This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Managing human resources - Krasnoshapka V.V.

VVKRASNOSHAPKA

MANAGEMENT OF LYUSUM RESOURCES

THE LEČTSIA COURSE

For spetsial'nostі "Admіnistrativny management"

In the navchalnomu posobniku vidobrazheni methodological principles of management of human resources, tasks, personnel management, planning, organisatsiyu hiring staff, and such yoga rozvitok ta otsinka result in diyalnost.ZMIST