Zvіtnіst budgetary SET - Tkachenko І.T.

Dovіdka about skorochennya normativіv to place the utrimannya

table 4.31

DOVІDKA PRO SKOROCHENNYA NORMATIVІV UTRIMANNYA ON SET

for pitched on ___________ 200__r.

Set Krymska ekonomіchny іnstitut KNEU

Hosting Project is the code programnoї klasifіkatsії 220

Potochnі vidatki for yakimi held skorochennya

Zatverdzheno vidatkіv on Year

Planovі pokazniki vidatkіvz urahuvannyam skorochennyanormativіv on Year

Faktichnі vidatki per Year

UZS, USD

%

UZS, USD

%

UZS, USD

Payment for transport poslug that utrimannya tran-Sportna zasobіv

Vidatki on vіdryadzhennya

Vidatki on the reports of The (predstavnitskі) come in

Hotel zv'yazku

Spozhivannya energonosіїv

37

100

37

Spozhivannya Vod

8

100

8

Usogo

Kerіvnik

HEAD accountant

"___" _____________________ 200__ p.

Stamp


table 4.32

Dovіdka about pererahuvannya koshtіv on vikonannya program

for zvіtny Year

establish

Hosting Project code that vіdomchoї klasifіkatsії vidatkіv

Hosting Project rozporyadnika budgetary koshtіv - vikonavtsya prog

ICC

Suma pererahovanih asignuvan

code prog

Kerіvnik

HEAD accountant

"___" _____________________ 200__ p.

Stamp


table 4.33

DOVІDKA

To 4000 KEK "Z KREDITUVANNYA VIRAHUVANNYAM maturity"

for pitched on ________________________ 200 ___ p.

Krymska ekonomіchny іnstitut KNEU

(Code that place the byudzhetnoї Hosting Project, organіzatsії)

(Naymenuvannya Mista, area, oblastі)

Hosting Project code that vіdomchoї klasifіkatsії vidatkіv head rozporyadnika koshtіv 220

Hosting Project code that programnoї klasifіkatsії vidatkіv sovereign budget 2201160

Hosting Project code that timchasovoї klasifіkatsії vidatkіv mіstsevih byudzhetіv

Pokazniki

KEK

Plan zvіtny perіod

Vikonano

zagalny Fund

spetsіalny Fund

at once

zagalny Fund

spetsіalny Fund

at once

Kredituvannya s virahuvannyam

paying off

4000

Nadannya vnutrіshnіh kreditіv s virahuvannyam repayment

4100

Nadannya vnutrіshnіh kreditіv

4110

Nadannya kreditіv sovereign bodies upravlіnnya іnshih rіvnіv

4111

Nadannya kreditіv pіdpriєmstvam, establish organіzatsіyam

4112

Nadannya іnshih vnutrіshnіh kreditіv

4113

Povernennya vnutrіshnіh kreditіv

4120

Povernennya kreditіv authorities sovereign upravlіnnya іnshih rіvnіv

4121

Povernennya kreditіv pіdpriєmstvami, establish organіzatsіyami

4122

Povernennya іnshih vnutrіshnіh kreditіv

4123

Nadannya zovnіshnіh kreditіv s virahuvannyam repayment

4200

Nadannya zovnіshnіh kreditіv

4210

Povernennya zovnіshnіh kreditіv

4220

Kerіvnik

HEAD accountant

"___" _____________________ 200__ p.

Stamp

Column 7, 12, 13, 14, 15 that are not zapovnyuyutsya.

In grafі 8 "Zareєstrovanі byudzhetnі fіnansovі zobov'yazannya in inline rotsі" vіdobrazhayutsya sumi fіnansovih zobov'yazan, zareєstrovanі in Sovereign Treasury of Ukraine authorities in furrows koshtorisnih priznachen.

In grafі 9 "Proplachenі zobov'yazannya in zvіtnomu perіodі" vіdobrazhayutsya sumi proplachennyh zobov'yazan for zvіtny Year.

In grafі 10 "Fіnansovі zobov'yazannya on kіnets zvіtnogo perіodu - vsogo" vіdobrazhayutsya sumi fіnansovih zobov'yazan, SSMSC zareєstrovanі protyagom zvіtnogo rock in Sovereign Treasury of Ukraine that zalishilisya neproplachenimi to date zvіtnu bodies.

In grafі 11 "Fіnansovі zobov'yazannya on kіnets zvіtnogo perіodu, s them: byudzhetnі stream rock" іz zagalnoї sumi sumi fіnansovih zobov'yazan vіdobrazhayutsya budgetary zobov'yazan, SSMSC zalishilis neproplachenimi on kіnets zvіtnogo rock.

Form number 8 d "Zvіt about fіnansovі zobov'yazannya budgetary Setup" is the number of 8 m "Zvіt about fіnansovі zobov'yazannya budgetary Setup" skladayutsya establish SSMSC obslugovuyutsya in Sovereign Treasury of Ukraine authorities.

Zvedenі zvіti forms for number 8 d is the number of 8 m skladayutsya vsіma codes programnoї klasifіkatsії vidatkіv Sovereign budget that timchasovoї klasifіkatsії vidatkіv mіstsevih byudzhetіv.