This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Товарна інноваційна політика - Кардаш В. Я., Павленко І. А.

Кардаш В. Я., Павленко І. А., Шафалюк О. К.

К 21 Товарна інноваційна політика: Підручник. — К.: кнеу, 2002. — 266 с.

ISBN 966–574–402–Х

У підручнику розглянуто головні методичні положення товарної інноваційної політики, показано необхідність та ефективність широкого застосування результатів наукових досліджень, технологічно гнучких виробництв, систем автоматизованого проектування, засобів сучасного маркетингу, нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товару.

Для студентів та аспірантів, що спеціалізуються в галузі маркетингу, а також менеджерів-практиків, створювачів продуктових і технологічних інновацій.

ББК 65.290-2ЗМІСТ


ВСТУП
Розділ 1. ТОВАР ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ
1.1. Визначення та класифікаційні ознаки товарів і послуг
1.2. Маркетингове розуміння товару
1.3. Головні ринкові характеристики товару
Розділ 2 УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ АСОРТИМЕНТОМ
2.1. Товарний асортимент і його показники
2.2. Формування товарного асортименту
2.3. Товарна політика підприємства
Розділ 3 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ І МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ
3.1. Основні поняття та визначення якості товарів і послуг
3.2. Показники якості продукції
3.3. Економічний зміст визначення рівня якості продукції
Розділ 4 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
4.1. Розвиток принципів системного, комплексного управління якістю
4.2. Вимоги міжнародних стандартів до окремих етапів і процесів створення якісної продукції
4.2.1. Маркетингове забезпечення
4.2.2. Якість створення продукту
4.2.3. Якість управління матеріально-технічними ресурсами
Розділ 5 ОЦІНЮВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ ПЕРСПЕКТИВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ
5.1. Зміст та мета маркетингової продуктової та технологічної інновації
5.2. Критерії оцінювання ринкових перспектив інноваційного продукту
5.3. Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності фірми
Розділ 6 ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СТВОРЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ
6.1. Основні завдання планування продукту
6.2. Загальні поняття та класифікаційні ознаки нового товару
6.3. Інформаційне та нормативно-правове забезпечення створення наукомісткої та високотехнологічної продукції
6.4. Етапи планування нового продукту
Розділ 7 СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ГЕНЕРУВАННЯ ІДЕЙ
7.1. Основні принципи та етапи творчої діяльності зі створення нового продукту
7.2. Методи прогностики
7.3. Логічні методи
7.4. Системи автоматизованого проектування продукції
Розділ 8 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ
8.1. Значення функціонально-вартісного аналізу в маркетинговій діяльності
8.2. Основні принципи та етапи функціонально-вартісного аналізу
8.3. Форми і процедури функціонально-вартісного аналізу
Розділ 9 ДИЗАЙН НОВОГО ТОВАРУ
9.1. Роль технічної естетики та ергономіки в підвищенні конкурентоспроможності нового товару
9.2. Дизайн, його об’єкти та програми
9.3. Ергономічні вимоги до товару
Література