Postal codes of Ukraine - Poltava - Globin district

Misto Іndex
Babichivka 39073
Borisi 39046
Brovarki 39026
Bugayivka 39023
Great Krinky 39032
Vesela Dolina 39033
Globin 39,000
Gorby 39024
Gradyzk 39070
Grinky 39022
Zhovtnev 39081
Beetles 39025
To the customs 39035
Earthquakes 39013
Zuban 39010
Ivanowa Selische 39012
Cahamil 39043
Kiriyakivka 39027
Kup'євате 39034
Lamane 39063
Lipov 39021
Malinivka 39016
Manzheliya 39062
Мозоліївка 39042
Novomoskovsk 39008
Oboznivka 39052
Oprishki 39044
Petrivka 39030
Cakes 39045
Pogrebi 39075
Pronozivka 39040
Puzikove 39051
Pustovyytov 39050
Radalivka 39014
Romanivka 39011
Rublyovka 39053
Svyatilivka 39020
Sirotics 39061
Ustimivka 39074
Fedorivka 39031
Frunzivka 39060
Shepelivka 39007
Shushvalivka 39041
Яроші 39047