Економічний аналіз - Болюх М. А., Бурчевський В.З.

2.2. Історія і prospect of development of economical analisis

Economical analisis yak science was formulated on the back of the XX table.

Rozvitok kapіtalіzmu in Rosіyskіy іmperії, utvorennya great Promyslova of companies, shirokoї Sistemi bankіv i Credit SET, kooperativnoї Sistemi gospodaryuvannya poklikat to Zhittya qiu samostіynu Galuzo knowledge zavdannyam yakoї guilty Bulo Why vivchennya dіyalnostі Gospodarstwa, viyavlennya rezervіv virobnitstva, obґruntuvannya upravlіnskih rіshen.

In the established economical analysis, a great role is played in the Ukrainian students, especially M.I. Tugan-Baranovsky.

Історію розвитку економічного аналізу мона умов поділити на такі періоди:

  1. Before the Revolution of 1917;
  2. Післяреволюційний період;
  3. Period transition to zinc-coated ads.

Before revolyutsії analіz gospodarskoї dіyalnostі privatnokapіtalіstichnih of companies i їh monopoly ob'єdnan polyagav perevazhno in analіzі balance in otsіnyuvannі articles pasiv asset i. Ala balansi not zavzhdi correctly vidobrazhali camp of rights. Znachny rozvitok cooperative forms diyalostі zumovlyuvav neobhіdnіst analizu roboti pіdpriemstv, zasnovanih na kooperativnnі vlasnostі. Basically, respect in the process of analizu zvertalas on fіnansovі result gospodarskoї діяльності.

ALE spetsialnogo lititeruli, ідиної схеми оргаізації економічного аналізу не інунувало. Buli korotkі інструкції комерційних банків щодо перевірки кредиспроможності клієнтури.

Після 1917 року стались різкі зміни в політиці, економіці, управлінськие structures, в оргаізації обліку і контроль. Poslіdovno, vіdpovіdno to rіznih etapіv rozvitku sotsіalіstichnoї Economy, rozvivavsya ekonomіchny analіz scho vіdpovіdav require teamwork-admіnіstrativnoї system.

Vazhlive mists in the 20-ti rock was littered with cooperative organizations - co-existing and credit cooperatives. Досвід роботи циц оргаізацій узагальнювавсь й аналізувався. At the end of the day, active analisys of analgesic dysplasticity and orgasmic co-operative societies were actively engaged.

The course on the development of the territory, viznachiv neobhіdnіst інтенсифікації економічного аналізу в промисловості.

Nagalnim zavdannyam was znizhennya sobіvartostі Promyslova virobіv, dotrimannya vimog gospodarskogo rozrahunku, ekonomії regime, fіnansovo-kreditnoї distsiplіni.

Analiz u tsei period was formulated as a self-discipline in the programmatic economy bookmarks.

In front of the rock, economical analisys nabuv dosit wide rozvitku. Він having coped suttievy positive vplyiv on ekonomiku kraїni.

Особливий історичний період - роки Великої Вітчизняної війни. Perebazuvannya promyslovy pіdpriєmstv sіkdnі regeoni kraїni, sprymyvannya vibrobitvva on zabezpechennia consumption front boule call folding and important.

Vnesok stronger in the right zagalnu Zroby i pratsіvniki ekonomіchnoї service and peredovsіm Ti s them, hto CCB bezposeredno pov'yazany oblіkom h, i analіzom controlled robots of companies.

For the wits of the economic hour, the economical analisys nabuv especial znachennya, oskilki spiviv zrostannyu vipusku vysokoyakisnoї produkcii z naimenshimi vitratami.

In rocky vinyi boulo is seen as low as possible in the region of the region and in the vicinity of the dyadostnost.

Перехід до мирного будівництва після закінчення війни becoming a new stage in the development of economical analisis.

Necessarily, the boll otsyniti kolosalnі materialovnye zbitki, sprichineni to the people's government vainnoju. It is necessary to write off the magnificence of the main material goods and material values, zwynowanie and rozkradeni ocupantami pid hour vinyi. On Location Pershe stand power analіzu virobnitstva i rozroblyaєtsya vіdpovіdna poslіdovnіst vivchennya vsієї dіyalnostі pіdpriєmstva. Як джерела аналізу залучаються дані не тільки балансу, а й бухгалтерської та статистичної звітності, а також дані обліку і планування.

Nabuvae osoblivogo znachennya analiz diyalnosti okremih galuzey people's government, vivchaєtsya robot gosprozraukovikih pіdpriemstv і їхніх підрозділів, расробляються methodology analizu zvedenih zvіtіv.

Widely publikuyutsya monografii, pidrugniki, rіznі posіbniki, zhurnalnі statti, priisvyacheni ekonomichnomu analizu.

