Zvіtnіst budgetary SET - Tkachenko І.T.

literature

 1. Konstitutsіya Ukraine.
 2. The Law of Ukraine "On budgetary system of Ukraine" od 12.05.90; In redaktsії od Law of Ukraine 29.06.95 number 253/95-BP.
 3. Law of Ukraine "About vіdpustki" od 11.15.96 number 504/96-BP.
 4. The Law of Ukraine "On Introduction of Change log prior to the Law of Ukraine" About zbіr on obov'yazkove Reigning pensіyne strahuvannya "od 10/22/98 number 208-XIV.
 5. Law of Ukraine "About Ukraine Reigning budget for 2004 Year" od 27.11.03 number 1344-IV.
 6. The Law of Ukraine "About zbіr on obov'yazkove Reigning pensіyne strahuvannya" od 26/06/97 number 37.
 7. The Law of Ukraine "About opodatkuvannya pributku of companies' od 22.05.97 number 283/97-BP.
 8. About Reigning Treasury of Ukraine: Ukraine Decree of the President od 27.04.95 № 335/95.
 9. About zaprovadzhennya regime zhorstkogo obmezhennya budgetary vidatkіv that іnshih Reigning vitrat, come in schodo zabezpechennya nadhodzhennya dohodіv to budget i zapobіgannya fіnansovіy krizі: Decree of the President of Ukraine od 21.01.98 № 41/98.
 10. Meals Sovereign Treasury Holds Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraine od 07.31.95. Number 590.
 11. The provisions about the Reigning Treasury Holds Kabіnetu Mіnіstrіv od Ukraine 31.07.95 number 590.
 12. Programa reformuvannya Sistemi buhgalterskogo oblіku іz zastosuvannyam mіzhnarodnih standartіv: Holds Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraine od 28/10/98 number 1706.
 13. About zatverdzhennya perelіku group Vlasnyi nadhodzhen budgetary SET, vimog schodo їh been approved, she napryamkіv vikoristannya (іz zmіnami made to zgіdno s Holds Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraine № 1508 (1508-2002-p) od 10.11.02): Holds Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraine od 17.05.02 number 659.
 14. About zatverdzhennya Order obchislennya serednoї zarobіtnoї pay: Holds Kabіnetu Mіnіstrіv od Ukraine 02.08.99 number 100.
 15. About zatverdzhennya Order skladannya, rozglyadu, zatverdzhennya that basic vimog to vikonannya koshtorisіv budgetary SET: Holds Kabіnetu Mіnіstrіv od Ukraine 28.02.02 number 228.
 16. About payment pratsі pratsіvnikіv on osnovі єdinoї tarifnoї sіtki rozryadіv i koefіtsієntіv s Pay pratsі pratsіvnikіv SET, zakladіv that organіzatsіy okremih Galuzo byudzhetnoї areas: Holds Kabіnetu Mіnіstrіv od Ukraine 30.08.02 number 1298.
 17. Іnstruktsіya s іnventarizatsії mainly zasobіv, nematerіalnih aktivіv, inventory materіalnih tsіnnostey, penny koshtіv i dokumentіv that rozrahunkіv: Mandate Mіnіsterstva fіnansіv Ukraine od 11/08/94 number 69.
 18. Іnstruktsіya s oblіku mainly zasobіv іnshih is the non-negotiable budgetary aktivіv SET: Mandate Head upravlіnnya Sovereign Treasury of Ukraine, Mіnіsterstva Economy of Ukraine is the Sovereign komіtetu statistics od 07.17.00 number 64.
 19. Іnstruktsіya Zi statistics chiselnostі pratsіvnikіv, zaynyatih at national gospodarstvі Ukraine: Ukraine Mandate Mіnstatu od 7.7.95 number 171.
 20. Іnstruktsіya about the order that vikoristannya oblіku pozabyudzhetnih koshtіv budgetary SET that zvіtnostі for them: Mandate Head upravlіnnya Sovereign Treasury of Ukraine od 11.8.98 number 63.
