This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Cтрахування - конспект лекцій

Страхування відповідальності

Страхування відповідальності є формою захисту від ризиків, що загрожують третій особі (її здоров'ю чи майну). Зазначена галузь страхування поєднує в собі риси як майнового страхування, коли шкода завдається майну, так і особистого страхування, коли шкода завдана життю, здоров'ю громадян.

Об'єктом страхування відповідальності виступає відповідальність перед третіми особами, майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником:ні сільськогосподарських тварин визначається:

 1. при їх загибелі — за балансов
 1. заподіяної їм шкоди особі або її майну;
 2. шкоди, заподіяної юридичній особі.

Під майновим інтересом необхідно розуміти збиток, який поніс би страхувальник, якби його відповідальність не була застрахована.

Мета страхування відповідальності — страховий захист економічних інтересів страхувальників, здатних заподіяти шкоду третім особам.

Предметом страхування відповідальності є:

 1. ризики особистого страхування (життя, здоров'я, працездатність) — ті, що пов'язані з можливістю заподіяння шкоди;
 2. ризики майнового страхування (знищення, нестачі, пошкодження).

До специфічних ознак страхування відповідальності відносять:

 1. суб'єктами страхових відносин є три сторони: страховик, страхувальник, третя сторона — застрахований, кому буде виплачуватись страхове відшкодування - наперед не визначений;
 2. невизначена вартість об'єкта страхування; забезпечує відшкодування збитку третій особі та одночасно виступає у якості охорони майнових інтересів самого страхувальника;
 3. страхова сума встановлюється в договорі як ліміт (межа) відповідальності страхувальника, яка може виникнути при заподіянні страхувальником шкоди, на весь термін дії договору страхування чи на один страховий випадок, а для обов'язкової форми — встановлюється Кабінетом Міністрів України і може змінюватись не пізніше, ніж за два місяці до початку нового календарного року за поданням Уповноваженого органу.

Відповідно до особливостей, які є характерними для страхування відповідальності, страховики вимушені створювати достатньо великі грошові резерви, щорічно відраховуючи їх у фонд майбутніх виплат.

Страхування відповідальності класифікується:

 1. за формою здійснення: добровільне, обов'язкове;
 2. за видами застрахованого суб'єкта страхових відносин: юридичні особи; фізичні особи;
 3. за об'єктом страхування: страхування заборгованості; страхування на випадок відшкодування шкоди;
 4. за видами договорів: звичайні, додаткові.

У свою чергу кожний з видів страхування відповідальності поділяється на підвиди. Наприклад, у відповідальності заборгованості найчастіше виділяють: страхування кредитів, депозитів тощо, а в страхуванні відповідальності на випадок заподіяної шкоди —страхування професійної відповідальності (лікарів, адвокатів, архітекторів-будівельників та ін., які займаються приватною практикою), відповідальності власників транспортних засобів, відповідальності перевізника, цивільної відповідальності підприємств — джерел підвищеної небезпеки тощо. Зазначені підвиди підлягають ще детальнішому поділу, залежно від об'єктів страхування та роду небезпек.

Увага! Сстрахування відповідальності поєднує в собі риси майнового та особистого страхування. Через страхування відповідальності відшкодовуються майнова шкода, спричинена третім особам, які наперед невідомі. Сам страхувальник при цьому не звільняється від адміністративної та кримінальної відповідальності. Здійснюється у добровільній та обов'язковій формі.

Запитання для самоперевірки

 1. У чому полягає зміст, призначення особистого страхування?
 2. Які основні риси особистого страхування?
 3. Яка економічна суть майнового страхування?
 4. Які особливості та основні риси майнового страхування?
 5. У чому економічний зміст страхування відповідальності?
 6. Яка його характеристика?