This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Glossary of key terms of the discipline "Marketing" - Grebnov MG

Keyword terminology for marketing discipline /

C 48 M. G. Grebynov. - K .: KNEU, 2003. - 80 p.

ISBN 966–574–508–5

Zvazhayuchi on those scho theory marketing for their own terminology increasingly zasostovutsya in science and practice, in this vocabulary zbrano nayuzhivanіshu marketing vocabulary.

Vocabulary of key terms of insurance for a wide variety of students, before students, graduate students of economical and major schools, pracovnik organizations and organizations. Takozh vіn stane in usefulness pіd hour vivchennya course “Marketing.”

I look at those who stop at the theory of marketing nabuvaku all the broader in virobnichy practical, propuno для for Maybutnah fahіvtsіv naiuzhivanіshu vocabulary tsіі science.

The glossary of key terms of the discipline “Marketing” is meant for a wide range of students, including students, postgraduates of the most important public schools, marketing specialists and organizers.

The meta vocabulary is to help the readers in a different way about marketing, without being ovolod by any means, you cannot succeed in marketing, a manager.

Tsey vocabulary takozh camp in usefulness pіd hour vivchennya course "Marketing".ZMIST


Litera "A"
Agent
Agent vigotovlyucha
Travel agent
Agent of promises
Agency for Marketing Services
Agregatsіya rinku
Adaptation to the market
Adaptation Comunication
Adapta
Agiotazh
Analiz business portfolio
Analiz competitors
Analiz spozhivcho ї tsinnosti
Attack
Atmosphere
Auction
Litera "B"
Bagatomarochny p_dkh_d
Bazhaniy collective
Bazhany Comrade
Base Danich about purchases
Basic Analysis
Balance
Business portfolio
Barzha Barterna
Bіrzha commodity
Bіrzha
Broker
Litera "In"
"Vazhki children"
Vali Vitrati
Currency control
Vartisny analiz
Vertical Marketing System (IUD)
Postmaster's vibe
Vibir of the Clan Rinki
Vibirka
Vibirna uvaga
Vibіrna spotmenna
Vibіrniy is drunk
Vimnist
Winery post_inny klієntam
Vinakhid
Vinah news
Viperedzhalі іndikatori
Vitrati marketer
Vidbіr ідей
Vidbіr tsіlovih segmentіv rinku
Wicked Meal
Internal Audit
Internal Marketing
Internal Service Zbutu
Vplivova person
Litera "G"
Generation Idea
Geodemography
Glibina nomenclature of goods_v (glibina commodity ї nomenclature)
"Glibina" market
Global Industrial Hall of Fame
Global organization
Global Farma
Global marketing
Horizontal marketing systems
Litera "D"
Double-sided marketing
Dev_z
Demarketing
Demographics
Diversifіkatsіya Bagatogaluzeva
Diversifikatsiya horizontal
Diversifіkatsіya dіyalnost_ lіzingih kompanіy
Diversifikatsiya export
Diversifіkatsіya conglomeratna
Diversifіkatsіya concentric
Diversifikatsiya lіkv_dnostі
Diversifikovіst
Distributor
Diferentsia products
Diferentsia product
Diferentsia tsinova
Differential Marketing
Diferentsiyuvannya ts_n
"Dinny cows"
Marketing marketing
Marketing Assistance
Dovgostrokovy plan
Dovzhina to commodity channel
Consignment agreement
Contract of Commerce
Contract posting
Dopomіzhnі materіali і poslugi
Marketing Promotion
Doslіzhennya polova
Doslіdzhennya popitu
Dose of causal links
Doslіdzhennya Rinkiv Zbutu
Doslіdzhenya rinku
Available Market
Accessibility
Dumka
Litera "E"
Ekonomichne medium
Ekonomichny analiz
Exclusive Rozpodil
Experiment
Export
Export viddil
Elasticity proponuvannya tsinami
Embargo
Etap vivedennya rinok
Stage Zanepadu
Etap zrіlostі
Etap zrostannya
Ethical motives
Litera "F, Z"
Zhittєviy cycle product (RCT)
Zagalniy Describe
Zadovolennya spozhivacha
Zoni engel
