This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Glossary of key terms of the discipline "Marketing" - Grebnov MG

Keyword terminology for marketing discipline /

C 48 Stake. M. G. Grebynov. - K .: KNEU, 2003. - 80 p.

ISBN 966–574–508–5

Zvazhayuchi on those scho theoria marketing for their own terminology increasingly zastosovuvitsya in the science and practice, in this vocabulary zbrano nayuivivіnuyu vocabulary marketing.

Vocabulary of key terms of insurance for a wide variety of students, before students, graduate students of economical and prosperous schools, practitioners of organizations and organizations. Takozh vin camp in vidnі pіd hour vivchennya course "Marketing".

I look at those who, for one hour at a time, are the theory of marketing nabuvak, which was all the broader in virobnichy practical, propuno for Maybutna fahіvtsіv naiuzhivanіshu vocabulary tsіі science.

The vocabulary of key terms in the discipline “Marketing” is meant for a wide range of students, including students, graduate students, marketing professionals, marketing agencies and organizations.

The meta vocabulary is to help the readers in a different way about marketing, without being ovolodically, you cannot succeed, marketer, manager.

Tsey vocabulary takozh camp in vidnі pіd hour vivchennya course "Marketing".ZMIST


Litera "A"
Agent
Agent vigotovuvucha
Travel agent
Agent of promises
Agency for Marketing Services
Agregatsіya rinku
Adaptation to the market
Adaptation Comunication
Adapta
Agiotazh
Analiz business portfolio
Analiz competitors
Analiz spogivcho ї tsinnosti
Attack
Atmosphere
Auction
Litera "B"
Bagatomarochny p_dkh_d
Bazhaniy collective
Bazhany Comrade
Base Danich about purchases
Basic analysis
Balance
Business portfolio
Barzha Barterna
Bіrzha commodity
Bіrzha
Broker
Litera "In"
"Vazhki children"
Vali Vitrati
Currency control
Vartisny analiz
Vertical Marketing System (IUD)
Postmaster's vibe
Vibir of the Clan Rinki
Vibirka
Vibirna uvaga
Vibirne spawn
Vibіrniy is drunk
Vimnist
Winery Post Climate
Vinakhid
Vinah news
Viperedzhalі іndikatori
Vitrati marketer
Vidbіr ідей
Vidbіr tsіlovih segmentіv rinku
Wicked Meal
Internal Audit
Internal Marketing
Internal Service Zbutu
Vplivova person
Litera "G"
Generation Idea
Geodemography
Glibina nomenclature of goods_v (glibina commodity ї nomenclature)
"Glibina" market
Global galuz promislostі
Global organization
Global Farma
Global marketing
Horizontal marketing systems
Litera "D"
Double-sided marketing
Dev_z
Demarketing
Demography
Diversifіkatsіya Bagatogaluzeva
Diversifіkatsіya horizontal
Diversifіkatsіya dіyalnost_ lіzingih kompanіy
Diversifikatsiya export
Diversifіkatsіya conglomeratna
Diversifіkatsіya concentric
Diversifikatsiya lіkv_dnostі
Diversifikovіst
Distributor
Diferentsia products
Diferentsia product
Diferentsia tsinova
Differential Marketing
Diferentsiyuvannya ts_n
"Dinny cows"
Marketing marketing
Marketing Assistance
Dovgostrokovy plan
Dovzhina to commodity channel
Consignment agreement
Contract of Commerce
Contract posting
Dopomіzhnі materіali і poslugi
Marketing Promotion
Doslіzhennya polova
Doslіdzhenya popitu
Dose of causal links
Doslіzhennya Rinkov Zbutu
Doslіzhennya rinku
Available Market
Accessibility
Dumka
Litera "E"
Ekonomichne medium
Ekonomichny analiz
Exclusive Rozpodil
Experiment
Export
Export viddil
Elasticity proponuvnya tsinami
Embargo
Stage Vivedennya Rynok
Stage Zanepadu
Etap zrіlostі
Stage of growth
Ethical motives
Litera "F, W"
Life cycle product (RCT)
Zagalniy opista
Zadovolennya Spogivača
Zoni engel
