The economics of agrarian applications - Andriychuk V.G.

15.4. Оцінка ефективності інвестицій за недисконнтованими фінансово-економічними тем showing

In the case of international practical projects, which are covered by investments, an assessment of the methodology, and of the Wiklena in the "Proceedings of the preparation for promises of technical and economic achievements," the UN (UNIDO) decommissioned. Цей посібник recommendsє послідовність і механізм розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту. One of them is a financial and economic project of such a project. Tse vosmeshalny rozdil, in yakomu peredachayutsya otsyag kapitalovkladen, dzherela їh fіnansuvannya, vibrochnichi vitrati, groshny flows and financial-ekonomichnye otpazniki to the project, on pidstavі yakih rasblyatsya ostavneni visnovki pro dotsilnist yogo zdіysnennya.

Nayshirshogo zastosuvannya in praktitsі otsynki іnvestitsіynih projects nabuli takі fіansovo-ekonomichnye otkazniki, yak is pure streaming vartit , vnutrishnya norm okupnosti , maximal groovy vidtok, lines okupnosti kapitalovkolodeny, the norm of pributku, norm bezbbitkosty.

Designated showers can be intelligently added to the two groups: nondiscount (simple) and uzagalnichnichi (integrals). Nediskontovan - tse pokazniki, scho rozrahovuyutsya not for the whole line zhittya інвестицій (period of the active turnover of the active part of the main vibrotic funds), and more than one ric on the basis of nondiscounting for a factor of hours. Prior to them vidnosyat lines okupnostі і norm інвестиційного прибутку.

Stroke okupnosti - tse takii period (in the rock), yakii neobhdny for vidshkoduvannya kapitalnyh vzdene інвестиційним прибутком (Іп), we will hold zavdyaki zdіysnennuyu chyogo project. Yogo viznachayut for the formula:

Іp = Ac + A, (15.3)

De Pch - clean pributok, scho viznachaetsya yak riznitsya mizh we will keep a surplus in the real production (ambassador), viroblenyi zavdyaki project, i podatkom on pributok that interest payments for the loan; A - depreciation on the main fund, introduced into the project as a result of the realiza- tion.

Rozglyanemo butt rozraunku line okupnosti kapitalo-deposit by the oath of 250 yew. UAH (Table 15.1).

Table 15.1

VYHIDNI DANI FOR ROSRAHUNKU LINE OF THE VENUE OF THE INVESTMENT PROJECT

Rocky

Інвестиційний прибуток, тис. UAH

At that number

Kapitalo-contribution, yew. UAH

Balance on the rock, yew. UAH

Clean the food

Depreciation

1st

-

-

-

250

-250

2 nd

60

40

20

-190

3rd

75

50

25

-115

4th

85

60

25

-thirty

5th

85

60

25

55

Yak bachimo, kapitalovklaydenya okuplyatsya for chotiri rocki і chotori mіsyats. Інвестиційний проект є економічно вигідним, якщо of lines окупності meaningfully less than a line of service active part of the main vibrofichyh fondіv, а and takozhe menshy vіd factually reached the line окупності капіталовкладън у даній галузі.

For umovi, scho vid project oderzhuyut odakovu sumu pributku schorichno, lines okupnosti can be boolo b viznachiti in the simplest way, having rozdilivshi kapitalovkladennya na zasnachenu sumu pributku. Yakbi, skazhimo, schorichny pributok at once zamotizatsiєyu becoming 73 yew. UAH, lines окупності дорівнював би 4,4 роки (250: 73 = 3,4 + 1 рік, if not a bush).

Neophidno pam'yatati, scho vypromi vibropnichih kapitalovkladen to finish riznomanitny. Tse nerіdko vimaga за zastosuvannya nekodatnih pіdhodіv for viznachennya dodatkovogo efektu vіd zdіysnennya інвестицій, on the basis yakogo mozhna bulo b rokrauvati strings їх окупності. In pіdverdzhenzhenya tsiogo navedima such an butt. Pidpriemstvo put for a meter podduvati tipove-sektsi-not kartopleshovische pervisnoy vartistyu 250 yew. UAH і місткістю на 1000 т зберігання насіннєвої картоплі. Умови її зберігання в картоплесховищі значно сприятлішіші, ніж on відкритій площаці в буртах. Otzhe, dodatkovy efekt vid such kapitalovkladeny vinikaє zavdyaki skorochennyu vtat kartoply. For rozraunku tsiogo efektu potrebno znati vidsoot vtat potaplі at zberigannyi in burts (skazhimo, 18%) and in zberiganni in kartopleshovisci (5%), and takozh will rebuild the inventory of a ton of potatoes for a cyan method of zberigannya, for example 200 і 231 UAH відповідно. Тоді додатковий прибуток від зберігання картоплі в картоплесховищі (Пк) you can viznachiti for the formula:

