This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Plan of accounting in the accounting area

PLAN OF RAHUNKIV BKHGALTERSKOGO OBLIKU active, kapitalu, zobov'yazan i gospodarkikh operatsіy pіdpriemstv i iz organizatsiy

Інструкція про застосування The plan for the development of accounting, information, capitalization, zobov'yazan і gospodarkikh operatsіy pіdpriimstv і organizatsiyZMIST


PLAN OF RAHUNKIV BKHGALTERSKOGO OBLIKU active, kapitalu, zobov'yazan i gospodarkikh operatsіy pіdpriemstv i iz organizatsiy
Інструкція про застосування The plan for the development of accounting, information, capitalization, zobov'yazan і gospodarkikh operatsіy pіdpriimstv і organizatsiy
I. Obligatory position
Class 1. Non-reversible activation
Рахунок 10 "Основные засоби"
Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи"
Рахунок 12 "Нематеріальні активи"
Рахунок 13 "Знос необоротних активів"
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції"
Рахунок 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
Рахунок 17 "Відстрочені податкові активи"
Рахунок 18 "Інші необоротні activates"
Рахунок 19 "Негативний гудвіл"
Class 2. Stock
Рахунок 20 "Виробничі запаси"
Рахунок 21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
Рахунок 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"
Рахунок 23 "Виробництво"
Рахунок 24 "Брак у виробництві"
Рахунок 25 "Напівфабрикати"
Рахунок 26 "Готова продукція"
Рахунок 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва"
Рахунок 28 "Товари"
Клас 3. Кошти, розрахньки та інші activator
Рахунок 30 "Casa"
Рахунок 31 "Рахунки в банкиках"
Рахунок 33 "Інші кошти"
Рахунок 34 "Короткострокові высселі"
Рахунок 35 "Поточні фінансові інвестиції"
Рахунок 36 "Розрахунки з закупцями та замовниками"
Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами"
Рахунок 38 "Резерв сумнівних боргів"
Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"
Class 4. Vlasny kapital that zabezpechennia zobov'jan
Рахунок 40 "Statutny kapital"
Рахунок 41 "Пайовий капітал"
Рахунок 42 "Додатковий капітал"
Рахунок 43 "Репвний капітал"
Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
Рахунок 45 "Вилучений капітал"
Рахунок 46 "Неплачений капітал"
Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платеів"
Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
Рахунок 49 "Страхові резер"
Клас 5. Довгострокові збов'язання
Рахунок 50 "Довгострокові позики"
Рахунок 51 "Довгострокові векселі видані"
Рахунок 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
Рахунок 53 "Довгострокові збов'язання з оренди"
Рахунок 54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
Рахунок 55 "Інші довгострокові зобов'язання"
Клас 6. Поточні зобов'язання
Рахунок 60 "Короткострокові позики"
Рахунок 61 "It is exact заборгованість for довгострострокими of strangers'
Рахунок 62 "Короткострокові векселі видані"
Рахунок 63 "Розрахунки з почальниками та підрядниками"
Рахунок 64 "Розрахунки за податки и платеми"
Рахунок 65 "Розрахунки за страхуванням"
Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"
Рахунок 67 "Розрахунки з учасниками"
Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями"
Рахунок 69 "Доходи майбутніх періодів"
Клас 7. Доходи і результати діяльності
Рахунок 70 "Доходи від реалізації"
Рахунок 71 "Інший операційний дохід"
Рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі"
Рахунок 73 "Інші фінансові доходи"
Рахунок 74 "Інші доходи"
Рахунок 75 "Nadzvichainі доди"
Рахунок 76 "Страхові платеі"
Рахунок 79 "Фінансові результати"
Class 8. Vitraty for elements
Рахунок 80 "Матеріальні витрати"
Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"
Рахунок 83 "Амортизація"
Рахунок 84 "Інші операційні витрати"
Рахунок 85 "Інші затрати"
Клас 9. Витрати діяльності
Рахунок 90 "Собівартість реалізації"
Рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"
Рахунок 92 "Адміністративні витрати"
Рахунок 93 "Витрати на збут"
Рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності"
Рахунок 95 "Фінансові витрати"
Рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі"
Рахунок 97 "Інші витрати"
Рахунок 98 "Притки на прибуток"
Rahunok 99 "Nadzvichaini vitrati"
Class 0. Pose-balance rahunki
Рахунок 01 "Орендовані необоротні activates"
Рахунок 02 "Активи на відповідальному зберіганні"
Рахунок 03 "Контрактні зобов'язання"
Рахунок 04 "Непередбачені активий й зобов'язання"
Рахунок 05 "Гарантії та забезпечення надані"
Рахунок 06 "Гарантії та забезпечення отримані"
Рахунок 07 "Списані активи"
Рахунок 08 "Бланки суворого обліку"