - "Shuliavskaya" - A. Dovzhenko St. - O. Teligi St. - Moskovsky Ave. (KrasnyKazakov) - "Petrovka" - Vatutina Ave. - district "Troyeshchina".
586 (bld 6) → T. Shevchenko square - Vyshgorodskaya street - Frunze St. - Melnikov St. - "Lukyanovskaya".
588 (ed. 21) "Kontraktova pl" - St. Elektrikov - Ave. Vatutina - St. Mayakovsky - St. Saburova - St. Balzak.
589. → M. Darnitsa - Stroiteley St. - Leningradskaya - Kharkovskoe highway - Privokzalnaya St. - Yalta St. - Russian St. - Rossoshanskaya St. - Borispolskaya St.
590 (aut. 106) "Lybedskaya" - Blvd.DruzhbyNarodov - "Friendship of Peoples" - reunion Ave. - Yuri Gagarin Ave. - "Chernihiv" - Miropolskaya str. - Bratislavskaya str. - Troyeshchina.
592. "Kontraktova pl" - Elektrikov St. - Vatutina Ave. - Troyeshchina rn - Driver St. - Zakrevsky St. - Saburov St. - Mayakovsky St.
593 (tram 33) → Railway station "Darnitsa" - Privokzalnaya st. - Kharkovskoe highway - Yu.Gagarina ave. - "Chernihiv" - Miropolskaya str. - Bratislavskaya str. - Troyeshchina.
594. → M. Poznyaki - Mishugi st. - Rudenko st. - Vishnyakovskaya st. - Revutskogo st. - Kharkovskaya - Kharkovskoe highway - Gagarin Ave. - "Chernihiv" - Miropolskaya str. - Bratislavskaya str. - Troyeshchina.
595 (ed. 88) → Severnaya St. - Geroyev Ave.Stalingrad - Elektrikov St. - "Kontraktova pl"
598 (aut. 21k) "Petrovka" - Vatutina Ave. - Kashtanovaya St. - Balzak St. - Saburov St. - Mayakovsky Ave. - M. Tsvetaeva St.
599 (aut108) Kharkivskaya - Trostyanetskaya St. - Akhmatova St. - Prichalnaya St. - Dnieper Embankment - Rusanovskaya Embankment - "Left-bank" - Lunacharsky St.
Yandex Maps ← ONLINE →
← CARDS →
Google maps

SW Carriers, if you want to highlight, raise information above, add or edit data [ contact form ]