This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Словник ключових термінів з дисципліни «Маркетинг» - Гребньов М.Г

Літера "Т "

Тариф

 — податок, що накладає уряд на певну імпортну пр одукцію. Тарифи застосовуються, щоб підвищити державні прибутки або захистити місцевих виробників.

Телемаркетинг прямого відгуку

 — маркетинг товарів і послуг за допомогою рекламних відеокліпів телепередач з використанням елементу зворотного зв’язку. Як звичайно, цим елементом служить номер безкоштовного телефону, за яким покупці можуть звернутися в компанію за більш докладною інформацією або розмістити замовлення на товар, що рекламується.

Телефонний маркетинг (телемаркетинг)

 — використання телефону як інструменту прямого продажу товару покупцям.

Територіальна структура служби збуту

 — організація служби збуту, за якої кожний торговий агент закріплюється за певним географічним регіоном, в якому він засновує повномасштабне торгове представництво своєї компанії.

Тестування концепції

 — перевірка впливу концепції на групи цільових споживачів для з’ясування міри її привабливості.

Тип особистості

 — унікальна сукупність психологічних якостей, які визначають характер людини.

Товар

 — 1) все, що може задовольнити бажання або потребу і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання. Це можуть бути фізичні об’єкти, послуги, особи, місця, організації або ідеї; 2) продукт, призначений для обміну на ринку за допомогою купівлі-продажу.

Товар альтернативний

 — два варіанти товару, що задовольняють ту саму потребу.

Товар грошовий

 — специфічний товар, з натуральною формою якого (у результаті розвитку процесу обміну) зростає еквівалентна форма вартості. Як загальний еквівалент — матеріальне втілення грошової форми вартості — грошовий товар володіє специфічними суспільними властивостями і виконує властиві грошам функції.

Товар довготривалого користування

 — товар широкого споживання, яким звичайно користуються протягом тривалого часу.

Товар з підкріпленням

 — додаткові послуги і переваги для споживача, що створюються на основі товару за задумом і товару в реальному виконанні.

Товар за задумом

 — спосіб розв’язання проблеми або основна вигода, заради якої споживач придбаває товар.

Товар ідеальний

 — конкретний товар, здатний задовольнити певну людську потребу.

Товар короткочасного користування

 — товар широкого споживання, який, як водиться, споживається за один або кілька разів.

Товар наявний

 — товар, який треба прийняти чи поставити в результаті укладання наявного контракту (на відміну від ф’ю­черсного).

Товар-новинка

 — товар, послуга або ідея, що сприймається потенційним покупцем як щось нове.

Товар у реальному виконанні

 — рівень якості, набір властивостей, зовнішнє оформлення, назва марки, упаковка та інші властивості, що в сукупності визначають вигоду від придбання основ­ного товару.