Postal codes of Ukraine - Poltava - mashevsky region

Misto Іndex
Abramtivka 39441
Андріївка 39442
Basil 39420
Grigorivka 39422
Dmitrivka 39440
Konovalivka 39452
Koshmanivka 39411
Kustolovo-Suhodilka 39433
Mala Nehvorscha 39451
Mashivka 39400
Mihailovka 39443
Noviy Taghlik 39432
Pavlivka 39450
Rysjacke 39453
Sakhnivshchyna 39421
Selyeschina 39430
Staritskivka 39410