 21. Іnstruktsіya about the order obchislennya i Splat pіdpriєmstvami, organіzatsіyami that gromadyanami zborіv of insurance to the Pension Fund of Ukraine, and takozh oblіku nadhodzhennya vitrachannya i yogo koshtіv: Holds Pravlіnnya the Pension Fund od 08.02.02 number 11.
 22. Documentary about the provisions in zabezpechennya zapisіv buhgalterskomu oblіku: Mandate Mіnіsterstva fіnansіv od Ukraine 24.05.95 number 88.
 23. About zatverdzhennya order skladannya, rozglyadu, zatverdzhennya that basic vimog to vikonannya koshtorisіv budgetary SET: Holds kabіnetu mіnіstrіv od Ukraine 28.02.02 number 228.
 24. About budgetary klasifіkatsіyu that її zaprovadzhennya: Mandate Mіnіsterstva fіnansіv od Ukraine 27.12.01 number 604.
 25. About zatverdzhennya іnstruktsії s oblіku koshtіv, rozrahunkіv that іnshih aktivіv budgetary SET: Mandate Sovereign Treasury of Ukraine 26.12.03 number 242 od, in zareєstrovano Mіnіsterstvі yustitsії Ukraine od 23.01.04 for № 106/8705.
 26. About zatverdzhennya Іnstruktsії about skladannya install that organіzatsіyami scho otrimuyut byudzhetnі Costa, mіsyachnoї, kvartalnoї that rіchnoї zvіtnostі in 2004 rotsі: Mandate Head upravlіnnya Sovereign Treasury of Ukraine od 31.01.04 number 17; 26.03.04 number 552; 04.12.03 number 238.
 27. About zatverdzhennya methodically rekomendatsіy schodo structuring Find our nepributkovih SET (organіzatsіy): Mandate Derzhavnoї podatkovoї admіnіstratsії Ukraine od 11.17.98.
 28. About zatverdzhennya mehanіzmu obmezhennya vitrachannya budgetary koshtіv: Mandate Mіnіsterstva fіnansіv od Ukraine 02.27.98 number 45.
 29. About zatverdzhennya perelіku types dokumentіv / Perelіk types dokumentіv scho stvoryuyutsya in dіyalnostі organіv derzhavnoї Vladi that mіstsevogo samovryaduvannya, іnshih SET, i organіzatsіy of companies: Mandate Head arhіvnogo upravlіnnya at Kabіnetі Mіnіstrіv Ukraine od 20/7/98 number 41.
 30. About zatverdzhennya order oblіku zobov'yazan rozporyadnikіv koshtіv budget Sovereign Treasury bodies: Mandate Sovereign Treasury of Ukraine od 10/19/00 number 103, in zareєstrovano Mіnіsterstvі yustitsії Ukraine 30.10.00 for № 759/4980.
 31. About zatverdzhennya FORMS koshtorisu, state budget-rozpisu noї Install, lіmіtnoї dovіdki about byudzhetnі asignuvannya plan asignuvan іz zagalnogo fund budget plan vikoristannya budgetary koshtіv, Institution pokaznikіv spetsіalnogo fund koshtorisu: Mandate Mіnіsterstva fіnansіv Ukraine od 28.01.2002 number 57.
 32. Atamas P. J. Basics of oblіku in budget organіzatsіyah: Posіbnik. - K .: Dnіpropetrovsky Univ Economy i right, 2003. - 284 p.
 33. Belov LN. Accounting in budgetary institutions. - M .: Finance and Statistics, 1990. - 175 p.
 34. Bolyuh MA, Burchevsky VZ, Gorbatok M. I. Ekonomіchny analіz: Navch. posіbnik / For Ed. Acad. National Academy of Sciences, prof. MG Chumachenko. - K .: KNEU, 2001. - 540 p.
