This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Моделювання економіки - Вітлінський В.В.

12.1.2. Ринок грошей

Теорія попиту на гроші (не враховуючи інші види фінансових активів) у класичній моделі ґрунтується на гіпотезі, за якою сукупний попит на гроші — це функція грошового доходу (тобто f(Yp), де Y — валовий внутрішній продукт у натуральному вираженні, p — ціна), ця функція (f) — лінійна і прямо пропорційна грошовому доходу:

M0 = k Yp , (12.3)

де пропозиція грошей MS розглядається як фіксована величина, екзогенно задана. На рис. 12.2 зображені лінії попиту і пропозиції грошей. Для кожного Y своя крива попиту (12.3).

Рис. 12.2

Якщо за фіксованого Y ціна p < p0, то наявна надлишкова пропозиція грошей MSMD(p) > 0, у цьому разі припускається гіпотеза, за якою ціни зростуть до рівня p0.