Close up
Acquisition Commitee
Zalik
Zalіki to stimulate zbutu
Stock preparation
Reserve reserve
Stock insurance
Stock of goods
Stockpile inventory
Stock up material
Stock up goods_v (goods stock)
It is filled with propositions
Write it down
Zaplanovane zastarіvannya
Custody
Zasobi masovoi Іinformatsії
Apex
Zbut Intensive
Zbut natsіleny
Zbut indirect
Zbut produktsії
Zbut direct
Zbut selective (vibration)
Zvichyna zakuvnaya zakupіvlya
Zvichna kupivelna behavior
Zvіt about results gospodarsko ї dіyalnostі (zvіt about supplies і zbitki, abo zvіt about nabotok)
"Zirka"
Replaced purchase
Three Vitrati
Sign firmovy
Significance
Znizhka
Znizhka for the product, which is pro
Znizhka pay for gotivkoy
"Znyattya verkіv"
Call Audit
Call Service Zbutu
Zrіlіst (Stablіzatsіya)
Zustrіchna (kompensatsіyna) trade
Liter "І"
Деdea product
Іmіdzh marks
Іmіdzh goods
Іmіd goods (poslugi) p_dpriєmstva
Іnwayronmentalizm
Іndivіdualnyy marketing
Industry
Ініціатор
Innovative marketing
INNOVATIVE POTENTIAL
Innovation process
Інновація
Іninterovana management commodity
Integration Direct Marketing
Іntegravanі marketingі komunіkatsії
Intensive retail
Interactive Marketing
Internet
Informative advertising
Informatsiya vnutrіshnofofіrmovo ї zvitnostі
Infrastructure
Virobnica infrastructure
Infrastructure market
Litera "K"
Zbutu channel
Channel zero channel
Direct Marketing Channel
Channel rozpsesudzhennya
Rozpodilu channel (marketing channel)
Channel commodity dvorіvnevy
Canal neosobisto komunіkatsії
Channels of the Special Committee
Kanali rozpodilu
Kanali Rozpodilu Indirect
Kanali Rozpodilu straight
Kanali rozpodіlu product
Kapіtal trade marks
Capitalene Mine
Karti-schemii spriyatyattya
Quarterly Rinok
Quota
Kerovana vertical marketing system
Keruvannya for the contract
Keruvannya stocks
Keruvannya marketing
Keruvannya product
Keruvannya Situation
Keruvannya yakіstyu products
Kіlkіsne doslіdzhennya
Club warehouse abo club wholesalers
The key offices success
Team Trade
Combined marketing systems
Commerce
Komertsіynі іnteraktivnі servisbi
Business partner
Kompanії from Organizatsі to commodity
Kompanіya, orіntovana on competitors,
Company, orintovana on rinok,
Kompanіya, orієntovana on spogivacha,
Kompanіya, scho obslugovuє Rinkova Nishu,
Companion-follower
Complex prouvannya
Complex procurement
Complex kiruvannya yakistyu
Comunication marketing
Competitive perevaga
Competitive Strategies
Competition is monopolistic
Competition nedoskonala
Competition netsinova
Competition is not it
Competition is oligopolistic
Competition
Competition "Primarna"
Competition is functional.
Competitions, lotteries and gras
Consumerism
Contact
Contact Audit
Marketing control
Conflict
Konflіkt vseredinі Rozpodіlu channel
Vertical conflice
Horizontal horizontal
Conflict Functions
Concentration Marketing
Concept of interior design
Concept of the product
Conception
Concepts of Intense Consumer Zusil
Marketing concept
Concept of socially-friendly marketing
Concepts product
Conjuncture rinku
Corinne comrade
Koristuvach
Corporate Leasing
Kramnitsya demonstration hall, trading for catalogs
Kramnitsya zі with lower prices
Kramnitsya goods to povyskdennogo
Kriva dosvіdu
Circuit rozdrіbnoї torgivlі
Culture
Kupivelna behavior
Kuponi
Litera "L"
Leader rinku
Licensed mark
Litsenzuvannya
Litera "M"
Macro sequence
Macrostructure of the market
Mark
Brand of a virobnik (national brand)
Marketing
Marketing Vdnosin
Internal Marketing
Differentiation Marketing
Export Marketing
Marketing usvіdomlennyam svoєї mіsії