Methodist methodology and methodology of economical analysis in Ukraine for the first time was written down as a glimpse of the tantalizing efforts of the centralized union of the Radyansky Union. Slid vidznachiti tu set, scho radianskimi vkotami bulo tranoreniyu teoriiu ekonomichnogo analiza, the methodology analiza behind the economy eco-economy for the past, the de-self rate of economical analgesics did not work. The short course of studies is aimed at the development of an economical analisis in the form of a theory of economical analysis of M.I. Bakanova and AD Sheremeta, yakі vysnachilsya, krim tsyogo, rozrobkoju techniques of analisis in torghivlti of the complex ekonomichnogo analizu. In pidruchniku ​​author, I will outline the extra-vestigionnyh naukovtsiv-ekonomistyv at rozvitok ekonomichnogo analizu, especially imputed NR Weizman, MD Dembinsky, L.I. Kravchenka, J.I. Lays, SK Tatura .

The Ukrainska school was inherited by the young women at the sites of economical analisys. Especially in the case of the analysis of the operative economical analysis of the theory of economics analisis. І. Karakoza i V.I. Sambirsky ; In the economical analysis in the syllabic state of Y. Litvin ; Z methods of economic analysis in the promising region of the EOM in the economical analysis GM Melnychuk ; Z methods of internal and external economical analysis and the use of economical analysis in the US MG Chumachenka .

Otzhe, boulo zbrobleno great robot z rozvitku teorii ekonomichnogo analizu y udoskonalennya yoga technique. Actually, the bullet was prepared for the offensive stage-economical analysis in the transition to the bank accounts.

Rinkova ekonomika moe svoi zakoni ta category. Потрібні нові дослідження, а в багаох випадках і нова методологія, нові прийоми економічного аналізу.

Докорінні зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, to put the novelty and the way to the organisation and conduct of the economical analisis. To the widening of the privatized, privatized and vestanovlennya gospodarskoi samostinostnosti vseih organizatsynyh structures roshiryuvatimetsya yogo zastosuvannya sphere. Zokrema, specifically and glibshe vivchatimutsya consumer і коньюнктура ринку, попт і пропозиція, marketing. Поситься значення аналізу фінансових позицій, дохідності, кредиспроможності та конкурентоспроможності підприємств. Viznachachimutsya priоritіtіnі prіmotrії eksportu i імпорту, інвестиційної політики, ефективність внутрирішніх i звнішніх зв'язків at питаннях виробництва, почачаня, збуту.

The whisker, which was previously broken up, is the foundation for a practical economy of economics for the new minds.

Ale is perebudova gospodarskogo mekhanizmu, oriєntatsіya yogo on rinkovі vіdosnini demanding a change in the traditional priyomіv doslozhdenya i zasvoennja bugatokh novih ekonomichnih kategoriy. Vazhlive is the meaning of a commercial rosraunok, which means the maximum amount of economical vazhelin for pidvistchenny efektivnosty vibrobitvva. Prote yogo widens in vprovazhenzhenya є nemostolivim without glybook analizu diyalnosti pіdpriemstv і їхніх підрозділів. The goal is to clarify the tim, the economical analysis of the conflict, the wideness of the advanced dossier, the progressive forms of management, the interrogation of technical equipment and technology, the possibility of identifying the laws of the future and the progressive manifestations of that nadannya їм neobhіdnogo dodatkovogo імпульсу розвитку.

Vazhlivim zavdannyam ekonomichnogo analizu for a day's minds є doslenie komercitsynogo risiku. In ekonomichnyh structures rozvinutih kapitalisticheskikh powers існують спеціальні научно-дослідні підродздли, що розробляють the technique of such analysis.

Rinkova ekonomika characterize the dynamics of situations. The goal is to fulfill the responsibility, and the yogi of the call of the middle. For the cynicism of minds, the role of the situation in the commercialization of analisys, of basing on the computer technology of the operational information packs. Він уможвллює оперативне керування маркетинговою діяльністю підприємств.

Stvorennya integrated automation systems komercitsynoi information - zavdanya to finish folding, ale, yak showed the international practice, tslkom zdіysnenne.

Before the economical analisis, the science of the minds of the minds of economists has put a bagat of problems. Nasampered nalezhit tvoriti єdinu system ekonomichnogo analizu, yaka b Іntegruvala analiz diyalnosti na vsyakh rivnyakh. In the first place, the system is built up and the system of raster-based forecasting is based on law, trends, reserves, and visualization.

Treba create єdinu obruntovanu system otsinnyh otkaznikiov efektivnostі gospodarjuvannya pіdpriemstv і їхніх підрозділів. Існує також необхідність у підвищенні оперативності економічного аналізу, удосконаленні оргаізаційних форма аналітичної роботи і перебудові інформаційних потоів.

Varto takozh zapozichiti dovsіd rozvinuti kraїn z organizatsii ya tekhniki analiza konjunkturi rinku. Schodo prospects rozvitku ekonomichnogo analizu dotsilno zvernutis up to the quiet yo methodical and organizational ambushes, yaki stretching tens of rock formations from the United States.

Virishennya urgent problems analizu need a broad zastosuvannya ekonomiko-mathematicheskih metodov, elektronno-obsochlyuvalnoy technics and personal komp'yuterov. Tse zastogo zmogu korotityi prodazhnist iznformatsіynikh toriov, znisiti dovmovnist pomilok pіd chas doboru davіvrannya danykh.

Duzhe importantly - rozoblennya bahatovariantnyh rozv'yazan analiticheskih tasks that technique viboru of them of that variant, which is optimal for the given parameters.