Close up
Acquisition Commitee
Zalik
Zalіk on stimulyuvnya zbutu
Stock preparation
Reserve reserve
Stock insurance
Stock of goods
Stockpile inventory
Stock up material
Stock up goods_v (goods stock)
Powered by propositions
Fill in
Zaplanovane zaparіvannya
Welfare
Zasobi masovoi Іinformatsії
Apex
Zbut Intensive
Zbut natsіleny
Zbut indirect
Zbut produktsі ї
Zbut direct
Zbut selective (vibration)
Zvichechna prodovіvlya
Zvichna Kupivnova behavior
Zvіt about results gospodarsko ї dіyalnostі (zvіt about supplies i zbitki, abo zvіt about nabotok)
"Zirka"
Reprinted purchase
Three Vitrati
Sign sign
Significance
Znizhka
Znizhka for products, which proc
Znizhka pay for gotivkoy
"Znyattya verkіv"
Call Audit
Call Service Zbutu
Zrіlіst (stabilization)
Zustrichna (kompensatsіyna) trade
Liter "І"
Деdea product
Іmіdzh marks
Іmіdzh goods
Іmіdzh goods (poslugi) p_dpriєmstva
Іnwayronmentalizm
Іndivіdualnyy marketing
Industry
Ініціатор
Innovative marketing
Інноваційний scenalse
Innovation process
Інновація
Іninterovanoe management of commodity goods
Integration Direct Marketing
Іntegravanі marketingі komunіkatsії
Intensive rozpod_l
Interactive Marketing
Internet
Informative advertising
Informatsіya vnutrіshnofofіrmovo ї zvitnostі
Infrastructure
Virobnica infrastructure
Infrastructure market
Litera "K"
Zbutu channel
Channel zero channel
Direct Marketing Channel
Channel rozpsesudzhenna
Rozpodilu channel (marketing channel)
Channel commodity dvorіvnevy
Canal neosobisto komunіkatsі ї
Channels of special connection
Kanali rozpodilu
Kanali Rozpodilu Indirect
Kanali Rozpodilu straight
Kanali Rozpodіlu product
Kapіtal trade marks
Captain Mine
Karti-schemii spriyatyattya
Quarterly Rinok
Quota
Kerovana vertical marketing system
Keruvannya for the contract
Keruvannya stocks
Keruvannya marketing
Keruvannya product
Keruvannya Situation
Keruvannya yakіstyu products
Kіlkіsne doslіdzhennya
Club warehouse abo club wholesalers
The key offices success
Team Trade
Combined marketing systems
Commerce
Komertsіynі intertektivnі service
Business partner
Kompanії with Organizatsі to commodity
Kompanіya, orіntovana on competitors,
Company, organized in the market,
Kompanіya, orієntovana on spogivacha,
Kompanіya, scho obslugovu є rinkova nіshu,
Companion-follower
Complex prouvannya
Complex procurement
Complex kiruvannya yakistyu
Comunication marketing
Competitive perevaga
Competitive Strategies
Competition is monopolistic
Competition nedoskonala
Competition netsinova
Competition is not it
Competition is oligopolistic
Competition
Competition "Primarna"
Competition is functional.
Competition, lottery and gra
Consumerism
Contact
Contact Audit
Marketing control
Conflict
Konflіkt vseredinі Rozpodіlu channel
Vertical conflice
Horizontal horizontal
Conflict Functions
Concentration Marketing
Concept of interior design
Concept of the product
Conception
Concepts of Intense Consumer Zusil
Marketing concept
Concept of socially-friendly marketing
Concepts product
Conjuncture rinku
Corinne comrades
Koristuvach
Corporate Leasing
Kramnitsya demonstration hall, trading for catalogs
Kramnitsya zі with lower prices
Kramnitsya tovary_v povyskdennogo popitu
Kriva dosvіdu
Circuit rozdrіbnoї torgivlі
Culture
Kupivelna behavior
Kuponi
Litera "L"
Leader rinku
Licensed brand
Litsenzuvannya
Litera "M"
Macro sequence
Macrostructure of the market
Mark
Brand of the virobnik (national mark)
Marketing
Marketing Vdnosin
Internal Marketing
Differentiation Marketing
Export Marketing
Marketing usvіdomlennyam svoєї mіsії
Marketing for types of goods and services (non-trade marketing)