Pk = (кk2 · - - K3 · C2) - (кk1 · - - K3 · C1),

Де Чк1 і Чк2 - чистий вихід картоплі після завершення її зберігання відповідно за варіантом зберігання at the meeting place and in the cartapleskhovisch. Yogo rozrahuvati dwellers, spochatku potrіbno viznachiti vtrati kartoplі for Tsikh sposobіv її zberіgannya breeding obsyagu zberіgannya (1000 m) on vіdpovіdny vіdsotok vtrat s dіlennyam the following result by 100. Zvіdsi clean vihіd kartoplі pіslya completion string zberіgannya dorіvnyuvatime rіznitsі mіzh zakladenoyu kartopleyu on zberіgannya that її vtratami When zberiganny; Ц - ціна реалізації 1 т картоплі; Кз - the mortgage of the pledged for zberіgannya kartoplі (however in the warriors - on 1000t); С1 і С2 - соіівартість 1 т картоплі for вказаними варіантами. Yaksho in tsju the formula pіdstaviti actual dannі, then obsessively додатковий прибуток. We have applied to our application: Pc == (950 • 450 - 1000 • 231) - (820 • 450 - 1000 • 200) = 27 500 hrn. With the quantity Rk1 = 820 t, the volume of 1000 • 0.18 = 180 t, 1000 - 180 = 820 t.

Звідси строку окупності картоплесховища за додатковим прибутком ставитиме 9,1 року (250 000: 27 500 = 9,10), and for the additional surplus from the damage to the rate of depreciation for cartilage, 3.5%, дорівнютиме 6,9 року250 000: (27,500 +) Інвестиційним прибутком з урахуванням .

Perevaga of the show-holder a line окупності капіталов кладень погагать у того, що він простий для визначення і має чіткий економічний зміст. The prototype does not show the dynamics of the change in the hourly earnings, but does not allow the project to pay any attention to the project. Tom yogo dotsilno vikoristvuvati lishe yak dopomozhny zasib for otsinki vygіdnostі pivnogo varіanta інвестицій.

Analogic role in the game and such nediskontovany pokaznik, yak norm інвестиційного прибутку. Vona mozhe rozrahovuvatysya for kozhnyu okremo takes rik і in the middle for all the resources of the accumulative capital. Yaksho investment pributok for the rock stabylny neo kolovyatsya not істтно (in the intercourse of 3-5%), the norm of investment pribudku viznachati for one rik. In some cases, however, it is typical for our butt, if it is impossible to vibrate the zoo ric with the "normal" magnitude of the investment surplus, it is justified to assign a middle rate to the standard of supply that is equal to the percentage of the average residential investment gained for the period of the accumulative capital investment, up to the value. In our application, the sum of the investment surplus for the signatures of the period is 305 yew. UAH (10 + 60 + 75 + 85 + 85), and yogo means a mean of 61 thousand yew. UAH Звідси среднедньорічна norm of the investment surcharge дорівнютиме (61: 250) • 100 = 24,4%.

Yak bachimo, Danian pokaznik elіmіnuє іstotnі Oscillations of rokami іnvestitsіynogo pributku, and to judge the dozvolyaє ob'єktivnіshe about efektivnіst kapіtalovkladen in protsesі porіvnyannya rіvnya tsogo pokaznika s factual dosyagnutoyu on pіdpriєmstvah norm of the Branch pributku (vіdnoshennya pributku to serednorіchnoї vartostі basic werewolf fondіv i) interest i The interest rate for the loan. Якщо середньорічна norm інвестиційного прибутку перевищує згадані показники, проект вважається ефективним. Prote slid mati na uvazi, scho for rozgljanutogo otpazhnika charac- teristic tizh nedoliki, scho th for the showman a line okupnosti kapitalovkladen.

