This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

II. Структура ознаки

1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів (абзац «а» п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

1.1. (0001) — органи державної влади України.

При визначенні структури ознаки неприбуткових установ для органів державної влади України необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», Указом Президента України «Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади», Указом Президента України «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади», постановою Кабінету Міністрів України «Про державні комітети та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України органи державної виконавчої влади» та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до п/п 7.11.8 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону України доходи неприбуткових установ, визначених у абзаці «а» п/п 7.11.1, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров’я, а також архівних установ, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових установ і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перелік законодавчих актів щодо платних послуг, які можуть надаватись зазначеними закладами:

  • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності»;
  • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами» із змінами та доповненнями;
  • постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися установами і організаціями телебачення і радіомовлення, заснованими на державній формі власності»;
  • постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ»;
  • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі» із змінами та доповненнями;
  • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами»;
  • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами, що належать до сфери управління Комітету водного господарства, на замовлення юридичних і фізичних осіб»: постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ» та ін.

Згідно з чинним законодавством дохід неприбуткової організації або установи від здачі в оренду власних приміщень вважається пасивним доходом.

У зв’язку з уведенням в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання інвестиційної діяльності» внесено зміни до п. 1.10 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а саме: до відсотків не належать платежі за використання майна, отриманого в користування, і тому вони підлягають оподаткуванню у неприбуткових установ та організацій на загальних підставах. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування та застосовується платниками податків при визначенні податкових зобов’язань за результатами звітного податкового періоду, на який припадає дата набуття чинності цим Законом.