This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

Склад квартальної звітності

Квартальна звітність включає:

 • форму № 1 кдб “Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України (баланс)”;
 • форму № 1 к “Сальдовий баланс рахунків”;
 • форму № 3 кдб “Звіт про рух грошових коштів”;
 • форму № 2 кдб “Звіт про виконання Державного бюджету”;
 • форму № 2-валюта “Звіт про використання коштів Державного бюджету з міжнародної діяльності в Україні”;
 • форму № 7 кдб “Звіт про бюджетну заборгованість”;
 • довідку про повернення кредитів, наданих з Державного бюджету;
 • довідку про погашення кредитів, наданих з Державного бюд-жету за рішеннями Уряду в минулі роки;
 • звіт про використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України;
 • інформацію про стан державного боргу;
 • звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов’язань;
 • довідку про суми залишків коштів, перерахованих у поточному році;
 • інформацію про виконання захищених статей видатків Державного бюджету України;
 • розшифровку надходжень по коду 24121000 “Плата за пос-луги, що надаються бюджетними установами”;
 • розшифровку надходжень по коду 24122000 “Інші джерела власних надходжень бюджетних установ”;
 • рекомендації щодо заповнення форми № 1кдб “Звіт про фінансовий стан Державного бюджету України”;
 • пояснювальну записку.