Marketing for types of goods and services (non-trade marketing)
Catalog Marketing
Marketing Zavoyovnitsky
Marketing Intensive
Converse Marketing
Marketing Masovy
Marketing international
Marketing Rivne Rinkovi Nish
Marketing Science Tech
Marketing of non-differential marketing
One-way marketing
Passive Marketing
Marketing p_dtrimuvalny
Marketing pros
Marketing promisloviy
Marketing Protidyyuchy
Marketing direct investment
Growth Marketing
Stimulant marketing
Marketing product differentiation
Marketing marketing
Marketing Marketing
Marketing tsinovy
Marketing, promotions for spozhivacha
Marketing Information System (MIS)
Marketing industry mobility
Marketing loop
Marketing Revision
Marketing macro sequence
Marketing mix
Marketing medium
Marketing midfield
Marketing audit
Marketing complex
Marketing & Promotion
Marketing intermediaries
Marketing rozvіduvalі dan
Marketing plan
Marketing principle
Marketing program
Marketing tactic
Marketing Functions
Markuvannya Vantazh
Markuvannya vantazhiv (merchant for the contract)
Masova Іndustry
Masovy Marketing
Materi i komplektuvalnі virob
Matrix zrostannya / chastka market
Manager of the virobnitstva
Marketing Manager
Sales Manager
Advertising Manager
Zbutu Service Management
Meta advertising
Competitive parity method
Method of modeling the market
The method is counted in the index of the official zbutu
Rozrahunku method as a percentage to total sale
The method of rozrahunku vіd govіvkih koshht
Method of “matching” plus surcharge ”
International Distribution
Mіzhrinkova Segmentation
Mikromarketing
Microsecondation
Microstructure of the market
Mi readiness to buy goods
Fashion
Monopolistic competition
Litera "N"
Offensive advertising
Surcharge for klіkіst
Nasichvennya assortment
Naukovo-technical medium
Nevddіlnist poslug
Nevpevnen kupivnna behavior
Nedifferenciya marketing
Inadequate Poslug
Ambiguous position
Nepovnotsіnn tovar
Nepostiіnіst assertiveness
Non-tariff trading bar'єri
New procurement
New rinkovi nish
Stock norm
Nosia ads
Litera "About"
Obmіn
Way of life
Look at the marketing plan
Single position
One hour service line nіsh
Oligopolistic competition
Operations
Description doslіdzhenya
Opituvannya
Wholesalers are sharing a service loop
Wholesalers to bring back the service cycle
Wholesalers, scho to trade for a gothic rose hat і without the delivery of goods
Individuals
Individuals, ukvalyuyut solution
Sales specials
Design of the order
Otsіnyuvannya varіantіv
Otsіnyuvnya efektivnosti roboti postachnik
The characteristics of the product
Litera "P"
Public Relations
Parallel production of goods
"Parasol tsin"
First Danes
Perepliva advertising
Preparing to contact
Підрядне виробництво
Pidhіd for rvnem trudom_kstkostі
Pyznavalny (cognitive) disonance
By product products
Overhead position
Povna tsinnist spzivacha
Repeat data
Have a look
Podolannya rozbіzhnosti
Pozitsіonuvannya goods on the market
Positzyya product
Inform Marketing
Buyer
Politichne medium
Drink agiotazhny
Drink bazhaniy
The second drink
Is drunk by goladsky
Drink Elastic
Fallow
Kintsevy
Drink nadmіrniy
Drink negative
Drunk nonelastic
Drunk nezavoleniy
Drink Square
Drink non-ethnic (ipratsіonalny)
Drink irregular
Drink zero
Optimal (povny)
Drink ochivuvaniya
The first drink
Drink food
Platommpodny drink
Povotsivniy
Drink cool (get)
Drunk prikhovaniye
Drinked sporzhivachіv
Drink stimuluvalny
Drinks
Drink, sco
After last product
Posluga
The servants of the virobnic
Poslugi materіalі
Servicing on the spot market
Poslugi s pіslyapalizno ї p_dtrimki product
Services
Posachechniki
