This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г

Літера "С "

Самосприйняття

 — уявлення людини про себе.

Сегмент ринку

 — група покупців, яка однаково реагує на певний набір спонукальних стимулів маркетингу.

Сегментація ринку

 — розподіл ринку на окремі групи покупців із загальними вимогами, характеристиками або поведінкою, яким потрібні певні види товарів або особливий маркетинговий комплекс.

Сегментований маркетинг

 — формування компанією пропонування товарів і послуг, значною мірою пристосованих до специфічних потреб споживачів, що належать до одного або кількох сегментів ринку.

Сегментування за географічним принципом

 — розподіл ринку на різні географічні об’єкти: країни, штати, регіони, округи, міста, мікрорайони.

Сегментування за демографічним принципом

 — розподіл ринку на споживчі групи за такими демографічними ознаками, як вік, стать, розмір сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї, рівень прибутків, рід занять, освіта, віросповідання, раса і національність.

Сегментування за мотивами для здійснення купівлі або використання товару

 — розподіл ринку на групи на підставі тих мотивів, які супроводжували виникнення ідеї про придбання товару, фактичне придбання товару або використання придбаного раніше товару.

Сегментування за ознакою статі

 — розподіл ринку на різні групи споживачів за ознакою статі.

Сегментування за поведінковим принципом

 — розподіл ринку на групи споживачів за їхнім рівнем знання товару, ставленням до товару, характером його використання або за реакцією на товар.

Сегментування за рівнем прибутків

 — розподіл ринку на групи споживачів, які відрізняються рівнем прибутку.

Сегментування на підставі врахування віку

 — розподіл ринку на різні групи залежно від віку споживачів.

Сегментування на підставі врахування етапів життєвого циклу

 — формування пропонування товарів або маркетингових підходів, яке виходить з визнання того факту, що з переходом споживачів з одного етапу життєвого циклу на інший їхні потреби також зазнають змін.

Сегментування на підставі шуканих вигід

 — розподіл ринку на групи відповідно до вигід, які споживач бажає отримати від товару, що придбавається.

Сезонна знижка

 — зниження ціни для покупців, що здій-

снюють міжсезонні купівлі товарів або послуг.