This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві - Бебик В.M.

 

Додаток 6.1.3 Положення про головне управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 9 квітня 1993 р. № 267 Київ

Питання Головного управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю Кабінету Міністрів України (ЗП України, 1993 р., № 9, ст. 189)

Постанова втратила чинність (згідно з постановою КМ від 20 січня 1998 року № 51, Урядовий кур'єр від 05. 02. 98 р.)

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про Головне управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю Кабінету Міністрів України, що додається.

2. Установити граничну чисельність працівників Головного управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю Кабінету Міністрів України у кількості 104 одиниці.

3. Установити, що за умовами матеріально-побутового забезпечення, медичного і транспортного обслуговування начальник Головного управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю Кабінету Міністрів України прирівнюється до міністра, а його заступники — до завідуючих відділами Кабінету Міністрів України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 лютого 1980 р. № 144 "Про порядок опублікування постанов і набрання чинності постановами і розпорядженнями Уряду Української РСР" / ЗП УРСР, 1980 р., № 3, ст. 24/ в частині видання Зібрання постанов Уряду Міністерством юстиції.

Прем'єр-міністр України

Л. КУЧМА

Перший заступник

Міністра Кабінету Міністрів України В. НЕСМІХ

Інд.17

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 1993 р. № 267

ПОЛОЖЕННЯ про Головне управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю Кабінету Міністрів України

1. Головне управління інформації та зв'язків з пресою і громадськістю Кабінету Міністрів України (надалі — Головне управління) є структурним підрозділом апарату Уряду. Воно забезпечує прямі та зворотні інформаційні потоки між Кабінетом Міністрів і населенням, центральними та місцевими органами державної виконавчої влади і громадськими організаціями. У цій сфері Головне управління координує діяльність інформаційних служб міністерств, відомств та місцевих державних адміністрацій.

2. При виконанні покладених на нього завдань Головне управління підпорядковується безпосередньо Прем'єр-міністру України і організує разом з відповідними відділами урядового апарату, міністерствами і відомствами реалізацію його доручень, а також постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України у частині, що стосується компетенції управління.

3. Основними завданнями Головного управління є:

інформування населення про поточну діяльність Уряду і рішення, що ним приймаються;

сприяння засобам масової інформації у висвітленні соціально-економічних питань;

аналіз, узагальнення та подання керівництву Кабінету Міністрів України інформації про хід виконання урядових рішень, матеріалів соціологічних досліджень щодо ставлення різних верств населення в регіонах України до цих рішень, а також оперативних заходів Уряду;

підготовка для зарубіжних інформаційних агентств, телерадіокомпаній та періодичних видань матеріалів, що роз'яснюють соціально-економічну політику Уряду;

організація видання рекламної продукції, розрахованої на розширення міжнародних економічних зв'язків України.

4. Відповідно до покладених на нього завдань Головне управління:

1) забезпечує підготовку інформаційних матеріалів про засідання Кабінету Міністрів України і його Президії, візити урядових делегацій, наради та інші заходи за участю керівництва Уряду;

2) готує виклад для засобів масової інформації декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України;

3) організує виступи в пресі, по телебаченню і радіо членів Уряду, керівників відомств, працівників урядового апарату з актуальних питань соціально-економічного розвитку України;

4) проводить прес-конференції та брифінги за участю Прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністрів, керівників міністерств і відомств;

5) здійснює акредитацію при прес-службі Кабінету Міністрів України українських і зарубіжних журналістів і сприяє їм в одержанні інформації, необхідної для підготовки матеріалів щодо діяльності Уряду;

6) організує роботу видавництв і періодичних видань, засновником яких виступає Кабінет Міністрів України;

7) аналізує публікації та передачі з економічних і соціальних питань у засобах масової інформації, складає огляди преси;

8) забезпечує підготовку матеріалів про діяльність Уряду для зарубіжних видань та інформаційних агентств;

9) проводить роботу щодо створення і розвитку на сучасній технічній основі інформаційних каналів між Кабінетом Міністрів України та міністерствами, відомствами і місцевими органами державної виконавчої влади;

10) разом з відділами апарату Уряду, міністерствами і відомствами збирає, аналізує, узагальнює інформацію про стан виконання в галузях народного господарства і регіонах урядових рішень і доповідає Кабінету Міністрів України;

11) періодично готує інформаційні записки Кабінету Міністрів України з окремих соціально-економічних питань, залучає для роботи над ними висококваліфікованих фахівців;

12) поширює через засоби масової інформації досвід місцевих державних адміністрацій у проведенні економічних і соціальних реформ;

13) вивчає громадську думку з найактуальніших проблем суспільно-політичного життя України, здійснення економічних реформ;

14) узагальнює дані загальнодержавних і регіональних опитувань населення щодо його ставлення до практичних дій Кабінету Міністрів України, виступає замовником соціологічних досліджень з цього питання;

15) координує діяльність прес-центрів та інших інформаційно-аналітичних служб міністерств, відомств, взаємодіє з подібними підрозділами місцевих державних адміністрацій;

16) підтримує зв'язки з громадськими об'єднаннями, інформує Кабінет Міністрів України про їх програмні настанови щодо соціально-економічного розвитку держави, ставлення до курсу, який проводиться Урядом;

17) видає бюлетень "Урядова панорама", "Зібрання постанов Уряду України", тематичні добірки рішень Кабінету Міністрів України;

18) організує видання рекламно-пропагандистських матеріалів щодо економічного потенціалу України, її можливостей у міжнародному поділі праці;

19) установлює і підтримує зв'язки з інформаційними службами урядів інших держав, міжнародних організацій.

5. Головне управління має право одержувати від міністерств і відомств, Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та їх органів, а також від державних підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на управління завдань.

6. Головне управління очолює начальник, який виконує одночасно функції прес-секретаря Кабінету Міністрів України. За дорученням Прем'єр-міністра він виступає на брифінгах, прес-конференціях, представляючи позицію Уряду з актуальних політичних та соціально-економічних питань.

Начальник має заступників, які є одночасно керівниками структурних підрозділів управління.

7. Структура і штатний розпис Головного управління затверджуються Міністром Кабінету Міністрів України.

8. Головне управління є юридичною особою, має рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.