Catalog marketing
Marketing Zavoyovnitsky
Marketing Intensive
Converse Marketing
Marketing Masovy
Marketing international
Marketing on the market
Marketing Science Tech
Marketing is not differentiated
One-way marketing
Passive Marketing
Marketing p_dtrimuvalny
Marketing pros
Marketing promises
Marketing protidyuchy
Marketing direct investment
Growth Marketing
Stimulant marketing
Marketing product differentiation
Marketing marketing
Marketing of marketing
Marketing tsinovy
Marketing, promotions for spozhivacha
Marketing Information System (MIS)
Marketing Mobility
Marketing loop
Marketing Revision
Marketing macro sequence
Marketing mix
Marketing medium
Marketing midfield
Marketing audit
Marketing complex
Marketing & Promotion
Marketing intermediaries
Marketing rozvіduvalі dan
Marketing plan
Marketing principle
Marketing program
Marketing tactic
Marketing Functions
Markuvannya Vantazh
Markuvannya vantazhiv (merchant for the contract)
Masova Іndustry
Masovy Marketing
Materi i komplektuvalnі virob
Matrix zrostannya / chastka market
Manager of the virobnitstva
Marketing Manager
Sales Manager
Advertising Manager
Zbutu Service Management
Meta advertising
Competitive parity method
Method of modeling the market
The method is counted in the index chinnik zbutu
Rozrahunku method in percent to total sale
The method of rozrahunku vіd govіvkih koshtіv
Method of “matching” plus surcharge "
International Distribution
Mіzhrinkova Segmentation
Mikromarketing
Microsecondation
Microstructure of the market
Mira readiness to buy goods
Fashion
Monopolistic competition
Litera "N"
Offensive advertising
Surcharge for klіkіst
Nasichennya assortment
Naukovo-technical medium
Nevddіlnist poslug
Nevpevnena kupivelna povіvіnka
Nedifferent marketing
Недовговічність послуг
Ambiguous position
Nepovnotsіnn tovar
Nepostiіnіst assertiveness
Non-trading bar'єri
New procurement
New rinkovi nish
Stock norm
Nosia ads
Litera "O"
Obmіn
Way of life
Look at the marketing plan
Single position
One hour service line nіsh
Oligopolistic competition
Operations
Description of the meeting
Opituvannya
Wholesalers in the service cycle
Wholesalers will bring back the service cycle
Wholesalers, scho to trade for a gothic rose hat і without delivery to the goods
Individuals
Individuals, ukvalyuyut solution
Sales specials
Design of the order
Otsіnyuvannya varіantіv
Otsіnyuvannya efektivnosti roboti postachnik
The characteristics of the product
Litera "P"
Public Relations
Parallel production of goods
"Parasolka Tsіn"
First Danes
Perepliva advertising
Preparing to contact
Pridryadne virobnitstvo
Pidhіd for rvnevnom trudom_kstkostі
Pyznavalny (cognitive) disonance
By product products
On top position
Povna tsinnist spzhivacha
Repeat data
Have a look
Podolannya rozbіzhnosti
Pozitsіonuvannya goods on the market
Positzy product
Inform Marketing
Buyer
Politichne medium
Drink agiotazhny
Drink bazany
The second drink
Drunk a lot
Drink Elastic
Fallow
Kintsevy
Drink nadmіrniy
Drink negative
Drunk nonelastic
Drink nezadovolnyy
Drink Square
Drink non-tonal (ipratsіonalny)
Drink irregular
Drink zero
Optimal (povny)
Drink ochivaniya
The first drink
Drink of food
Platom ame
Povotsivniy
Drink cool (get)
Drunk prikhovaniye
Drinked sporzhivachіv
Drink stimuluvalny
Drinks
Drink, sco
After last product
Posluga
The servants of the virobnic
Poslugi materіalі
Servies on the market
Poslugi s pіslyapalizno ї p_dtrimki product
Services
Posachechniki
Postіynі vitrati
Potentsiy rinok
Need
I send to Іinformatsі ї
Poshuk purchase
Poshuk postachnikіv
