This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

Прогнозування остаточної вартості проекту

Першими питаннями, що починає задавати керівник після початку виконання проекту є: “Чи укладаємося ми в кошторис?”, “Яка буде остаточна вартість проекту?” Для невеликих чи середніх по розмірам проектів існує гарна система прогнозування й аналізу вартості - процедура визначення розрахункової вартості проекту по завершенні (ЕАС), запропонована раніше, імовірно, підходить для оцінки остаточних витрат таких проектів. Однак якщо проект великий, то цифри, отримані в результаті довгострокового прогнозу, або ненадійні, або їх узагалі не можна одержати. Однак існує принаймні один метод, що заслуговує на довіру і який довів свою точність і надійність при прогнозі остаточних проектних витрат. Він грунтується на використанні показника сумарної вартості виконання роботи на визначену дату - CPI (CPI = BCWP/ ACWP). Модель прогнозу вартості робіт по завершенняю(FAC) може бути описана наступним рівнянням:

FAC = ETC + ACWP,

Де:

ETC — орієнтована вартість по завершенні (робіт);

CPI — кумулятивний індекс вартості виконання роботи на визначену дату;

BCWP — кумулятивна кошторисна вартість робіт, завершених до конкретного моменту;

ACWP — кумулятивна фактична вартість робіт, завершених до конкретного моменту;

ВАС — загальна кошторисна вартість опорного плану;

FAC — прогнозована загальна вартість робіт із завершенні.

Наприклад, якщо ми припустимо наявність наступної інформації, то прогнозована вартість при завершенні (FAC) розраховується в такий спосіб:

Загальний основний кошторис (ВАС) проекту $5000

Кумулятивна приведена вартість (BCWP) на даний момент 1600

Кумулятивна фактична вартість (ACWP) на даний момент 2000

Прогноз остаточної вартості проекту дорівнює $6250. Дані досліджень показують, що стосовно великих проектів, виконаних більше ніж на 20%, ця модель працює добре, даючи погрішності менш 10%. Ця модель може бути використана для рахунків витрат наборів робіт, що застосовуються для прогнозу майбутніх і загальних витрат. Важливо, що ця модель виходить з того, що умови не зміняться, база даних вартості є надійною, BCWP і ACWP є кумулятивними, а на підставі попереднього ходу уже виконаних робіт можна судити про майбутній хід робіт. Цей прогноз є гарним методом, який менеджмент може використовувати для порівняння інших прогнозів і суб'єктивних думок фахівців.