This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

Експертиза державних інвестиційних програм

В цьому питанні ми розглянемо основні методи і принципи організації робіт щодо експертизи інвестиційних проектів, які можуть бути рекомендовані різним урядовим установам, які повинні забезпечувати раціональне використання бюджетних коштів з врахуванням цілей та задач розвитку регіону або галузі. в даному випадку мова іде про промислові або інші проекти, які можуть бути віднесені до самоокупних. До таких проектів можна віднести всі проекти, крім оборони, безпеки і соціальної сфери.

В нормально функціонуючій економіці підприємства, метою яких є отримання прибутку в результаті своєї діяльності, не повинні фінансуватись за рахунок державного бюджету. Задача забезпечення підприємства фінансами в своїй основі не відрізняється від задачі забезпечення виробничої діяльності підприємства сировиною, або забезпечення збуту продукції і тому повинна ефективно вирішуватись керівниками підприємств. Роль держави, в разі її зацікавленості в успіху того чи іншого проекту, який має велике державне значення, повинна реалізуватись через податкове стимулювання, а також через забезпечення гарантій інвесторам.

Але, на практиці, велика частка державного бюджету України використовується як прямі державні інвестиції, і тому задача забезпечення раціонального використання бюджетних коштів є досить актуальною.

В загальному вигляді процес експертизи державних інвестиційних програм, запропонований Світовим банком, може бути представлений наступною послідовністю процедур:

  • методичне забезпечення;
  • експертиза бізнес-плану;
  • засідання експертної ради;
  • контроль за реалізацією проекту.

Методичне забезпечення включає розробку критеріїв, за якими буде проводитись відбір проектів. При цьому повинна бути визначена значимість кожного критерію шляхом надання кожному з них питомих коефіцієнтів. Потенційні претенденти на бюджетне фінансування повинні бути ознайомлені з вимогами до бізнес-плану проекту і методичними рекомендаціями. Це необхідно для того. щоб претенденти враховували головні вимоги до змісту проекту – наявність вичерпної інформації по всіх питаннях, які цікавлять експертів.

Експертиза бізнес-плану. Бізнес-план проекту повинен бути представленим експертам на ознайомлення не пізніше ніж за один місяць до його розгляду на Експертній Раді. При цьому експерти повинні мати змогу в будь-який час звернутись до розробників проекту для уточнення даних. Причиною відмови від розгляду проекту може бути невідповідність бізнес-плану рекомендованим стандартам. Якщо бізнес-план повністю відповідає критеріям, то експерт повинен в обумовлені строки розглянути проект і підготуватись до засідання Експертної Ради.

Засідання експертної ради. Представляти проект повинен керівник підприємства, тому що саме керівник несе відповідальність за успіх проекту і в процесі докладу він повинен продемонструвати рівень своєї компетенції. Звичайно саме компетенція керівника відіграє вирішальну роль в процесі прийняття рішення про фінансування. Для придання засіданню конструктивного характеру слово для обговорення може бути надано лише експертам, які мають особливу думку щодо проекту. В цьому разі є сенс вислухати експерта і, можливо це може вплинути на рішення.

Контроль за реалізацією проекту. Для контролю за реалізацією проекту призначається куратор, який щомісяця надає звіт про зміни або невідповідності фактичного ходу робіт затвердженому плану, а також представляє власні пропозиції щодо внесення змін в план робіт. Орган, що контролює процес використання бюджетних коштів, розглядає інформацію куратора проекту, і приймає рішення про внесення змін в план робіт або про припинення проекту.

Запропонована схема організації робіт дозволяє адміністративним органам вирішити наступні задачі:

  • приведення пропозицій пошукачів бюджетного фінансування до єдиних стандартів, які відповідають міжнародним стандартам;
  • відмовлятись від проектів, автори яких навіть не в змозі правильно підготувати грамотний бізнес-план, отже, не в змозі будуть раціонально розпоряджатись коштами;
  • порівнювати різні проекти за єдиною шкалою, яка охоплює всі ключові аспекти ефективності з точки зору державних інтересів. При цьому важливе значення має той факт, що ці критерії повинні бути відомі і зрозумілі всім учасникам процесу, що виключить звинувачення експертів в корумпованості і необ’єктивності;
  • виключити лобіювання, як поширеного засобу отримання грошей з державного бюджету різними групами, тому що рішення приймається на підставі інтегрального показника ефективності проекту. відмова від фінансування повинна аргументуватись тим, що інші проекти отримали більш високий рейтинг експертів;
  • підвищення ефективності роботи експертів, тому що, по-перше, встановлення стандартних процедур значно скорочує час на розгляд та аналіз проекту. По-друге, зростає відповідальність експертів, тому що кожен з них залишає письмову згоду щодо прийнятого рішення. При цьому, якщо експерт недостатньо кваліфіковано або недостатньо добросовісно підійшов до експертизи, це буде виявлено, тому що його оцінки не співпадатимуть з оцінками інших експертів.