Poshukova Kupivelna povіvіnka
Poshukove doslіdzhenya
Presentation
Premii
Applicant for Leadership
Private brand (in the middle, dealer, shop on the brand)
Pridatnіst
Natural medium
Marketing marketing
Prognosis
Project rinkovo ​​strategії
Promotion
Penetrating rinok
Propaganda
Proposal sale, sold on offer for sale
Propositions about chastkov v_dkkoduvnya Vitrata
Process of purchase by the customer
Sales process
Spriyatyatya process
Direct investment
Direct marketing
Direct Marketing
Psychographic
Psychographic Segmentation
Litera "P"
Rational motives
Reaction to the purchase
Real marketing
Advertising
Ad-free advertising
Advertising in presi
Advertisement vnutrіshnofіrmova
Advertising for professionals
Advertising for the event
Advertisement Drucked
Advertising with rozshirennya zbutu
Advertising with the method of prestige of the company in the company
Advertisement zovnіshnonkorovna
Advertisement zovnіshnya
Advertising Institutions
Advertising informative
Advertising is cooperative
Advertizing on m_sts_ sale of goods
Advertising on transport
Advertising is indirect
Advertising reassault
Advertising pіdkrіplyuvalna
Advertising p_dtrimuvalna
Advertising is hostile
Advertising is prestigious, abo firmova
TV advertising
Advertising trading
Advertising, scoot
Advertisements
Remarketing
Referent
Referential group
Rinkova strategy
Rinkoviy follower
Rinky pretender t
Rynok
Rynok is active
Rynok Auction
Rynok vіdkritiy
Rynok vіlny і vіdkritiy
Rinok vnutrіshnіy
Secondary Rynok
Rinok is a side
Double Rink
Rynok stately set
Rinok dealers
Friendly Rynok
Rynok z pozadinіm popped
Rynok zakrity
Rynok view
Rinok invertny
Rynok іnzhinіringovyh servlu
Rynok mlyaviy
Rynok noncommercial organizations
Rinok subservient to auktsion
Buy market
Rynok middleland
Rinok Potential
Rynok salesman
Rynok real goods
Rynok Regional
Rinok with a good life
Rynok, scho service
Rivne commodity trade
Rychny plan
Rishennya pro kupivlya
Rozdrіbnі kramnitsі, scho trade for a gothic rose and without delivery
Rozdrіbnі torgovlennі pіdpri обmstva s obmezhenim service
Rozdrіbnі torgovlennі pіdpriєmstva to raise servicemen
Rozdrіbnі sales of self-service businesses
Rozpovsyuzhennya zrazkіv
Rozpovsyudzhennya goods in nezmіnnom viglyadі
Rose Center
Rosrahunok tsini for the method "straight Vitrati plus chaff"
Rosrahunok pricing on the principle of the bezzbitkovost
New product sales
Assortment
Brand promotion
Between the brand vikristannya
Between Rinku
Brand promotions
The role of the people
Litera "C"
Self-reliance
Market segment
Segment market
Segmentation marketing
Segment for geographic principle
Segment for demographic principle
Segment of the motives for the motives for the building of the kupіvlі abo vikristannya product
Segment for the sign of the stat
Segment-driven behavior principle
Segment of the pributkiv
Segmenting on the bottom of the wall
Segment on the pvdstavі vrahuvannya etapіv zhittvogo cycle
Segmentuvannya on p_dstavі shukanikh vig_d
Seasonal season
Selective retail
Seredovische zovnіshnє
Power up
System nadannya spozhivcho ї tsinnosti
System danikh one dzherela
Foldable kupivna behavior
"Dogs"
Social and etic marketing
Speculative position
Specialized Industry
Specialized Cramnica
Specials come in
Spіlna brand
Спільна підприємницька діяльність
Spіlne volodіnnya
Responsiveness
Respectfulness, hope
Healthy Rynok
Sponsored
Spiniattya
Stan kupivevo ї readiness
Standardization marketing complex
Statistical analysis
Status
Prototype
Style
Stimulating vlasnogo sales staff
Stimulation of zbutu
