This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Інвестування - Пересада А.А.

4.7. Практичні заняття і контрольні запитання

Заняття 1

1. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу.

2. Методи індикативного планування інвестицій.

3. Стратегія бізнес-плану, його розділи та показники.

Заняття 2

1. Способи реалізації інвестиційних проектів.

2. Договори, що регулюють інвестиційний процес.

3. Поняття про тендери.

4. Тендерна документація та порядок її опрацювання.

Контрольні запитання

1. У чому полягає принципова відмінність індикативного планування від директивного?

2. Які основні розділи та показники бізнес-плану?

3. Яка різниця між підрядним та господарським способом реалізації інвестиційних проектів?

4. Сутність тендерних торгів.

4.8. Основна термінологія

Макроекономічне регулювання

Індикативне планування

• Індикатори

• Бізнес-план

• Підрядний спосіб

• Господарський спосіб

• Підрядний договір

• Тендерна угода

• Тендерні торги

4.9. Література

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91.

2. Основні вимоги до бізнес-плану: Затв. наказом ФДМУ від 15.08.97.

3. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.

4. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. — К.: Либра, 1996.