Postіynі vitrati
Potentsiy rinok
Need
I send to informatsі ї
Poshuk purchase
Poshuk postachnikіv
Poshukova kupivelna povіvіnka
Poshukove doslіdzhenya
Presentation
Premii
Applicant for Leadership
Private brand (in the middle, dealer, shop on the brand)
Pridatnіst
Natural medium
Marketing marketing
Prognosis
Project rinkovo ​​strategії
Promotion
Penetrating rinok
Propaganda
Proposal sale, covered on a certificate
Propositions about chastkovye v_dshkoduvnya Vitrata
Process of purchase by the customer
Sales process
Spriyatyatya process
Direct investment
Direct marketing
Direct Marketing
Psychographic
Psychographic Segmentation
Litera "P"
Rational motives
Reaction to the purchase
Real marketing
Advertising
Ad-free advertising
Advertising in presi
Advertisement vnutrіshnofіrmova
Advertising for professionals
Advertising for the event
Advertising Druck
Advertising with rozshirennya zbutu
Advertising with a method for the prestige of the company in the company
Advertisement zovnіshnonkorovna
Advertisement zovnіshnya
Advertising Institutions
Advertising informative
Advertising is cooperative
Advertise on msіtsі sale of goods
Advertising on transport
Advertising is indirect
Advertising reassault
Advertising pіdkrіplyuvalna
Advertising p_dtrimuvalna
Advertising is hostile
Advertising is prestigious, abo firmova
TV advertising
Advertising trading
Advertising, scoot
Advertisements
Remarketing
Referent
Referential Group
Rinkova strategy
Rinkoviy follower
Rinky pretender t
Rynok
Rynok is active
Rynok Auction
Rynok vіdkritiy
Rynok vіlny і vіdkritiy
Rinok vnutrіshnіy
Secondary Rynok
Rinok is a double-sided
Double Rink
Rynok stately set
Rinok dealers
Friendly Rynok
Rynok z pozadnіm popped
Rynok zakrity
Rynok view
Rinok invertny
Rynok іnzhinіringovyh servlu
Rynok mlyaviy
Rynok noncommercial organizations
Rinok Sub-branch Aukcion
Buy market
Rinok in the middle
Rinok Potential
Rynok salesman
Rynok real goods
Rynok Regional
Rinok with a healthy
Rynok, scho service
Rivne commodity trade
Num
Rishennya about buying
Rozdrіbnі kramnitsі, scho trade for a gothic rose and without delivery
Rozdrіbnі torgovlennі pіdpriєmstva s obmezhenim obluguhovuannyam
Rozdrіbnі torgovlennі pіdpriєmstva to bring to the service staff
Rozdrіbnі sales of self-service businesses
Rozpovsyuzhennya zrazkіv
Rozpovsyuzhennya goods in nezmіnnom viglyadі
Rose Center
Rosrahunok tsini for the method "straight vitrati plus chaff"
Rosrahunok pricing on the principle of the bezzbitkovost
New items
Assortment
Brand Promotion
Between brands vikristannya
Between Rinku
Retail brand
The role of the people
Litera "C"
Self-empowerment
Market segment
Segment market
Segmentation marketing
Segment for geographic principle
Segment for demographic principle
Segment for motifs for building a couple of goods
Segment for the sign of the article
Segment-wise principle
Segment for the pributkiv
Segmenting on the bottom of the wall
Segment on the pvdstavі vrahuvannya etapіv zhittvogo cycle
Segmentuvannya on p_dstavі shukanih wig_d
Seasonal season
Selective retail
Seredovische zovnіshnє
Power up
System nadannya spzhivcho ї tsinnosti
System danikh one dzherela
Foldable Kupivna behavior
"Dogs"
Social and etic marketing
Speculative position
Specialized Industry
Specialized Cramnica
Specials come in
Spіlna brand
Спільна підприємницька діяльність
Spіlne volodya
Responsiveness
Respectfulness of hope
Healthy Rynok
Sponsored
Spiniattya
Camp kupiveno ї readiness
Standardization marketing complex
Statistical analysis
Status
Prototype
Style
Stimulating vlasnogo sales staff
