This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

2.1.4. Облікова норма дохідності ( Accounting Rate of Return - ARR)

Розглянемо алгоритм розрахунку цього показника на прикладі.

Приклад. Ви вирішили інвестувати 1 млн. гривень в розширення автомобільного парку. Строк дії проекту становить 8 років, виходячи зі строку експлуатації автомобільного транспорту. Щорічні надходження від експлуатації автомобілів становитиме 250 тис. грн. Необхідно визначити рівень облікової дохідності (ARR). Розрахунок облікової норми дохідності (ARR) здійснюється в такій послідовності:

  • Розрахуємо норму амортизації:

=, де

II (Initial Investment) – початкова вартість інвестицій; SV – (Solvage Value) – остаточна вартість; Life – строк проекту.

= грн.

  • Облікова норма дохідності розраховується за такою формулою:

ARR =, де

CIPY ( Cash inflows per year) – щорічні грошові надходження;

II (Initial Investment) – початкові інвестиції.

Переваги цього показника полягають в наступному:

  • його легко зрозуміти та розрахувати;
  • він враховує прибутковість проекту;
  • є кількісний зв’язок з фінансовим становищем;
  • враховує весь строк циклу проекту.

Недолік показника ARR полягає в тому, що він не враховує зміну вартості грошей у часі.