This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Управління спецпроектами (конспект лекцій НУДПСУ)

10.6 Загальна характеристика програми Project Expert

Не всі методики автоматизованих розрахунків інвестиційних проектів, які використовуються в світі можна застосовувати в умовах України. Наприклад Методика UNIDO (організації по промисловому розвитку ООН), яка є широко відомим практичним інструментом розробки бізнес-плану інвестиційного проекту, має деякі особливості, які роблять її використання в умовах України обмеженим. Головна причина полягає в тому, що ця методика розроблена для країн “третього світу”, а економічне середовище України суттєво відрізняється від цих країн.

Принципи методики UNIDO використані для розробки спеціального програмного продукту COMFAR (computer model for feasibility analysis and reporting), перша версія цього продукту була створена в 1982 році. Але ця програма не знайшла широкого розповсюдження тому що мала високу вартість і не була адаптована до специфічних умов перехідної економіки країн колишнього СРСР (наприклад, не співпадали системи оподаткування).

Сьогодні найбільш розповсюдженим серед програмних продуктів призначених для розробки та управління проектами є Project Expert. Розробником цього продукту є фірма “ПроІнвестКонсалтинг” (Москва). Project Expert дозволяє представляти результати розрахунків у вигляді готових розділів бізнес-плану. Остання версія програми - Project Expert 6 Holding.

Програма Project Expert має декілька рівнів:

Першій рівень Project Expert призначений для розробки стратегічного плану розвитку підприємства. Він включає процедури опису підприємства, його баланс, плани збуту і виробництва, фінансові звіти та інше.

Другий рівень - Project Expert Professional дозволяє не тільки здійснювати фінансове планування підприємства або проекту, але й контролювати виконання планів. Крім того, цей рівень дозволяє здійснювати фінансове планування і контроль групи проектів. Для цього в програмний комплекс включено додатковий модуль Project Integrator, який дозволяє розраховувати загальний потік коштів для групи проектів і розраховувати загальні критерії ефективності.

Третій рівень - Project Expert Holding призначений для фінансового планування і контролю діяльності крупних корпорацій.