Zip codes of Ukraine - Poltava - chernuhinsky area

Misto Іndeks
Bіlousіvka 37110
Bogodarіvka 37111
Bondarі 37104
diamonds 37121
Voronko 37140
Galyavov 37132
Gіltsі 37112
Mound 37144
Zagrebellya 37143
Kіzlіvka 37130
Kovalі 37131
Kurіnka 37124
hair grass 37122
Melech 37142
Mokіїvka 37120
Pіznyaki 37141
Pіski-Udayskі 37123
Postavy-Flour 37133
Suhonosіvka 37134
Harsiki 37103
Heylіvschina 37113
Chornuhi 37100