PF base phones addresses information

Item No. Name Region code Other bodies
52 Bershad PF Vinnytsia (04352) 2-18-52
51 Zhmerynka PF Vinnytsia (04332) 2-22-76
53 Kalinovka PF Vinnytsia (04333) 2-24-78,4-11-23
54 Koziatin PF Vinnytsia (04342) 2-24-88, 2-74-87
55 Kryzhopol PF Vinnytsia (04340) 2-26-59, 2-28-71
57 Lipovets PF Vinnytsia (04358) 2-13-29, 2-15-51
56 Litin PF Vinnytsia (04347) 2-02-09,2-02-10
1 Dnepropetrovskiy region PF Dnepropetrovsk (0562)
2 Pokrovka PF Dnepropetrovsk (05638)
3 Akimovsky PF Zaporozhye (06131)
4 Vasilievsky PF Zaporozhye (06175)
5 Veselovsky PF Zaporozhye (06136)
6th Volnyansky PF Zaporozhye (06143)
7th Gulyaypolsky PF Zaporozhye (06145)
8 Kamenka-Dnieper PF Zaporozhye (06138)
9 Melitopol PF Zaporozhye (06142) 6-86-61
10 Orekhov PF Zaporozhye (06141)
eleven Pologovskiy PF Zaporozhye (06165)
12 Priazovsky PF Zaporozhye (06133)
13 Primorsky PF Zaporozhye (06137)
14 Tokmak PF Zaporozhye (06178) 2-10-05
15 Chernigovka PF Zaporozhye (06140)
16 Kagarlyk PF Kievskaya (273)
17th Specialty.government enterprise of the PF of Ukraine Kievskaya 294-40-01
18 Poltava PF Poltava (05322) 2-78-33,2-17-08,2-94-55
19 Akhtyrka PF Sumy (05446) 2-55-47,2-36-69
20 Belopolye PF Sumy (05443) 9-12-88
21 Buryn PF Sumy (05454) 9-13-16
22 Glukhov PF Sumy (05444) 2-61-69
23 Konotop PF Sumy (05447) 3-10-33,4-53-75
24 Lebedin PF Sumy (05445) 6-22-39
25 Nedrigailov PF Sumy (05455) 5-17-90
26th Putivl PF Sumy (05442) 5-16-80
27th Romny PF Sumy (05448) 3-15-43, 3-27-07
28 Sums of PF Sumy (0542) 22-53-61
29 Trostyanets PF Sumy (05458) 5-32-88
thirty Shostka PF Sumy (05449) 6-73-45
31 Balakleyevsky PF   Kharkivska (057-49)
32 Valkovsky PF Kharkivska (057-53)
33 Dvurechansky PF Kharkivska (057-50)
36 Zachepilovsky PF Kharkivska (05761) 5-16-51
34 Kegicevka PF Kharkivska (057-55)
35 Krasnokutsky PF Kharkivska (05756)
37 Kharkiv PF Kharkivska (0572) 14-03-27
38 Drabovsky PF Cherkasy (04738) 2-50-10.2-23-10.2-52-44
39 Zvenigorod PF Cherkasy (04740) 5-23-17
40 Kamenka PF Cherkasy (04732) 2-24-57
41 Kanev PF Cherkasy (04736) 4-23-18
42 Katerinopol PF Cherkasy (04742) 2-25-63
43 Mankovka PF Cherkasy (04748) 2-18-54
44 Monastische PF Cherkasy (04746) 2-31-78
45 Smila PF Cherkasy (04733) 4-63-56
46 Talent PF Cherkasy (04731) 2-27-92
47 Hristinovka PF Cherkasy (04745) 2-35-64
48 Chernobay PF Cherkasy (04739) 2-20-70
49 Chigirin PF Cherkasy (04730) 2-89-53
50 Spole of PF Cherkasy (04741) 5-31-91
58 Sakhnovshchina PF Kharkivska (05762)   2-18-37, 2-28-50
59 Vatutino PF Cherkasy 5-23-17