It is important to note that, for the purpose of providing information for the purpose of investing, it is not possible to fill the bouti with exact ones through the unseenness of the Maybutny. Yak naslidok, the investment pributok takozh will be inaccurate. Ajer in Maybutnomu periody mozhe zmіnitisya konjunktura rinku na resursi, yakі kupuє dane pidpriemstvo for funktsiohnuvannya new project, and takozh popit і propositsіya na coma, sho virobljayutsya zavdyaki yogo realizatsii. Tse prizvede before zmіn obyagu vitrat on vibrobitniy, octa sale і рівня цін на продукцію, і нарешті, до зміни інвестиційного прибутку. З викладеного випливає, що, по-перше, neobhіdno it is necessary to go to the sale of obnunduvannya, groshovoi viruski vіd realizatsії produktsії, виробничих та інвестиційних витрат; In a different way, otsіniti stepin riziku with vikonannі інвестиційного project in the minds of the Rink Uncognized, яка має місце при прийнятті перспекних рішень. Tsia neiznachenіst mozhe bouti posilena, krіm zadadanyh reason, інфляційними by processes, змінами in технології, непередбаченим to moral старінням обладнання тощо.

For otsnki step zizisnennya riziknnu інвестиційного to project rorakhovyut norm беззбитковості (Нб):

Normlessness

(15.4)

De Normlessness - normlessness; Postigny vitrati - Post-vitrity; Vаrtість реалізованої продукції - vartit realizovanoi produkcii; Otnag zmіnnih vitrate - otnag zmіnnih vitrate.

The economical part of the demonstrator Nb Poleagai in that, vio vin ukazuє, for the anchor part of the real life ovigu realizatsii reach vzbitkitist vibrobitvtva. Якщо, скажімо, в нашому прикладі грошо-ва виручка від реалізації продукції become 800 yew. UAH, postinay vitrati - 200 thousand. UAH, змінні витрати - 350 тис. UAH, the rate of homelessness is 44,44%. It is respected that it means, that the project will be free from infringement, if vichorovuvatimutsya Lisha 44,44% yoga potouzhnosti, tobto bude vyrobleno and realizovano products on sumu tilki 355,5 yew. UAH Same for such a vending sale to reach the zero-drop pributok. Do uyuu pereknuyut soi rozraunkki. Змінні витрати на 1 грн реалізованої продукції - 350: 800 = 0,4375, а сума змінних витрат на обсяг реалізації 355,5 тис. Stanitime 0.4375 • 355.5 = 155.5 yew. UAH The total sum of the post and mortar loans is fixed on the basis of the real estate exchange of 155.5 + 200 = 355.5 yew. UAH, tobto dorivnyuet octag sale.

Інвестиційний project вважається тим надійнішим, чим менша норма беззбитковості. Із збільшенням постійних і змінних витрат при стабільным обсязі sale tse pokaznik zrostaє, scho robit project is not zahischtenim to znizhennya popita on product. Vodnochas zarostannya vibrobitntsva i realizatsii produktsii at stabilnyh postinovyh vitrates and proportional pidvishchennyi zmіnnyh vitrat znizhu norm neskbitkosty, and ozhe, zmenshuє stupin riziku pіdpriemstva in the minds of the Rink uncharted. Zrozumilo takozh, scho tsey pokaznik budey znizhuvatisya for umovi pidvishchennya tsini for produktsiyu for the silent zminnyh vitrate on oditnitsu produktsii.

The transference of a given portrayal of a pogan at that, for the sake of the yogo, can be used for alternative projects and projects for the construction of one and the other tasks of the state tasks, one and the same project for the modification of the vinobnitsva technology, the sale, the project, the toto, the factor Prizvodit to zmіn the basic parametrs, for yakimi viznachaetsja norm bezbbitkostі. Наприклад, прогресивніші технології, як rule, забезпечуть менші змінні витрати without істотного впливу на постійні витрати.

The shod of our butt, then the dignity інвестиційний project є дуже надійним, оскільки навіть at збільшенні постійних витрат у 2 рази norm беззбитковості становитиме 88,9%. For the same postinovyh vitrates project pratsyuvatime bezbitkovo, yakshcho zmіnnі vitrati zrostut at 1.7 times - 200: (800 - 1,7 • 350) • 100 = 97,6%.

Analis normami bezbikovoostі dotsіlnno доповнити give about the profitability sale, yaka viznachaetsya vidnoshennyam pributku do vartostі realizovanoї produktsії. In our vypadku tsei the display becomes [800 - (200 + 350): 800] • 100 = 31,25% і sіідчить про можливість нормалювання рівнів ціни за незмінний обсагу sale. For this project, it is possible to finish the visoka, the project will be free from scratch, the price for products will be reduced by 31.25%. Tsya informatsiya є nadto important, especially at the start-up studios of robots project, if you want to increase the competition and performance, put it on the mark permeate your goods to the market and win your own "nishu".