This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

Організація матеріально-технічного забезпечення

Найбільш успішні проекти характеризуються ритмічним надходженням матеріалів на робочі дільниці.

Забезпечення такого характеру поставок обладнання та матеріалів для проекту є головною задачею служби матеріально-технічного забезпечення проекту. Керівник цієї служби підпорядковується менеджеру проекту.

Матеріально-технічне забезпечення проекту може відбуватись, в основному, двома способами:

  1. прямі закупки;
  2. субпідряд.

Для ефективної організації закупок необхідно виконати наступні вимоги:

  1. Організація закупок (постачання) повинна забезпечувати всю програму реалізації проекту в цілому.
  2. Вартість закупок необхідно визначати як для варіанта централізованих поставок, так і децентралізованих.
  3. Для управління поставками треба розробити детальний календарний план відвантаження з обгрунтуванням потреби в робочій силі.

Розробка загальних замовлень для проекту має наступні переваги:

  1. Збільшення обсягу однотипових замовлень надає додаткову економію в порівнянні з разовими закупками.
  2. немає необхідності ведення переговорів про індивідуальні ціни.
  3. Контроль зосереджується на закупівлі та бухгалтерському обліку.

Важливим елементом системи безперервного матеріально-технічного забезпечення проекту є управління запасами. Система управління запасами потребує координації діяльності між замовником, проектувальником та підрядником.

Як правило, замовник і підрядники використовують комп’ютерні програми по управлінню МТЗ, які поряд із складанням графіків робіт дозволяють формувати гістограми критичних ресурсів. Використання таких програм дозволяє визначити оптимальні місця закупівлі матеріалів з урахуванням вартості транспортування до місця будівництва.