 35. Weisman MI. Accounting Theory. - M .: Proftehizdat, 1960. - 299 p.
 36. Buhgaltersky Obl_k in the Budget Set: Pіdruchnik / For zag. Ed. prof. RT Jogi. - K .: KNEU, 2003. - 483 p.
 37. Buhgaltersky Obl_k in the Budget Set: Navch. posіbnik for students. vischih navch. zakladіv / L. Pankiewicz, M. Zvarych, R. Boyko that іn. - Lviv: Avers, 2002. - 316 p.
 38. Buhgaltersky Obl_k in the Budget Set: Navch. posіbnik / For Ed. prof. FF Butintsya. - Exactly: PP "Ruta", 2004. - 448 p.
 39. Buhgaltersky Obl_k have budgetary powers to establish Zbroynih Ukraine: Posіb. for fahіvtsіv budgets. vіysk. Chastain, SET is the org. Zbroynih forces Ukraine / O. I. Crow, RT Geauga, L. I. Prokhorov I. T. Tkachenko; Pid Ed I. Yu Marco. - K .: Knowledge of Ukraine, 2004. - 508 p.
 40. Voronchuk P. T., VM Onischuk. Dovіdnik s power buhgalterskogo oblіku. - K .: UKRAINE, 1991. - 366 p.
 41. Grabow NM Teorіya buhgalterskogo oblіku: Navch. posіbnik / Pid ed. MV Kuzhelnaya. - 6-ones appearance. - K .: ASK, 2001. - 272 p.
 42. Geauga P. T. Buhgaltersky Obl_k in the Budget Set: Navch. posіbnik. - K .: KNEU, 2001. - 250 p.
 43. Zhutovo Z. Y. Budget accounting and reporting. - M .: Finance, 1970. - 215 p.
 44. Kuz'minskii A. H., L. Koretsky I., Geauga R. T., Rollins S. F. Accounting organization in the system of the USSR Academy of Sciences. - K .: Naukova Dumka, 1985. - 302 p.
 45. Kuz'minskii A. H., B. Sopko. Organization of accounting and analysis of economic activity. - K .: Vishcha wk, Rollins.. view, 1986 -. 254.
 46. A Lahtіonova. A. Fіnansovy analіz sub'єktіv gospodaryuvannya: monograph. - K .: KNEU, 2001. - 387 p.
 47. Lahtіonova LA Fіnansovy analіz sіlskogospodarskih of companies: Navch. posіbnik. - K .: KNEU, 2004. - 365 p.
 48. Makarov VG. Accounting Theory. - K .: the Finance and statistics, 1983. - 271 p.
 49. Nіmchіnov   P. P. Zagalna teorіya buhgalterskogo oblіku. - K .: Vishcha wk, Rollins.. view, 1977 -. 239.
 50. Paly VF New accounting statements. - M .: "Controlling" magazine, 1991. - 64 p.
 51. Paly VF., J. Sokolov   In. Accounting Theory. - M .: Finance and Statistics, 1988. - 280 p.
 52. Audit and control of budget and research institutions / MP Black, VG Demianenko, O. et al .: Dyshkant Ternopil,. Finance and Economy. Inst. - K., 1989. - 116 p.
 53. Sokolov Y.   In. Essays on the history of bookkeeping. - M .: Finance and Statistics, 1991. - 400 p.
 54. Sopko B.., Parkhomenko VM. Accounting Obl_k in pіdpriєmnitskіy dіyalnostі. - K .: Tehnіka, 1993. - 234 p.
 55. Stukov SA, Stukov LS International standardization and harmonization of accounting and reporting. - M .: Accounting 1998.
 56. T-M. S. Organіzatsіya oblіku budgetary organіzatsіy. - K .: Factor 2001.
 57. V. I. Tkach Tkach MV Mіzhnarodna system oblіku i zvіtnostі. - M .: Fіnansi i Statistics 1991.
 58. Horgren Charles T. Foster D. Buhgaltersky Obl_k: upravlіnsky aspect. - M .: Fіnansi i Statistics, 1995.
 59. Chumachenko MG Obl_k i analіz Promyslova virobnitstvі in the United States. - M .: Fіnansi, 1971.