Stimulyuvannya zbutu in ms_syakh sale of goods
Stimulyuvannya spozhivachіv
Stimulyuvannya torgivlі
"Watchmen"
Strategic Group
Strategic element for business
Strategic plan
Strategie zaludennya spogivachiv
Strategy "notable for verkіv"
Corporate Brand Strategy
Brand Spectrum Strategy
Strategic strategy in the market
Strategiya proshtovhuvannya product
Strategies of trademarks of the company’s brands and dual brands
Strizhneva strategy
The structure of the service is Zbutu, organized on a special basis.
Subculture
Sukupna spzhivcha ts_nn_st
Ruccion's drunk
Sukupnі Vitograti
Supermarket
Suprovid Operatives
Sustainable Clasy
Litera "T"
Rate
Telemarketing direct vіdguku
Telephone marketing (telemarketing)
Territorial structure of service
Test concepts
Type of feature
Product
Alternative product
Goods penny
Commodity goods koristuvannya
Product from p_dkrіplennyam
Product for thought
Product IDEAL
Product korstuchasnogo koristuvannya
Item Clear
New item
Goods from real viconans
"Product Rynok"
Comrades vzaєmozamіnnі
Vicarious Tricks
Comrades
Comrades impulsive popitu
Tovari Obov'vyazkі
Specialty products
Passive goods
Comrades popekdennogo
Comrades Vibor
Prestige
Goods trival koristuvannya
Tovari wide vzhitka
Tovari, scho zdovolenyas
Commodity Nomenclature
Product Assortment
Commodity-organized structure of service zbutu
Commodity Hall
Commodity (marketing logistics)
Bidding (tenders) international
Bidding v_dkritі publіchni
Bidding close
Biddings unspoken
Torgivlya
Trading inside
Trade two way
Torgvlya Zovnіshnya
Torgvlya zustrіchna
Torgіvlya komertsіyna
Torg_vlya kompensatsіyna
Trade Consignment
Trade complex
Merchant
Wholesaler
Trading agent
Trading quotas
Tradition Channels Rozpodu
Tupikova industriya
Litera "U"
"Ubyvtsya" commodity categories
Pleas trade
Shopping is direct
The needs of trade and middle
Udovna clever
Univermag (Universally Merchant Mortgage)
Universam
Universam wide profile
Universale proponuvannya sale
Packaging
Packages for low price
Usv_domlennya consume
Uspіh komertsіyny
Discriminating Centers Installed
Establishment of the price of inscription in non vitratami delivery
Installed zonal ts_n
Set tsin vnnosno to the base point
Set tsin for stimulating zbutu
Installed price of the goods on delivery
Installed price on data
Installed price on product line
Installed price on obov'vyazke possession
Installed pricing on the best products and virobnitstva
Installed price in commodity assortment
Installed tsn, orіntovanyh on tsіnn_st
Established price for psychological psychology
Installed price on the basis of trading
Installed fob in m_tstsі hodzhenny goods
Litera "F"
Finances
Formula marketing
Formula direct expansion (FNR)
Fragmentary Industry
French vantage (FOB)
Free prikordonna stantsіya
Franko-stantsiya vіdpravlennya
Franco-mind
Franchise
Franchisee
Franchisee
Concrete marketing features
Functions of the Market
Functions znizhka (znizhka spheri_ torgіvlі)
Functions Spogivača
Litera "C"
On the market
Marketing marketing
Common Rinok
Price
FOB price
FOB-Airport Airport
FOB-ship price
FORA pricing
Price of "free"
Price «free car»
Price «ex-factory-postachal»
Price "French cordon"
Price «free transfer»
Price of forwards
Central etalonnі
Цінова еластичність
Ціноутворення на основі беззбитковості (забезпечення цільового прибутку)
Ціноутворення на основі рівня поточних цін
Ціноутворення на основі цінності товару
Літера "Ч,Ш,Я "
Частота повторення
Чиста конкуренція
Чиста монополія
Чистий прибуток
Чутка і чутки
Широта охоплення
Якісне дослідження
Якість
Якість товару
Ярмарок оптовий