Stimulation zbutu
Stimulyuvannya zbutu in ms_syakh sale of goods
Stimulyuvannya spozhivachіv
Stimulyuvannya torgivlі
"Watchmen"
Strategic Group
Strategic element bіznesu
Strategic plan
Strategie zaludennya spogivachiv
Strategy "notable for verkіv"
Corporate Brand Strategy
Brand Spectrum Strategy
Strategic strategy in the market
Strategiya proshtovhuvannya product
Strategies of trademarks of the company’s brands and dual brands
Strizhneva strategy
Zbutu service structure, sponsored by
Subculture
Sukupna spzhivcha ts_nn_st
Suckling rinkovy drunk
Sukupnі Vitograti
Supermarket
Suprovid Operatives
Sustainable Clasy
Litera "T"
Rate
Telemarketing direct vіdguku
Telephone marketing (telemarketing)
Territorial structure of service
Test concepts
Type of feature
Product
Alternative product
Goods penny
Commodity goods koristuvannya
Product from p_dkrіplennyam
Product for thought
Product IDEAL
Product korstouchasnogo
Item Clear
New item
Goods from real viconans
"Product Rynok"
Comrades vzaimozamіnnnі
Tips
Comrades
Comrades impulsive popitu
Tovari Obov'vyazkі
Tips special
Passive goods
Comrades popekdennogo
Comrades Vibor
Prestige
Goods trival koristuvannya
Tovari wide vzhitka
Tovari, scho zdavolenyas
Commodity Nomenclature
Product Assortment
Commodity-organized structure of service zbutu
Commodity Hall
Commodity (marketing logistics)
Bidding (tenders) international
Bidding v_dkritі publіchni
Bidding close
Bidding publicly
Torgivlya
Trading inside
Trade two way
Torgvlya Zovnіshnya
Torg_vlya zustrіchna
Torgіvlya komertsіyna
Trade Compensation
Trade Consignment
Trade complex
Merchant
Wholesaler
Trading agent
Trading quotes
Tradition Channels Rozpodu
Tupikova industriya
Litera "U"
"Ubyvtsya" commodity categories
Pleas trade
Shopping is direct
The needs of trade and middle
Udovna clever
Univermag (Universally Trading Mortgage)
Universam
Universam wide professional
Universale proponuvannya sale
Packaging
Packages for low price
Usv_domlennya consumer
Uspіh komertsіyny
Discriminating Centers Installed
Establishment of the price of inscription in non vitrata delivery
Installed zonal ts_n
Set tsin vnnosno to the base point
Set tsin for stimulating zbutu
Installed price of the goods on delivery
Installed tsin on datatkovі comrade
Installed price on product line
Installed price on obov'vyazke possession
Installed pricing on the best products and virobnitstva
Installed pricing between commodity assortment
Installed tsn, orіntovanyh on tsіnn_st
Installed price for psychologic purchase.
Installed price on the basis of trading
Installed fob in m_tstsі hodzhenny goods
Litera "F"
Finances
Formula marketing
Formula direct expansion (FNR)
Fragmentary Industry
Free Vantage (FOB)
Free prikordonna stantsіya
Franko-stantsiya vіdpravlennya
Franco-mind
Franchise
Franchisee
Franchisee
Functions of marketing specific
Functions of the Market
Functions znizhka (znizhka spheri_ torgіvlі)
Functions Spogivača
Litera "C"
On the market
Marketing marketing
Common Rinok
Price
FOB price
FOB-Airport Airport
FOB-ship price
FORA price
Price of "free"
Price «free car»
Pricing "ex-factory-postachnik"
Price "French Cordon"
Price «free transfer»
Price of forwards
Online shops
Cinova Elasticity
Ціноутворення на основі беззбитковості (забезпечення цільового прибутку)
Ціноутворення на основі рівня поточних цін
Ціноутворення на основі цінності товару
Літера "Ч,Ш,Я "
Частота повторення
Чиста конкуренція
Чиста монополія
Чистий прибуток
Чутка і чутки
Широта охоплення
Якісне дослідження
Якість
Якість товару
Ярмарок оптовий