This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г

Винахід

 — нова технологія або нова продукція, які, на думку споживача, мають або не мають переваги перед аналогічними товарами конкурентів.

Винахід новинки

 — створення нових товарів або послуг для зарубіжних ринків.

Випереджальні індикатори

 — часові ряди, які змінюються паралельно рівню збуту компанії, але при цьому випереджають його.

Витрати маркетингу

 — кошти, що їх витрачають виробники продукції чи послуг на стимулювання збуту і збут (торгові переговори, реклама, транспортування, подорожі торгових уповноважених, кредитування, складські операції, оформлення вітрин і розкладок, цінові знижки, збирання й аналіз даних тощо). У В. м. виробника входять кошти, котрі витрачають на маркетинг товарів даної фірми торговельні організації, через які фірма збуває свою продукцію. В. м. класифікують за видами (заробітна плата, податки, опалення, електроенергія, матеріали і т. п.) і за виконуваними функціями (планування асортименту, рекламна діяльність тощо). Одна з проблем аналізу В. м.  — розподіл їх між основними видами збутової діяльності. Прямі витрати безпосередньо відносять на відповідні функції, витрати, що піддаються розподілу, згодом також розносять за видами діяльності. Єдині для різних функцій витрати зазвичай розподілу не підлягають. Фірми, що виробляють вузький асортимент продукції, складають докладні звіти про витрати за товарними групами. Різноманітний асортимент продукції, яка випускається, потребує обліку В. м. за географічними ринками. У практиці В. м. здебільшого перевищують витрати виробництва (насамперед щодо товарів народного споживання). Інформація про В. м. регулярно узагальнюється, контролюється і передається керівництву фірми для прийняття управлінських рішень.

Відбір ідей

 — має на меті якомога раніше виявити прийнятні й відкинути неприйнятні пропозиції.

Відбір цільових сегментів ринку

 — оцінювання привабливості кожного сегмента ринку і вибір одного або кількох з них для освоєння.

Відкрите питання

 — дає можливість респондентам під час опитування відповідати своїми словами.

Внутрішній аудит

 — оцінювання компанією ефективності й надійності структури «застосовуваного вартісного ланцюжка».

Внутрішній маркетинг

 — маркетинг організації сфери послуг, який використовують для навчання й ефективної мотивації працівників, котрі безпосередньо контактують із клієнтами, а також усього обслуговуючого персоналу працювати в команді й забезпечувати задоволення споживачеві.

Внутрішня служба збуту

 — торгові агенти, що виконують свої службові обов’язки безпосередньо в офісі, здійснюють телефонні контакти і приймають замовників і потенційних покупців.

Впливова особа

 — людина, яка своїми авторитетом і становищем впливає на процес прийняття рішень. Такі особи часто допомагають з’ясувати специфічні деталі купівлі та забезпечують інформацією для оцінювання наявних альтернатив.