Modelyuvannya Economy - Vіtlіnsky VV

12.1.4. Ob'єdnana (zagalna) model

Ob'єdnuyuchi rіvnyannya she minds, scho rinok opisuyut robochoї Sealy, pennies i tovarіv, otrimaєmo klasichnu model in Povny obsyazі:

Rinok robochoї Seeley:

(12.4)

(12.5)

Rinok pennies:

MS = MS, MD = kpY, (12.6)

MS = MD = kp 0 Y. (12.7)

Rinok tovarіv:

Y = Y (L 0), E = C (r) + I (r), (12.8)

Y (L 0) = C (r 0) + I (r 0) = Y 0. (12.9)

Leather rinok zadaєtsya curve popitu i Offers rіvnovagi the point. Zaznachimo, scho if one іz rinkіv vihodit Zi will rіvnovagi, the second takozh Rasht rinkіv viydut іz tsogo will, i pryamuvatimut yakogos to become the new dinamіchnoї rіvnovagi.