Zip codes of Ukraine - Poltava - Shishatskiy area

Misto Іndeks
Baranіvka 38021
Buhuni 38031
Velyka Buzova 38041
Great Perevіz 38020
Voskobіyniki 38012
Gogolev 38040
Zhorzhіvka 38022
Kovalіvka 38010
Koverdina Beam 38014
Kuybisheva 38011
Mala Buzova 38042
Mikhailik 38013
Prishib 38023
Sagaidak 38033
Tishchenko 38043
Marina Fedunkiv 38032
Hvoschove 38005
Chernishіvka 38006
Shishaki 38000
Yaresko 38030
Yaresko 1 38034