This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Інвестування - Пересада А.А.

Додаток 6

______________________________________

найменування будови

Кошторис у сумі __________________ тис. грн. Кошторис у сумі ___________________ тис. грн.

погоджений затверджений

Підрядник ______________________________ Замовник _________________________________

(посада, підпис) (посада, підпис)

«____» _______________ 20___ р. «____» ________________ 20___ р.

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС №____________

на будівництво _______________________________

найменування об’єкта

Базисна кошторисна вартість ________________________ тис. грн.

Нормативна трудомісткість _________________________ люд.-год.

Кошторисна заробітна плата _________________________ тис. грн.

Розрахунковий показник одиничної вартості __________________

№ п/п

Номери кошторисів і розрахунків

Найменування робіт і витрат

Базисна кошторисна вартість, тис. грн.

Нормативна трудомісткість, тис. люд.-год.

Кошторисна заробітна плата, тис. грн.

Показники одиничної вартості

будівель-них робіт

монтаж-них робіт

обладнання, меблів, інвентарю

Інші витрати

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний інженер проекту _________________________________________

(підпис)

Начальник ______________________ відділу__________________________

найменування (підпис)

Склав ________________________________________

(посада, підпис)

Перевірив ____________________________________

(посада, підпис)