This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Звітність бюджетних установ - Ткаченко І.Т.

3. Пенсійні фонди, кредитні спілки

утворені у порядку, визначеному законом (абзац «в» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону)

3.1. (0009)— пенсійні фонди.

Ст. 8 Закону України «Про пенсійне забезпечення» визначено, що пенсійні фонди є самостійною фінансово-банківською системою, що здійснюють управління фінансами пенсійного забезпечення і створені з метою акумулювання коштів на сплату пенсій після завершення трудової діяльності.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «в» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7) визначено, що до неприбуткових установ належать пенсійні фонди, утворені у порядку, визначеному законом. Згідно з п/п 7.11.4 п. 7.11 ст. 7 цього Закону від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ, отримані у вигляді коштів, що надходять до кредитних спілок як внески на додаткове пенсійне забезпечення або внески на інші потреби, передбачені законодавством, пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законодавством про пенсійні фонди.

Приклад

Пенсійний фонд України, створений постановою Кабінету Міністрів України «Питання Пенсійного фонду України» від 01.06.94 № 345, є центральним органом виконавчої влади, зареєстрованим як неприбуткова організація відповідно до абзаців «а» та «в» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 зазначеного Закону. Фонд здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення та утримується за рахунок страхових внесків, які звільняються від оподаткування згідно з п/п 7.11.4 п. 7.11 статті 7 зазначеного Закону.

Страхові внески (страховий платіж) — плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування (ст. 9 Закону України «Про страхування»).

3.2. (0010) — кредитні спілки.

П. 2 Указу Президента України «Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні» від 20.09.93 № 377/93 визначено, що кредитна спілка — це громадська організація, головною метою якої є фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування.

Абзацем дев’ятим п. 11 зазначеного Тимчасового положення визначено, що кредитна спілка не може займатися іншою діяльністю, крім передбаченої цим Положенням.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (абзац «в» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7) визначено, що до неприбуткових установ та організацій належать кредитні спілки, створені у порядку, визначеному законом. Від оподаткування звільняються доходи, які надходять до кредитних спілок, або внески на інші потреби, передбачені законодавством, пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законодавством про кредитні спілки.

Приклад

Кредитна спілка «Рост» створена з метою соціального і фінансового захисту її членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Спілка має статус юридичної особи і зареєстрована як неприбуткова організація відповідно до абзацу «в» п/п 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону.

Кредитна спілка «Рост» за І півріччя 2003 року отримала доходи:

— членські внески (не підлягають оподаткуванню);

— банківські відсотки — пасивні доходи (не підлягають оподаткуванню);

— проведення навчальних платних семінарів (підлягають оподаткуванню на загальних підставах відповідно до абзацу другого п/п 7.11.9 п. 7.11 ст. 7 Закону);

— організація виставок — надання в оренду павільйонів, площ та ін. (підлягають оподаткуванню на загальних підставах).