This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Міжнародний менеджмент - Панченко Є. Г.

УДК 339.9

Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник. - Київ, Видавництво КНЕУ, 1996 - 78 с.

Розглядаються економічні основи, середовище і система міжнародного менеджменту. Особлива увага приділена специфічним характеристикам основних функцій менеджменту в міжнародних корпораціях: стратегічному і поточному плануванню, прийнятті рішень, організації міжнародних операцій, укомплектуванню штатів зарубіжних відділень, мотивації, керівництву, контролю. Показані особливості здійснення функцій менеджменту і стилю управління в різних країнах. Значна увага приділена порівняльному аналізу американського, західноєвропейського і японського менеджменту, участі жінок різних країн в управлінні транснаціональними корпораціями. Показані перспективи розвитку міжнародного менеджменту. Наведено тест із міжнародного спілкування і кейс.

Посібник рекомендується для студентів магістерської програми "Управління міжнародним бізнесом", а також студентів вищих навчальних закладів і факультетів при вивченні міжнародних економічних відносин.

Рецензент: Д.Г. Лук'яненко - канд. екон. наук, доцентЗМІСТ


ТЕМА 1. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
1.1.Суть і фактори глобалізації
1.2. Інтернаціоналізація бізнесу і менеджменту
1.3. Шляхи і обмеження інтернаціоналізації бізнесу і менеджменту
ТЕМА 2. СУТЬ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ
2.1. Основні цілі міжнародного бізнесу
2.2. Основні форми міжнародного бізнесу
ТЕМА 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ
3.1. Середовище міжнародного бізнесу
3.2. Здатність менеджерів до міжнародного бізнесу і методи їх визначення
3.3. Особливості основних функцій міжнародного менеджменту
ТЕМА 4: ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
4.1. Національні школи і досвід менеджменту в різних країнах
4.2. Порівняльний аналіз американського і японського менеджменту
4.3. Культурне середовище міжнародного менеджменту.
ТЕМА 5: СТРАТЕГІЯ І ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
5.1. Суть і основні елементи міжнародних стратегій
5.2. Стратегічні орієнтації міжнародних корпорацій
5.3. Основні типи міжнародних стратегій
5.4. Стратегія глобального розміщення виробництва
5.5.Стратегія і організація імпорту
5.6. Стратегія і організація експорту
5.7. Особливості планування в транснаціональних корпораціях
ТЕМА 6: ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ:
6.1. Особливості прийняття рішень в міжнародному менеджменті
6.2. Політичні ризики в прийнятті управлінських рішень
ТЕМА 7: ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ДІЛОВИХ ОПЕРАЦІЙ
7.1. Роль організаційного фактору в міжнародному менеджменті
7.2. Організаційна структура міжнародних корпорацій
7.3. Організаційна характеристика транснаціональних компаній
ТЕМА 8: УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ:
8.1. Особливості управління людськими ресурсами в транснаціональних корпораціях
ТЕМА 9. КОМУНІКАЦІЇ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
9.1. Природа міжнародних комунікацій
9.2. Основні типи міжнародних комунікацій Зовнішні міжнародні комунікації
9.3. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій
ТЕМА 10. КЕРІВНИЦТВО У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ
10.1. Особливості керівництва міжнародними корпораціями
10.2. Процес селекції менеджерів в транснаціональних корпораціях
10.3. Основні моделі керівництва міжнародним бізнесом
ТЕМА 11. КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
11.1. Особливості контролю в міжнародному середовищі
11.2. Основні типи контролю в MNCS
11.3. Особливості контролю в різних міжнародних корпораціях Корпорації США
11.4. Вимірювання виконання
ТЕМА 12. ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
12.1. Етика і соціальна відповідальність міжнародного менеджменту
12.2. Жінки у міжнародному менеджменті
12.3. Майбутнє міжнародного менеджменту